Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF, továbbiakban Szabályzat) a Vishakati Kft. (továbbiakban mint Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza. A webáruházon keresztüli vásárlás szerződéskötésnek minősül. Jelen Általános Szerződési Feltételek Felhasználó által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.


Az oldal üzemeltetője:
Vishakati Kft.

Székhely: 1121 Budapest Költő utca 18/A

Adószám: 29016602-1-43

Nyilvántartási szám: 01-09-379036

Szerződés nyelve: magyar

Email: vishakati.gyurko@gmail.com 

Telefon:+36-30-2029888

Bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000112-77690009


Tárhelyszolgáltató adatai: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-968191)

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részének, illetve az ott megjelenő tartalmak (kép, szövegrész, szlogen, logó) valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, szervezet, csoport, aki a Szolgáltató weboldalán böngészik, vagy ajánlatot kér, vagy későbbiekben vásárol, aki a meghirdetett szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszi, fiókot hoz létre, felhasználónevével és jelszavával bejelentkezik, regisztrációtól függetlenül. Amennyiben felhasználó be/rálép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, magára nézve kötelezően elismeri a Szabályzat valamennyi rendelkezését.


 1. Általános tudnivalók
 • ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a vishakati.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
 • A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza.
 • Tilos a Weboldalon megjelenített tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Ezen beleegyezés hiányában a törvénytelen felhasználás kártérítési kötelezettséget von maga után.
 • A webáruház tartalmát és az azon keresztül megvásárolható termékeket, szolgáltatásokat és információkat szerzői jogok védik. Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, kivéve természetesen a megvásárolt termék jelszóval történő megtekintése.

2. Szerződés hatálya, érvényessége, tárgya

A Felek között az ismeretanyag (továbbiakban Tudástár) megszerzésére vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyet Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig köteles megőrizni. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. Szolgáltató magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A jelen ÁSZF 2021. február 1-től hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t, melyet 10 nappal a hatálybalépés előtt a weboldalon közzétesz.

A feltüntetett termékek és szolgáltatások (Tudástár) kizárólag online, a Weboldalon keresztül rendelhetők meg regisztráció után, vagy regisztráció nélkül. A webáruházban történő regisztráció ajánlott, de nem szükséges. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megvásárolható termékek és szolgáltatások köre: workshopok, webkonferenciák, szemináriumok, online és offline ismeretátadás, valamint ismeretanyag (Tudástár) Szolgáltató által biztosított, Weboldalon történő hozzáféréssel.

Szolgáltatások köre, specialitások

 • Online ismeretátadás: a Tudástár videókban rögzített ismeretanyag. Felhasználó a fizetést követően emailben kapott egyedi azonosító birtokában, azaz hitelesítő kóddal megnyitja a Tudástár megvásárolt részeit. Felhasználó számára Szolgáltató 6 hónapos időintervallumban biztosítja a felületet. A megvásárolt videók tehát 6 hónapig korlátlanul újranézhetők.


3. Fizetés, regisztráció, rendelés menete, vásárlás, e-számla

 • Felhasználó a Weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató felelősségét kizárja, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • Vásárlás történhet regisztráció nélkül, és regisztrációval.
 • Regisztráció nélküli vásárlás esetén Felhasználó kiválasztja a megvásárlandó terméket, megadja a vásárláshoz szükséges adatait (név, lakcím, emailcím).
 • Regisztrációval történő vásárláshoz Felhasználó először elvégzi a regisztrációt név, lakcím, e-mailcím, valamint a nem kötelező adatok megadása/meg nem adása révén, valamint felhasználónevet és belépési jelszót választ. A regisztrációt követően Felhasználó (e-mail cím és felhasználónév megadása) bejelentkezik. A fiókban megtekinthetők a legutóbbi rendelések, módosíthatók a szállítási és számlázási címek és szerkeszthető a jelszó, valamint az egyéb fiók adatok.
 • Felhasználó új vásárlóként történő regisztrálása esetén megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, így a következő vásárláskor már csak be kell jelentkeznie profiljába.
 • Az ‘Add to cart’ gombbal kosárba helyezheti a terméket. Ezt követően, a „Megnézem a kosaram” gombra kattintva léphet az Adatok ellenőrzése felületére. Itt ellenőrizheti a megrendelt termékek darabszámát, árát, valamint megjegyzést írhat a rendeléshez. Kedvezménykupont aktiválhat. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, és elfogadta a vásárlási feltételeket, akkor a megrendelés elküldéséhez kattint a „Megrendelés elküldése” gombra.
 • A továbblépés erről a felületről csak az után lehetséges, ha a vásárló elfogadta az Adatkezelési tájékoztatót és ezen ÁSZF-et, valamint kifejezetten elfogadja a SimplePay adattovábbítási nyilatkozatát.
 • Felhasználó a kiválasztott termék vételárát online-bankkártyás fizetés útján törlesztheti.
 • Ezt követően egy köszönő oldal jelenik meg a rendelésszámmal, valamint egy visszaigazoló e-mail érkezik a Felhasználó által megadott e-mail címre a termék megtekintését biztosító jelkóddal.
 • A megvásárol termékeket regisztrált Felhasználó a Fiókom/Rendeléseim menüben éri le. Nem regisztrált Felhasználó a vásárlást visszaigazoló emailben kapja meg a megvásárolt termék megtekintését biztosító jelkódot.
 • A vásárláskor megadott/regisztrált e-mail címre megküldött belépőkód megadása után elérhető a megvásárolt szolgáltatás. A számlázást a Billingo programja, míg a bankkártyás fizetést a Simplepay szolgáltató végzi (cégnév: OTP Mobil Kft, székhely címe: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em., adószám: 24386106-2-41).
 • Kivételesen, egyedi kérésre, minimum 10.000 Ft összeghatár felett Felhasználó – a termék kiválasztása után – kérheti a termék vételárának megfizetését átutalással. Ez esetben nem automatikusan, hanem manuálisan kapja meg megadott email címére a termék megtekintéséhez szükséges igazoló kódot. A kivételes eljárás díja a termék árán felül annak további 10 %-a.
 • Fizetés bankkártyával: OTP SimplePay online bankkártyás fizető felület megjelenésével, a bankkártya adatok megadása szükséges, a fizetés során bankkártyájáról azonnal levonódik a vásárlás végösszege. Jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy fent említett adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat: név, e-mail cím fizetési célból kezelje. Jelen nyilatkozat elfogadása szükséges:
 • Tudomásul veszem, hogy a Vishakati Kft. (1121 Budapest Költő utca 18/A) adatkezelő által a Vishakati.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
 • Elektronikus számla: Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a Vishakati Kft-től az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden, a Vishakati Kft. által elektronikus úton küldött számla kézbesíthető legyen, és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Esetleges, a Vishakati Kft-hez intézett automatikus válaszok, (mint például “out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Vishakati Kft-t azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni.

4. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

Szolgáltató kijelenti, hogy számára elsődleges szempont Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és azok jogszabályon alapuló kezelése. Ezért Szolgáltató azokat bizalmasan kezeli, fokozott védelmi intézkedéseket tesz a biztonságos működés érdekében. A megvásárolt online képzés több eszközről is elérhető. Azonban megfelelő biztonsági okokból, minden belépéskor egyedi, két lépcsős autentikáció szükséges. A regisztrált e-mail címre megküldött 6 jegyű belépőkód megadása után elérhető a megvásárolt szolgáltatás.

Egy regisztrált felhasználói fiókkal egyidejűleg csak egy Felhasználó tud belépni, több Felhasználó egyidejű belépése esetén a Fiók automatikusan kilépteti a plusz belépőket az eszközök számától függetlenül. Így kérjük fokozattan ügyeljenek a megadott e-mail fiókok és eszközök biztonságára, ugyanis a különböző eszközökről történő ki/és beléptetést a rendszer maximálja!

Vásárló kijelenti, hogy a Szolgáltató 2021. február 1-től hatályos adatkezelési tájékoztatóját átvette, elolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi, kijelenti továbbá, hogy a tájékoztatóban rögzített célra és ideig hozzájárul személyes adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez.

A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban a jelen szerződésben és az adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az (EU) 2016/679 Rendelete (Továbbiakban GDPR Rendelet) rendelkezései irányadóak.

Adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a Vishakati Kft.  (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére, különösen a vishakati.hu honlapon és webáruház meglátogatása, valamint az online szerződéskötés kapcsán keletkezett személyes adatokra.

5. Elállási jog:
A Felhasználó hibás teljesítés esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról, vagy nyomtassa ki a mellékletben szereplő segédletet.


 6. Szerzői jog
A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.
Minden egyéb felhasználás a Vishakati Kft. írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, részben vagy átdolgozott formában is.

7. Garancia
 A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban Felhasználónak lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az vishakati.gyurko@gmail.com  e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Felhasználó által megadott elérhetőségen írásban értesítjük a vizsgálat eredményéről.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet nyújtani:

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

8. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. Befizetett összeget a Szolgáltató nem térít vissza.
 2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá, de hatályba lépése előtt 10 nappal a honlapon közzé kell tenni.

Budapest, 2021.02.01.