Védikus asztrológiai kislexikon

Abhukta Mula gandanta – a 3 gandanta zóna közül a legnehezebb, a Skorpió-Nyilas jegyhatáron

ajanamsa – a nyugati (tropikus) és az indiai (sziderikus) asztrológia közti időkülönbség, amelyet fokszámban fejeznek ki (jelenleg több, mint 24 fok)

Aksaya Tritiya – az év legkedvezőbb napja a hindu hagyományban, amikor a 2 fővilágosító a legkedvezőbb jegyhelyzetben van (Kos Nap, Bika Hold)

amsa – varga, származtatott alképlet

artha – a 4 lehetséges közül az egyik életcél, iránya az anyagi jólét

aspektus – bolygóhatás, a bolygó energianyalábja egy vagy több másik helyre

aspektusminta – dristí, ez írja le, hogy az adott bolygó tőle hányadik helyre hat

ashtamamsa – az a jelenség, amikor a születési képlet jegyéhez képest a bolygó (aszcendens) a D9 alképletben a 8. helyre kerül

aszcendens – lagna, a születés pillanatában a horizonton felkelő jegy, ez az aszcendens jegye és egyben az 1H, főaszcendensnek is nevezik

avasztha – bolygóméltóság (dignitás)

ájurvéda – a védikus egészségmegőrzés és gyógyászat, az élet tudománya

bala – erő

bhava – horoszkópház

bhukti – alperiódus

benefikus – jóindulatú

bolygóbarátság – a bolygók egymáshoz való viszonya (baráti, ellenséges vagy semleges)

bolygóháború – három vagy több bolygó egy jegyben történő együttállása, győztese a legalacsonyabb fokszámon álló planéta

bukott – esésben levő (exil)

Cazimi – az az eset, amikor egy bolygó pontosan (+/- 17 percen belül) együttáll a Nappal, ekkor a Nap egyesül a bolygó esszenciájával

Chandra – Hold (Szóma)

Chandra lagna – Hold aszcendens

csara káraka – változó jelölő

dara – feleség, társ

dasa – bolygókorszakrendszer

dharma – a 4 lehetséges közül az egyik életcél (purusartha), a sorsfeladat megtalálása, a kozmikus törvény követése, az igazságosság és erkölcs útja

direkt – előre haladó

diszpozitor – a bolygó tartózkodási jegyének a bolygóura

dósa – az öt őselem (éter, levegő, tűz, víz, föld) alkotta 3 féle alkat: vata, pitta, kapha

dristí – aspektusminta

dzsottish – a védikus asztrológia szanszkrit neve, annyit jelent, a fény tudománya

együttállás – konjunkció

eklipszis – fogyatkozás, régiesen okkultáció

ekliptika – Nap-pálya, a Nap éves útja a 12 állatövi jegyen, azaz csillagképen át

emelt – egzaltált vagy uccsa (bolygóméltóság)

esésben levő – exil vagy niccsa (bolygóméltóság)

esthajnalcsillag – a Vénusz népi elnevezése

égetett –kombusztált (a Naphoz szoros közelségbe került, s ezért gyengült bolygó)

fogyatkozás – eklipszis (okkultáció), az a jelenség, amikor az egyik égitest a másik elé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja azt

fővilágosítók – a Nap és a Hold

gandanta – az állatöv 3 találkozási pontja a víz- és tűzjegyek határán, ahol a szoláris és a lunáris zodiákus is találkozik: Halak-Kos, Rák-Oroszlán, Skorpió-Nyilas

gócsara – tranzit

graha – bolygó

gúna – az anyagi természet kötőereje, 3 féle lehet: szattva (tisztaság), radzsasz (szenvedély), tamasz (tudatlanság)

hátráló – retrográd

ház – horoszkópház (bhava)

ház ura – diszpozitora, az a bolygó, amely a ház jegyében otthon van

házfix horoszkóp – észak-indiai horoszkóp ábra

hely – ház vagy jegy, a védikus képlet 1/12-e (négyzete vagy háromszöge)

Hold aszcendens – Chandra lagna

holdcsomópont – a Nap- és a Hold-pálya metszéspontja, fizikai test nélküli árnyékbolygó

holdcsomópont, valós – tényleges mozgású holdcsomópont (angolul true node)

holdcsomópont, átlagolt – átlagolt számítású holdcsomópont (angolul mean node)

Holdfogyatkozás – évente 2-szer előforduló jelenség, amikor a Telihold a holdcsomópontok 12,5 fokos közelségében áll elő

irányváltás – a hátrálóból direktre (vagy fordítva) váltó bolygómozgás

jegy – rási, állatövi jegy  

jegyfix horoszkóp – dél-indiai horoszkóp ábra

jegy és ház – hely, a védikus asztrológiában a jegyek és házak egybeesnek és egyenlőek

jegyúr – az állatövi jegy bolygóura (diszpozitora)

jegyváltás – két jegy közti határ átlépése

jóga – a védikus asztrológia megkülönböztetett jelentéstartalmat hordozó bolygóalakzatainak neve

jóga káraka – a bolygó kiemelt minősítése bizonyos aszcendensek felől tekintve

Kala Sarpa – égi konstelláció, amikor az összes planéta a Rahu-Kétu által kettéosztott égbolt egyik felén található (a transzcendens bolygók nem számítanak bele)

kapha – víz-föld elem kombinációjú dósa

káma – az egyik életcél a 4 lehetséges közül: a vágyak, élvezetek, szenvedély követése

káraka – jelölő

Kemadruma jóga – az a Hold-konstelláció, amikor a Holdnak nincs bolygó-szomszédja a tartózkodási helyét megelőző és követő helyeken sem

kendra –1-4-7-10 jegy vagy ház, vagy ilyen távolságra jutó horoszkóp elem

keresztkvadrát – egymástól 1-4-7-10 helyeken álló bolygók alkotta, nagy feszültséget jelentő konstelláció

Kétu – leszálló holdcsomópont (Sárkányfarok vagy déli holdcsomópont)

kombusztálás – égetettség (a Nap közelébe kerülő planétával történik)

konjunkció – együttállás

konstelláció – bolygóállás

Kuja dósa – mangala dósa, az az eset, amikor a Mars aspektálja a 7H-t, a partner-kapcsolatok területét, ekkor a túl sok marsikus energia miatt nehéz az illetővel kijönni

kundalini – minden emberben jelenlevő, a gyökércsakránál összetekeredett kígyó formájában elképzelt őserő, felemelkedése a lelki energia tényleges ébredése

kuta – a tradicionális szinasztriában használt kategória       

lagna – aszcendens (főaszcendens)

lagnésa – születési uralkodó, az a bolygó, amely az aszcendens jegyének ura

Lahiri – a leggyakrabban használt ajanamsa, jelenleg kicsit több, mint 24°

lunáris – Holddal kapcsolatos

malefikus – rosszindulatú, ártalmas

mangala dósa – Kuja dósa

Makara Sankranti – a Nap Bakba lépése január közepén, hindu ünnep

méltóság – jegybeni rang, hogyan érzi magát a bolygó az adott jegyben

moksa – a 4 lehetséges közül az egyik életcél, a szamszarából való kiszabadulás, spirituális vagy lelki út követése

muhurta – a védikus asztrológia időzítéssel, a legkedvezőbb időpont megkeresésével foglalkozó ága

naiszarga – az a bolygó, amely egy analógia természetes és állandó jelölője

naksatra – holdház, az indiai asztrológiában az ég felosztásának 1/27 része

Napfogyatkozás – évente 2-szer előforduló jelenség, amikor az Újhold a holdcsomópontok 12,5 fokos közelségében áll elő

navamsa – D9 varga, a lélekfejlődés segédképlete, a legfontosabb varga

okkultáció – fogyatkozás, eklipszis

oppozíció – szembenállás, 180°-os fényszög 2 planéta között

pada – láb (szanszkrit), a 4 részből álló naksatrák alapegysége

Parivartana jóga – uralmi csere vagy recepció, 2 bolygó egymás jegyeiben van

prasna – kérdőhoroszkóp, amely a kérdés felmerülésének idejére készül

purusartha – életcél, amely 4 féle lehet: artha (anyagi jólét), dharma (sorsfeladat), káma (vágyak) és moksa (lelki út) követése

pitta – tűzelemű dósa

purva punya – az előző életekből hozott pozitív karma

pushkara – tápláló pada minőség a D9 alképletben

putra – gyermek

radix – rási vagy születési horoszkóp (latin)

radzsasz – szenvedélyes, cselekvésbe lendítő gúna

Rahu – felszálló holdcsomópont (Sárkányfej vagy északi holdcsomópont)

rási – 1. születési horoszkóp 2. állatövi jegy

recepció – uralmi csere

retrográd – hátráló

Rogagrastha jóga – testi gyengeséget, betegséget jelentő jóga

Sad Bala – a bolygók erejének kiszámításához használt összetett mutató

saját jegyes – a bolygó abban a jegyben van, amelynek az ura

stacioner – a bolygó irányváltása körüli csaknem stagnáló állapot

stellium – bolygócsoportosulás, legalább 3 bolygó ugyanazon állatövi jegyben

szade szati – a tranzit Szaturnusz 7,5 éves erőteljes átformáló tranzitja a születési Hold előtti, alatti és utáni jegyben

szakrális bolygószekvencia – 9 tradicionális bolygó állandó sorrendisége: Kétu, Vénusz, Nap, Hold, Mars, Rahu, Jupiter, Szaturnusz, Merkúr

szamszara – az újjászületések körforgása

szatori – részleges megvilágosodás

szattva – jóság, tisztaság kötőereje

sziderikus – csillagászati, csillagokhoz viszonyított

szoláris – Nappal kapcsolatos

születési horoszkóp – rási, D1 vagy radix

születési – az alapképlettel kapcsolatos

tamasz – a tudatlanság, tompaság, tisztátalanság kötőereje

Telihold – Nap-Hold szembenállás

tranzit – gócsara, az aktuális égi helyzettel kapcsolatos

trikóna – trigonnak megfelelő, 1-5-9 ház- vagy jegykapcsolat

tropikus – a Nap mozgásához viszonyított, a napéjegyenlőségek és napfordulók ritmusán alapuló asztrológiai időszámítás, mozgó rendszer, a nyugati asztrológia ezt használja

Újhold – Nap-Hold együttállás

uralmi csere – recepció vagy Parivartana jóga

vakri – retrográd (szó szerinti jelentése csavart)

varga – amsa, származtatott segédképlet

vargottama – a rásiban és a D9 alképletben azonos jegyben levő aszcendens/bolygó emelt minősége

varsaphala – egyik születésnaptól a következőig szóló segédhoroszkóp (a nyugati asztrológiában szolárhoroszkóp)

vata – éter-levegő kombinációjú dósa

vasztu – a védikus térrendezés ősi tudománya, egyúttal az otthon gazdája

vimsóttari – 120

vimsóttari dasa – bolygókorszakrendszer, az emberi élet 120 évét 9 bolygó korszakaira osztja (Kétu 7 év, Vénusz 20 év, Nap 6 év, Hold 10 év, Mars 7 év, Rahu 18 év, Jupiter 16 év, Szaturnusz 19 év, Merkúr 17 év)