A sziderikus Szaturnusz 2022. április 29-én hajnalban lépett be 3 évre – 2025 március végéig – a Vízöntőbe, amely a szabadság, kiszabadulás, struktúrabontás férfias, levegős, szilárd jegye, nem mellesleg a Szaturnusz másik saját jegye (a Bak mellett). A Vízöntő Szaturnusz hosszú, 3 éves menetelése hatalmas átalakulás és hatalmas fejlődés lehetősége is. A Bak Szaturnusz zárt, befelé fordító időszaka után a fellélegzés, ritmusváltás, tágulás, és a másokhoz kapcsolódás, egymás felé fordulás időszaka.

A kb. 28-29 éves ciklusú Szaturnusz utoljára 1993 március eleje és 1996 február közepe között járt a Vízöntőben. Érdemes visszaidézni az emlékeinket, mi történt, mi rendeződött át azokban az években az életünkben.

A Vízöntő Szaturnusz ugyanis valamely életterületen alapvető változást, felszabadulást hoz az elkövetkező 3 évben. Személyes életünkben kiszabadít abból a struktúrából, amely már nem jelent fejlődést, összetartozást, nincs vele jövő. Ha sikerül tudatosan együttműködni ezzel a struktúrabontó tendenciával, könnyű az út. Minél nehezebben engedjük meg magunknak a változást, a régi szokás, a régi rend letételét, annál nehezebb.

A Vízöntő a kollektív karma jegye. Ezért a Vízöntő Szaturnusz 3 évében a társadalmi rendszerek, berendezkedések is sokat fognak változni, remélhetőleg elsősorban az érzékenyülés, az egymás felé fordulás, a szolidaritás erősödése okán. A Vízöntő Szaturnusz nem magányos út, hanem a másik emberhez, a közösségekhez, a társadalomhoz való viszonyulás fejlődésének útja.

A Vízöntő a tudományos, technikai felfedezések és a jövő területe. Ezért az előttünk álló 3 évben különösen sok innovációra számíthatunk, amelyek mindennapi életünkbe is megérkeznek majd. Fellendül az űrkutatás, előtérbe kerülhet Földön kívüli civilizációk keresése, megtörténhet, sőt, jó esetben nyilvánosságra kerülhet a velük való kapcsolatfelvétel.

A Vízöntő Szaturnusz aspektálja – azaz hat rá, átrendezi, megdolgoztatja, átalakítja – a tőle alábbi távolságra levő jegyeket: az 1., 3., 4., 7., 10. jegyet, vagyis

 • 1. Vízöntő (bezártságból, magányból való kiszabadulás, nyitás, egészségügyi vonatkozásban a lábszár, a test védelmi rendszerei, immunitás, földrajzi területek közül Skandinávia, balti államok, Oroszország és Lengyelország északi része, Ukrajna)
 • 3. Kos (a gondolkodás önállósága és indulatoktól való függetlenítése, de Izrael, Németország, Horvátország mint Kos földrajzi területek is),
 • 4. Bika (értékeink, minek adunk helyet, időt életünkben, táplálkozási szokásaink, étkeink, de mezőgazdasági területek, agrárkultúra, ezzel foglalkozó zöld országok, Kanada, Skócia, Írország is)
 • 7. Oroszlán (hogyan élünk tehetségeinkkel, kreativitásunkkal, vállalkozószellemünkkel, gyerekességünk, gyerekeink, de Olasz- és Franciaország, Románia, Mexikó is),
 • 10. Skorpió (elengedés, transzformáció, gyökeres átalakulás, okkultizmus, de arab-perzsa-török kultúrák is).

A Vízöntő Szaturnusz alig lép be a Vízöntőbe, 1 hónap múltán retrográd lesz, majd 2022 július közepétől 2023 január közepéig – 6 hónapra – még vissza is megy a Bakba befejezni ottfelejtett teendőit. A védikus asztrológiában úgy tekintjük, ilyenkor már a Vízöntő Szaturnusz rezgéseiben is vagyunk, az ő időszaka is elkezdődött, de a visszatérés fél évében a Bakban is, lezárni a Bakhoz kapcsolt feladatokat.

Nézzük a Vízöntő Szaturnusz útját a Vízöntő csillagkép naksatráiban:

2022. április 29. – 2023. március 14. – a marsikus Dhanisthában tartózkodik, amelynek egyik fele a Bakba, a másik a Vízöntőbe esik. Retrográd június 4-től, majd július 12-én visszalép a Bakba, és 2023. január 17-ig a Bak Dhanisthában tartózkodik. A Szaturnusz e marsikus naksatrában cselekvéseink, aktivitásunk, akaratunk, valamint indulataink, agresszivitásunk, testi erőnk megélését szabályozza. A Bak időszakban a marsikus működéseinket, azaz a Marsunkat kontrollálja, a Vízöntőben felszabadítja.

2023. március 14. és 2024. április 6. között a Szatabisha (Rahu) naksatrában halad. Ekkor a legerősebb a késztetés arra, hogy elavult, meghaladott szokásainkból, szerepeinkből kiszabaduljunk.

2024. április 6. és 2025. március 29 között pedig zömében a jupiteri Purvabhadrában halad. Ebben a periódusában a közösség értékformáló hatása, a valahová tartozás lesz a legfontosabb tendencia. Új közösségi, politikai személyiségek, vezetők, jövőformáló egyéniségek beérése, megjelenése várható.

Míg a Szaturnusz a születési horoszkópban a sorsfeladatot mutatja, a tranzitban – 1 jegyben kb. 2,5-3 évet töltve – egy adott életterületet tesz nagyító alá, feladatokkal látja el, hogy átalakítsa azt. Most, a Vízöntőben az alábbiak szerint (csak a főhatást írjuk le az adott jegyű aszcendens és/vagy Hold vonatkozásában, az aspektusokra ebben az összefoglalóban nem térünk ki):

 • a Vízöntő aszcendens és Hold számára 1. házas tranzit. Hosszú távú céljai szempontjából irányba kerülés, személyiség és test vonatkozásában nagy átalakulás, sok feladat, párkapcsolatban is formálódás, a 2020 januárja óta tartó bezártság, passzív tendenciák után nyitás, megélénkülés, új ismeretségek és lehetőségek időszaka,
 • a Halak számára 12. házas tranzit: lelki élet, álmodás, elvonulás, meditáció iránti igény erősödhet, érkezhet külföldi munka, külföldön tartózkodás lehetősége,
 • a Kosok – ők élvezik a Rahu és az Uránusz inspirációit is – 11. házas főhatásként élik meg a Vízöntő Szaturnuszt: közösségi életük megélénkül, új barátok, közösségek bukkannak fel, közéleti aktivitásuk nő, anyagilag jó perspektíva a befektetéseik révén,  
 • a Bikáknak 10. házas tranzit: hivatásuk, céljaik, társadalmi pozíciójuk kap új lehetőségeket, e téren kerülhetnek helyükre,
 • az Ikrek számára – ők is 3 nehéz éven vannak túl – 9. házukban nagyszerű tanulási lehetőség, érdemes belevágni új tanulmányokba, külföldi utazások lehetősége is jöhet, ők apai mintájuktól léphetnek el,
 • a Rákok számára 8. házas tranzit, amely a családi gyökerektől való továbblépést, hozott érzelmi mintáik gyökeres átalakulását hozza, ehhez érdemes olyan barátokat, kollektívát, tanuló vagy terápiás közösséget találni, amely támogatja fejlődésüket,
 • az Oroszlánok részére 7. házas főhatás: a párkapcsolat átszabása, munkálkodás a meglevő kapcsolaton, most adódik majd lehetőség kipróbálni, mit jelent a „jóban, rosszban”, és ha nincs párkapcsolat, most érkezik karmikus partner,
 • a Szűz életében elsősorban a munka területe alakul át, rátalálhat a felszabadító munkára, a számára legmegfelelőbb tevékenységre, és nagyban alakulhat testtudatossága is,
 • a Mérlegek 5. házában teremtő folyamatokat indíthat meg: új gyermek érkezhet a családba, új vállalkozás fogalmazódhat meg, és dolgozhatnak szívügyeiken, belső gyermekükön is,
 • a Skorpióknak (4. ház) költözés, az otthon átalakítása lesz aktuális, illetve családjukhoz, származásukhoz, szülőföldjükhöz való viszonyuk alakulhat át alaposan,
 • a Nyilas gondolkodása, tudata (3. ház) változik sokat ebben a 3 évben, figyeljen oda fiatalabb testvérére és a szomszédjaira, szükség lehet a segítségre, figyelemre,
 • a Bak értékrendje, táplálkozási szokásai alakulnak át (2. háza), mit helyez a fókuszba az életében, minek tulajdonít fontosságot, letehet régi, kialakíthat új szokásokat.

A fenti mini prognózisok a Vízöntő Szaturnusz legalapvetőbb üzenetét fogalmazzák meg az egyes jegyek számára. A védikus aszcendenst – amely általában más, mint a nyugati – itt lehet ellenőrizni.

Jó utazást, fejlődést kívánok a Vízöntő Szaturnusz 3 évében, a magam részéről sok útmutató írással fogok hozzájárulni.

Namasté

Vishakati

Write A Comment