A védikus asztrológiáról

Bevezetés a védikus asztrológiába

A védikus asztrológia (szanszkrit nevén dzsottish) a Védák egyik ága, pontosabban a Védák szeme, egy ősi bölcselet. Minden bizonnyal lehet valami nagyon régi, közös gyökere az úgy nevezett nyugati asztrológiával, hiszen ugyanazt a 12 állatövi jegyet és 12 asztrológiai házat használja, s megközelítésében, értelmezésében is számos hasonlóság van.

Az alábbiakban a nálunk lényegesen elterjedtebb és ismertebb nyugati asztrológiához képest meglevő legfontosabb eltéréseken, majd a dzsottish speciális eszköztárán keresztül mutatom be az indiai asztrológia alapjait.

 

Különbségek a nyugati és a védikus asztrológia között

1. Eltérő állatöv és időszámítás

A leglátványosabb különbség az, hogy a két asztrológiai rendszer eltérő állatövet használ: az európai az úgy nevezett tropikus rendszert, az indiai a sziderikus rendszert. Anélkül, hogy belemélyednénk  a csillagászati rejtelmekbe, úgy foglalható össze  a különbség, hogy az európai (tropikus) rendszer mint szoláris asztrológia a Nap mozgását követi, és elszakad a fizikai csillagoktól,  míg az indiai (sziderikus) a valós csillagképekhez fixált.

A két rendszer közti eltérés (ennek neve ajanamsa) ma kb. 24 fok, amely egyébként az efemeridában minden naptári napra pontosan megtalálható. Ma ennyivel van hátrébb a védikus képlet minden egyes eleme a nyugatihoz képest. Ennek az következménye, hogy az indiaiban az aszcendens és a bolygók zöme más jegybe kerül a nyugati horoszkóphoz képest.

 

2. Hold-alapú asztrológia

A másik nagy különbség, hogy az indiai rendszer a nyugatitól eltérően nem Nap-, hanem Hold-alapú, azaz lunáris asztrológia, amely a Holdat, mint az érzelmi múlt hordozóját tekinti a sors, a karma alapjának. Bár a Hold általában női elvet képvisel sokféle mitológiában, a védikusban a Hold férfi istenség, 27 feleséggel (ezek lesznek a naksatrák). A teljesség kedvéért elmondjuk, hogy a Nap is fontos szerepet kap a dzsottishban, ezáltal a férfi-női, jang-jin elvek kiegyensúlyozottan érvényesülnek benne.

 

3. Több aszcendens lehetősége

A Hold kiemelt szerepe folytán az indiai rendszerben nem egy, hanem 3 aszcendens szolgálja  az elemzést:

– a nyugati elvnek megfelelő karmikus aszcendens (itt Lagna),

– az érzelmi vagy asztrális aszcendensnek számító Hold (Csandra Lagna), és

– az aszcendens jegyura (Lagnesa), illetve ennek horoszkópbeli helye, mint a fizikai történések, megvalósulások aszcendense.

Az indiai asztrológusok ezen túlmenően használják a mahadashát, azaz az aktuális főperiódus bolygóurát mint kiindulási pontot, és az 1-es padát. (Ezekről kicsit később szó lesz.) A több aszcendens lehetővé teszi, hogy bármilyen problémára több szempontból közelítsünk rá.

 

4. Jegy egyenlő ház, eltérő aspektusrendszer

Az indiai rendszerben egy jegy=egy ház. (A nyugatiban a Vehlow féle egyenlő házas rendszer hasonlít hozzá.) A bolygó aspektusok is a teljes jegyre, azaz teljes házra szólnak. Itt kell megemlíteni azt is, hogy az indiaiban az egyes bolygók saját, egyedi aspektusmintájuk szerint hatnak, nem, vagy nem csak a nyugatiban megszokott oppozíció, együttállás, trigon, kvadrát stb. fényszögek szerint. Egy példa: míg a Szaturnusz a nyugatiban az imént említett fényszögek révén hat az éppen ott álló bolygókra, az indiaiban az 1., 3., 7. és 10. házakat aspektálja. Az indiaiban tehát a Nyilas Szaturnusz a Nyilas bármelyik fokán állva hat a teljes Nyilasban, a teljes 3. Vízöntőben, a 7. Ikrekben, és a 10. Szűzben.

 

5.  Négyzetes horoszkóp ábra

Az észak- és dél-indiai asztrológia is négyzet alakú, bár eltérő horoszkóp ábrát használ, amelyet Indiában sokszor egy darab szalvétára vázoltak fel. Az egyszerű megjelenítés dacára a bolygók egymástól és saját jegyüktől való távolsága és barátsága, a 360 fokot igen finoman tagoló naksatra rendszer és a számtalan kiegészítő képlet hallatlan részletes képet nyújt.

Speciális eszközök az indiai rendszerben

1. Bolygókorszakok (dasa)

Az indiai rendszer egyik legizgalmasabb része a dasarendszer. Ennek kiindulópontja az, hogy az emberi élethosszt 120 évre feltételezve a 120 évet 9 planéta (5 személyes bolygó, 2 sorsbolygó és a 2 holdcsomópont) között felosztja a következők szerint:

Kétu korszak                7 év

Vénusz korszak         20 év

Nap korszak                  6 év

Hold korszak               10 év

Mars korszak                 7 év

Rahu korszak              18 év

Jupiter korszak          16 év

Szaturnusz korszak  19 év

Merkúr korszak         17 év     –     összesen 120 év

A korszakok hosszúsága és sorrendje minden embernél azonos. A különbség abból adódik, hogy mindenki – a születéskori Hold helyzete szerint –  máskor lép be a bolygószekvenciába.  A dasarendszer a védikus prognózis egyik fő eszköze, mert az épp soron levő korszak bolygója (mahadasa) lesz az illető életének főszereplője. Még hasonló sincs a nyugatiban.

 

2. Naksatrák 

A naksatrák rendszere is egy egyedülálló finomhangolás az indiai rendszerben. A Hold egy teljes ciklusa alatt látogatja végig a 27 naksatrát (azaz holdházat), amelyek mindegyikében máshogy érzi magát. A holdházak a 12 állatövi jegyet egy sajátos ritmus szerint osztják meg. A 27 naksatra 27 érzelmi minőséget is képvisel, és mind a személyiség, mind a sorsvonal szempontjából igen részletes elemzést tesz lehetővé.

 

3. Segédeszközök (vargák, jógák, kárakák, padák)

Az indiai asztrológiában még kezdő szinten is igen nagyszámú segédeszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy kérdést minél sokoldalúbban meg lehessen vizsgálni.

A vargák (meghatározott osztású alképletek) 16 témára kínálnak részletes rálátást. A legfontosabb a 9-es varga (azaz navamsa), amely a spirituális fejlődés útjáról és a párkapcsolat minőségéről szól.

A több száz jóga bizonyos bolygókonstellációk megfigyeléséből, és ezek sajátos jelentéstartalmáról beszél.

Minden bolygónak meghatározott, az egyéni horoszkóptól függő jelentése (kárakája) van.

A 12 pada a 12 ház analógiáival rokon, és egy újabb ablakot jelent az egyes életterületek vizsgálatára.

 

4. Bolygóbarátságok

Hab a tortán, hogy az indiaiban nagyon számon tartják azt is, az egyes bolygók milyen viszonyban vannak egymással. Ez a megkülönböztetés tovább cizellálja a nyugatiból ismert jegybeli méltóság kérdését.

Vannak baráti viszonyok, ellenségesek és semlegesek. A dolog érdekessége, hogy a viszonyok nem szimmetrikusak. Létezik olyan, hogy 2 bolygót viszonyát tekintve az egyik bolygó számára semleges egy másik, viszont a másik bolygó felől nézve az első bolygó ellenséges.

 

4. Kedvező időpont találása (muhurta)

A védikus hagyományban külön művészet a legjobb időpont megtalálása az élet fontosabb – néha kevésbé fontos – tervezhető eseményeihez. Első lépésben a kedvező napot kell kiválasztani a holdfázis, a hét napjai és a napfelkelte minősége (naksatra) szerint. Amikor megvan a tevékenységhez megtalált kedvező nap, azon belül részletes alapelvek szerint lehet megtalálni a lehető legkedvezőbb órát.

A legfontosabb különbségek és specialitások tehát ezek. Személyes tapasztalatom alapján megerősítem, hogy bár az indiai elemzés lényegesen gazdagabb eszköztárral rendelkezik, jó kezekben, felelős gondolkozással más úton bár, de hasonló következtetésekhez juthatunk egy képlet elemzése során – bármelyik asztrológiát használjuk is.