Május 1-jén Jupiter, a nagy jótevő, a lehetőségek és a gyarapodás planétája, az égi tanító elhagyta a Kos területet, és belépett a Bika csillagképbe, ahol egészen 2025. május 15-ig tartózkodik.

Jupiter 12 év alatt járja be a 12 zodiákust, azaz átlagosan egy évig van egy jegyben. Utoljára 2012. május közepétől 2013. május végéig, azt megelőzően pedig 2000. június elejétől 2001. június közepéig tartózkodott a Bikában. Vissza lehet idézni, kinek mit hoztak azok az évek, amikor Bika Jupiter volt az égen.

A Bika egy földjegy, hozzá társítjuk az anyagi javakat, a birtoklás kérdését, a tradíciókat, a földi javak élvezetét, kényelmi dolgokat, s mindent, ami bemegy a szájon (ennivaló, étkezési szokások), s ami kimegy a szájon (beszéd, ének, szavak, szónoklás), s ezek esetleges problémáit vagy túlzásait is. Bika analógia a mező- és élelmiszergazdaság, a gazdasági folyamatok, a bankszektor, a világgazdaság éppúgy, mint a személyes pénztárca. Testtájak közül a száj, nyak, torok és ezek szervei számítanak ide.

Amikor tehát a nagy jótevő megérkezik az anyagiak, az agrárium és az élvezeti dolgok jegyében, az maga a bőségszaru ígérete. A Bika Jupiter időszakának legkényesebb területe az, hogy túlzásokra hajlamosíthat például az evés-ivás, az élvezetek és az anyagiasság terén, és megnehezítheti a leválást olyan ragaszkodásainkról, amelyek már inkább mérgezőek, mint segítőek.

Jupiter mindig a tapasztaláson keresztül tanít, a következő évben a mértéktartásra és a lejárt kötődések elengedésére. A Bika Jupiter túlzásai testileg főként az elhízás, a cukorháztartás, a máj és a hasnyálmirigy bántalmaiban mutatkozhatnak meg. Beragadásaink pedig a nyaki terület és a pajzsmirigy betegségein keresztül üzenhetnek.

Érintik azonban ebben az egy évben a Bika csillagképet olyan hatások, amelyek némileg árnyalják a remek kilátást. Ez a 4 erős és tartós aspektus:

Míg a Szaturnusz kordában tartja a Bika Jupiter esetleges túlzásait, a Plútó és a Kétu föld elemű nagy trigont (Bika-Szűz-Bak) alkot a Jupiterrel, ezzel jelentős átalakulások várhatók a pénzpiacokon, a termőföld értékében, az élelmiszerek előállítása és elérhetősége, forgalmazása terén.

A kiszámíthatatlanságáról ismert Uránusz pedig vegyes előjelű váratlan történéseket hozhat a már felsorolt Bika témákban, benne innovációkat, technikai novumokat éppúgy, mint váratlan piaci vagy klímahatásokat. Az Uránusz hektikussá teheti a gazdasági mozgásokat, a Kétu pedig anyagi téren többnyire lefarag, aspektusa veszteséggel jár.

Míg tehát maga a Bika Jupiter összességében kedvező jelzés az anyagiak, a gazdasági vonatkozások, a földművelés és annak hasznai terén, mégis biztonsági játék javasolt üzleti döntéseink, büdzsétervezésünk, vagy például ígéretes tőzsdei trendek kihasználása során.

A Jupiter útja a Bika naksatráiban:

  • 2024. május 1.- június 13. között a Nap-energiájú Krittika területén halad. Időszaka az apai út, a birtoklás, a családfői szerep megtapasztalása és átalakítása. Ebben az időszakban ugyanis célzottabban éri a Plútó aspektusa, azé a Plútóé, amely a Bakban, annak is a Nap-naksatrájában a vezetői és férfi felelősség, a hatalomgyakorlás témáját tisztítja.
  • Június 13. – augusztus 20., valamint november 28. és 2025. április 10. között a Hold felségterületén, a Rohini naksatrában tartózkodik. Ezek a hónapok a holdi, azaz részben az anyai témák, részben pedig a múltból hozott emlékek, képességek aktivizálódása. Régi intellektuális (például nyelv, szakmai ismeretek) vagy a mozgással (tánc, jóga, harcművészetek), valamint írással kapcsolatos (íráskészségre ébredés, kalligrafikus írás) képességek jobban előhívhatók. Felerősödhet a természet vonzása, az organikus dolgok szerepe is.
  • Augusztus 20.- november 28, valamint 2025. április 10. és május 15. között a marsikus Mrigasira naksatrában halad. Ekkor az értékek, a tradíciók megőrzése, az azokért való megküzdés lesz fontos. Az utolsó 5 hétben már nem éri a Szaturnusz koordináló hatása, mert az a Vízöntőből átlép a Halak jegybe. A Halak jegyében történő 2025. április-májusi bolygóműködések kedvezőtlen hatással lehetnek a Bika Jupiter és témáinak kibontakozására. Igen nehéz periódus, amelyről még sok szó esik.

Retrográd hónapjait 2024. október 9. és 2025. február 4. között tölti részben a Mrigasira, részben a Rohini naksatrákban. Ezekben visszanyúlik a Kos jegyébe is, lehetőséget adva újrakezdésre, felülírásra, átértékelésre.

A Bika Jupiter ígéretesnek tűnő időszakában igyekezzünk mértékletesen és a változásoknak nyitottan élni napjainkat. Az egyes aszcendensek számára várható hatásáról a június közepi hírlevélben adunk képet.

Namasté

Vishakati

Write A Comment