Védikus asztrológiai kislexikon – vishakati

Védikus asztrológiai kislexikon

ajanamsa – a nyugati (tropikus) és az indiai (sziderikus) asztrológia közti időkülönbség, amelyet fokszámban fejeznek ki
Aksaya Tritiya – az év legkedvezőbb napja, amikor a 2 fővilágosító, a Nap és a Hold a számukra legkedvezőbb jegyhelyzetben van (Kos Nap, Bika Hold), védikus ünnep, amikor az indiaiak megajándékozzák egymást. Mindennemű tevékenységre, kezdésre ajánlott áldott nap.
artha –  a 4 lehetséges közül az egyik életcél, iránya az anyagi jólét
aspektus – bolygóhatás, bizonyos területekre / jegyekre/ házakra hat, azaz aspektál valamely bolygó
aspektusminta – dristi, ez írja le, hogy az adott bolygó tőle hányadik jegyekre/házakra hat; amiben áll, az mindig az 1.háznak számít, 4 féle aspektusmintázat 1-7 (alap), 1-5-9-7 (trikóna), 1-3-7-10 (Szaturnusz), 1-4-7-8 (Mars), saját vagy emelt jegyéből minden bolygó kendrában is aspektál: 1-4-7-10
aszcendens – Lagna, születés pillanatában a horizonton felkelő jegy, ez lesz az aszcendens jegye és egyben az 1. ház
avasztha – a bolygó méltósága, vagyis hogyan érzi magát a tartózkodási helyén (latin szóval dignitás)
ájurvéda – a védikus egészségmegőrzés és gyógyászat, az élet tudománya
bala – erő (például dik bala=irányzati erő)
bhava – horoszkópház
bhukti – annyi, mint alperiódus (vimsóttari)
benefikus – jóindulatú                                                                                                                                                    bolygóbarátság – a bolygók egymáshoz való viszonya, amely lehet baráti, ellenséges vagy semleges
bolygóháború – két vagy több bolygó egy jegyben történő közel/együttállása. A háború győztese a legalacsonyabb fokszámon álló planéta
bukott – lásd esésben levő
Cazimi – az az eset, amikor egy bolygó pontosan együttáll a Nappal (+/- 17 percen belül), s a Nap egyesül a bolygó esszenciájával, magába (szívébe) fogadja
Chandra – Hold, Szóma néven is ismert
Chandra lagna– Hold aszcendens
Csara káraka – változó jelölő, fokszámuk szerint 8 bolygó mint 8 jelleg egyedi megfeleltetése a születési horoszkópban
dara – feleség, társ
dasa – bolygókorszak rendszer
dharma – a 4 lehetséges közül az egyik életcél, a sorsfeladat megtalálása, a kozmikus törvény követése, az igazságosság és erkölcs útja
direkt – előre haladó
diszpozitor – bármely bolygó tartózkodási jegyének az ura,  röviden jegyura
dósa – az öt őselem (az éter, a levegő, a tűz, a víz és a föld) alkotta 3 féle kombináció, az anyagi természetet irányító rendező elvek: vata, pitta, kapha.
dristi – aspektusminta, hova, milyen jegyekbe (házakba) hat energiájával az adott bolygó
dzsottish – a védikus asztrológia szanszkrit neve, annyit jelent, a fény tudománya
együttállás – konjunkció
eklipszis – fogyatkozás, régiesen okkultáció
ekliptika – Nap-pálya, a Nap éves útja a zodiákuson, azaz a 12 állatövi jegyen illetve csillagképen át
emelt vagy egzaltált – egy bolygó emelt egy jegyben, ha nagyon jól érzi magát, jól tudja jellemzőit érvényesíteni, más szóval egzaltált
esésben levő – egy bolygó esésben van, ha nagyon gyengén érzi magát egy jegyben, és tulajdonságait alig vagy rosszul tudja kifejezni
esthajnalcsillag – a Vénusz népi elnevezése, kb. 9 hónapos periódusokban váltogatja helyzetét a Naphoz képest. A Vénusz kb. 9 hónapig van a Nap előtt, ekkor az égen az látszik, hogy előbb kel a Nap, s utána a Vénusz (utóbbit nem is látjuk a napfényben), viszont este a Nap után nyugszik, és napnyugta után látszik az égen, ilyenkor estcsillagnak nevezzük. Majd kb. 2 hetes szoros együttállásuk után (ekkor gyakorlatilag nem látjuk a Vénuszt, ez zajlik most) a Nap mögé kerül. Az égen látszik, hogy a Nap előtt kel fel a keleti horizonton és előtte is nyugszik a nyugati horizonton. Ilyenkor tehát hajnalban látszik, ezért hajnalcsillagnak nevezzük. 
égetett – vagy kombusztált, az a bolygó, amely néhány fokon (többféle meghatározás van, én a 8°-ot veszem alapul) belülre kerül a Naphoz, s tulajdonságai, ereje ily módon csorbul (kivéve Cazimi)
fogyatkozás – az a jelenség, amikor az egyik égitest a másik elé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja azt (lásd eklipszis vagy okkultáció). A hivatalos elnevezés okkultáció, fogyatkozásról általában csak a Nap és a Hold fedései esetén beszélünk.
fővilágosítók – a Nap és a Hold
gandanta – az állatöv 3 találkozási pontja a vizes és tüzes jegyek határán, ahol a szoláris és a lunáris zodiákus is találkozik: Halak (Revati)-Kos (Asvini); Rák (Aslesha)-Oroszlán (Magha); Skorpió (Dzsestha)-Nyila (Mula). Karmikus hatások szempontjából különösen erős területek.
gócsara – tranzit
graha – bolygó, planéta, égitest
gúna – az anyagi természet 3 kötőereje: szattva (jóság), radzsasz (szenvedély), tamasz (tudatlanság)
hátráló – retrográd mozgás
ház  – vagy horoszkópház (bháva), a horoszkóp területének 1/12 része, egy-egy életterület; összesen 12 ház van,  az aszcendens háza az első, innen kezdődik a számozás
ház ura – vagy a ház diszpozitora: az a bolygó, amely a ház jegyében otthon van
házfix horoszkóp – észak-indiai horoszkóp-ábra
hely – ház vagy jegy (csillagkép), a védikus horoszkóp minden négyzete egy hely, amely valahányadik ház és valamilyen jegy, ezért az adott helyet mindig mindkét szempontból, ház szerint és jegy szerint is vizsgálni kell
Hold aszcendens – Chandra lagna, a Hold helye (jegye vagy háza), mint érzelmi aszcendens
holdcsomópont – a Nap-pálya (=ekliptika) és a Hold-pálya 2 metszéspontja, energiapontok fizikai test nélkül, árnyékbolygók, leszálló a Kétu, felszálló a Rahu
holdcsomópont, valós – a holdcsomópontok fűrészfogszerű járása, amely összességében hátráló mozgást ad ki, a tényleges kozmikus helyzetet mutatja
holdcsomópont, átlagolt – a holdcsomópontok haladásának átlagolt számítása, amelytől egyenletes hátráló lesz a mozgásuk, a valóstól 7-14 nap eltérés is lehet, sok asztrológiaprogram használja
irányváltás – a hátrálóból direkt, vagy az előrehaladóból retrográd lesz a bolygó mozgása
jegy – rási= 12 állatövi jegy=csillagkép egyike a Kostól a Halakig, 30° kiterjedésű, és meghatározott színezetet, jelleget ad a benne található horoszkópelemnek
jegyfix horoszkóp – dél-indiai horoszkóp-ábra
jegy és ház – a védikus asztrológiában a jegyek és házak  egybeesnek, azaz bármely ház teljes egészében egy jegy kiterjedésű
jegyúr – mind a 12 állatövi jegynek saját ura van 1-1 bolygó személyében, amely felelős az adott jegyért, bárhol tartózkodik is, őt az adott jegy diszpozitorának is nevezzük
jegyváltás  – két jegy közti határ átlépése, egyik jegyből a másikba váltás
jóga – a védikus asztrológia bizonyos konstellációkat, bolygóalakzatokat jógáknak nevez. Több száz jógát ismerünk, amelyek felbukkanása a születési horoszkópban vagy tranzitban megkülönböztetett jelentéstartalmat fog eredményezni, például kiemelkedő tehetséget, gazdagságot, magányt, képességeket.
jóga káraka – a bolygó minősítése, amikor olyan csillagképben van, ahonnan saját jegyei egyszerre vannak trikóna (1,5,9) és kendra (1,4,7,10) távolságra. Ekkor a bolygó igen erős és kedvező hatású. Pl. Oroszlán Mars, ahonnan a Mars jegyei kendra (4. Skorpió) és trikóna (9. Kos) távolságra vannak.
Kala Sarpa – égi konstelláció, amikor az összes planéta a Rahu-Kétu által kettéosztott ég egyik felén található (a transzcendens bolygók nem számítanak bele)
kapha – dósa, víz-föld elem dominanciájú ajurvédikus alkat
káma – az egyik életcél a 4 lehetséges közül: a vágyak követése
káraka – jelölő bolygó, van általános, mindenkire vonatkozó káraka, és  a születési horoszkópból látható egyedi káraka, azaz Csara káraka.  
karaka sthira – állandó vagy fix jelölő (pl. a Nap mindig jelöli az apát)
kemadruma jóga – az a Hold konstelláció, amikor a Holdnak nincs szomszédja a tartózkodási helyét megelőző és követő helyeken sem
kendra – sarokházaknak megfelelő pozíciók, 1-4-7-10 jegy vagy ház (hely)
keresztkvadrát – a horoszkóp 4 sarokpontján álló bolygók egy nagy négyzetet alkotnak, másképp fogalmazva egymástól  az 1-4-7-10 házakban állnak, nagy feszültséget jelentő konstelláció
Kétu  – leszálló holdcsomópont, Sárkányfarok, fej nélküli démon, a két keringési pálya alsó metszéspontja,  spirituális fejlettségünk mutatója
konjunkció – együttállás
Kuja dosa – az az eset, amikor a Mars aspektálja a 7. házat (ezt a 12., 1. 4. és 7. házból tudja megtenni). Ekkor a 7. ház, amely a parnerkapcsolatok területe, túl sok marsikus energiát kap, nehéz az illetővel kijönni.
kundalini – minden emberben jelenlevő, a gyökércsakránál háromszorosan összetekeredett kígyó formájában elképzelt őserő, amelynek felemelkedése jelenti a lelki energia tényleges ébredését              
Lagna – aszcendens
Lagnésa – születési uralkodó, az a bolygó, amely az aszcendens jegyének ura
Lahiri – a leggyakrabban használt ajanamsa, jelenleg kicsit több, mint 24°
lunáris – Holddal kapcsolatos
konstelláció  – bolygóállás
malefikus – rosszindulatú, ártalmas
Makara Sankranti – a Nap Bakba lépése, általában január közepére esik. Hindu ünnep, amely az év aktívabb felének kezdetét ünneplik
méltóság –  jegybeni rang, hogyan érzi magát a bolygó az adott jegyben, ha nagyon jól, akkor emelt, ha nagyon gyengén, akkor esésben van
moksa – a 4 lehetséges közül az egyik életcél, megszabadulás valamitől
muhurta – a védikus asztrológia időzítéssel, a legkedvezőbb időpont megkeresésével foglalkozó ága
naksatra –  vagy holdház, a Hold Föld körüli 4 hetes útjának  1/27-ed része= a Hold 1 napi útja=13°20′ hosszúságú; az indiai asztrológiában az ég állatövi felosztása 27 részre, 27 naksatra van
Napfogyatkozás – napfogyatkozások évente 2-szer fordulnak elő, amikor Újhold van, és az együtt áll a felszálló holdcsomóponttal (Rahu) vagy a leszálló holdcsomóponttal (Kétu). Mivel a Rahu és a Kétu pontosan szembenállnak, a napfogyatkozások 6 hónapra vannak egymástól.
navamsa – D-9 varga, a lélekfejlődés segédképlete, a legfontosabb származtatott képlet
okkultáció – lásd fogyatkozás
oppozíció – szembenállás, 180°-os fényszög 2 planéta között
pada – szó szerinti jelentése láb (szanszkrit). Több értelemben használatos, leggyakrabban a 4 részből=4 padából álló naksatrák alapegységét jelenti.
parivartana jóga – uralmi csere vagy recepció, 2 bolygó között egymást támogató hatás, amikor egymás jegyeiben vannak
prasna – kérdőhoroszkóp, amely a kérdés felmerülésének idejére készül, nem a kérdező születési idejére
purusartha – az indiai filozófia szerinti életcél, amely 4 féle lehet: artha (anyagi jólét), dharma (sorsfeladat), káma (vágyak követése) és moksa (megszabadulás)
pitta – dósa, tűzelemű ajurvédikus alkat
putra – gyermek
radix – születési horoszkóp (latin), ugyanaz, mint a rási                                                                                          radzsasz – szenvedély, cselekvésbe lendítő gúna                                                                                                           
Rahu – felszálló holdcsomópont, test nélküli démon, Sárkányfej, reinkarnációs iránytű, fejlődési késztetésünk anyagias jellegű mutatója
rási – 2 jelentése van: 1. születési horoszkóp 2. állatövi jegy=csillagkép
recepció – azaz uralmi csere jegyszinten: 2 bolygó kölcsönösen a másik jegyében van (x bolygó van y bolygó jegyében, y bolygó pedig x bolygó jegyében), vagy naksatraszinten: amikor 2 bolygó naksatraura kölcsönösen a másik naksatrájában van
retrográd – hátráló
Sad Bala – a bolygók erőinek kiszámításához használt fő technika, összetett mutató.
saját jegyes – a bolygó abban a jegyben van, amelynek az ura, otthon érzi magát
stacioner – a bolygó irányváltása körüli néhány napos, csaknem stagnáló állapot, a  haladási sebesség minimális, de hatóereje ilyenkor nagyon nagy tranzitban is, születési horoszkópban is, minél lassabb egy bolygó átlagos mozgása, annál hosszabb a starcioner periódusa, pl. Szaturnuszé +/- 4,5 nap
stellium – bolygó csoportosulás, legalább 3 bolygó ugyanazon állatövi jegyben
szade szati – a Szaturnusz 7,5 éves időszaka, amelyet a szülött születési Holdját megelőző, a Hold,  és a Holdat követő (összesen 3) jegyében tölt a tranzit Szaturnusz
szamszara – az újjászületések körforgása, az újabb és újabb megtestesülések köre
szattva – jóság, tisztaság gúnája, azaz kötőereje
sziderikus – jelentése: csillagászati, csillagokhoz viszonyított; a Nap helyett az állócsillagokhoz viszonyított Föld forgási ütemén alapuló asztrológiai rendszer, a védikus asztrológia ezt használja
szoláris – Nappal kapcsolatos
születési horoszkóp – azaz rási vagy radix, a szülött alapképlete, a születés pillanatában és helyén készült kozmikus fotó, egy állókép,   amely az illető élete során különböző hatásoktól megelevenedik, mozgófilm lesz
születési – az alapképlettel kapcsolatos, abban található
tamasz – a tudatlanság, tompaság, tisztátalanság kötőereje
Telihold – Nap-Hold szembenállás
tranzit – az aktuális égi helyzettel kapcsolatos, átvonuló, gócsara
trikóna – trigonnak megfelelő, 1-5-9 ház- vagy jegykapcsolat
tropikus – a Nap mozgásához viszonyított, a napéjegyenlőségek és napfordulók ritmusán alapuló asztrológiai időszámítás, mozgó rendszer, a nyugati asztrológia ezt használja
Újhold – Nap-Hold együttállás
uralmi csere – recepció vagy parivartana jóga
varga – segédképlet, amelyet a 30 °-os állatövi jegy valamely egész számú osztásával kapunk meg, összesen 16 varga van, legfontosabb varga a navamsa, a 9-es varga, jelölése D-9
vargottama – az aszcendens vagy valamely bolygók ugyanabban a jegyben találhatók a születési (vagy tranzit) horoszkópban és a navamsában (a tranzit navamsájában)
varsaphala – születésnapra készített, egyik születésnaptól a  következőig szóló segédhoroszkóp, az adott év  tendenciáit tartalmazza (a nyugatiban  szolárhoroszkóp néven ismerjük)
vatta – dósa, éter-levegő dominanciájú ajurvédikus alkat
vimsottari – annyi mint 120
vimsóttari dasa – bolygókorszak rendszer, a védikus asztrológia egyedi eszköze, az emberi élet optimálisan 120 évét a 9 bolygó (Kétu 7 év, Vénusz 20, Nap 6, Hold 10, Mars 7, Rahu 18, Jupiter 16, Szaturnusz 19, Merkúr 17) korszakaira osztja
Yod – 2 kvinkunxból (150°-os, azaz 6/8-as aspektusból) és egy szextilből (60°-os, aza 3/11-es aspektusból) álló fényszögsorozat, a Sors ujja. Célja ami felé nyilhegyként mutat, megoldása a 3-as aspektus.