A naksatrákról

Az alábbiakban röviden összefoglalom a védikus asztrológia egyik legizgalmasabb eszközét, a naksatrák (más néven holdházak) rendszerét.

Ez a 27-es felosztású rendszer az ősi védikus zodiákus, amelynek írásos emlékei több ezer évre mutatnak vissza, és amelynek alapja a Hold egy nap alatt átlagosan megtett útja (13°20′). Valamennyi naksatra nagyon távoli állócsillagokhoz kapcsolódik. A 27 naksatra mellé i.e. 1000 körül kezdett beszivárogni Babilónia felől a 12-es zodiákus, és azóta mindkét felosztás használatos a védikus asztrológiában.

A 27 naksatra a férfi istenségnek tekintett Hold 27 felesége az indiai hagyományban. A Hold mindegyiküknél 1-1 napot tölt, s így telik el egy Hold-hónap. Mindegyiknél máshogy érzi magát a Hold, mert mindegyik más minőséget hordoz. Van köztük például kedvenc (a Rohini), és van a legkevésbé szeretett, a legöregebb Dzsjéstha, és így tovább.

A naksatrák uralkodó planétáik szigorú sorrendje szerint követik egymást. A Kétu – Vénusz – Nap – Hold – Mars – Rahu – Jupiter – Szaturnusz – Merkúr naksatrája alkot egy ciklust, azaz 9 naksatrát, amely még kétszer megismétlődik, s ez teszi ki a 27 naksatrát, a teljes kört.

A naksatra terjedelme 13°20’, amely 4 részből (pada vagy láb, egyenként 3°20’) tevődik össze. Mivel ez a terjedelem sehogy sem egyezik a 30°-os állatövi jegyek hosszúságával, a naksatrák részekre bomlanak némelyik jegyhatár mentén. Ilyenkor a naksatra 1, 2 vagy 3 része átkerül a következő jegybe. Az átlógó részek karaktere megváltozik, emiatt a naksatrák egy sajátos ritmust adnak a mögöttük levő állatövi jegyeknek, és az általuk hordozott minőség rendkívül finom hangolására adnak lehetőséget.

Mindegyik naksatra egy önálló karaktert hordoz, amelyhez – az uralkodó planétán túl – sorszám, saját istenség, szimbólum, minőség, jelleg, életcél (purusartha) és ajurvédikus dósa (utóbbiról bővebben az Ájurvéda menüpontban) tartozik. A minőség a személyiségben és a kapcsolati illeszkedésben fontos, a jelleg pedig a kedvező időpont kiválasztásában figyelendő (lásd a hasonló nevű menüpont alatt).

Érdekességként megtalálható a 21. és 22. naksatra között az Abhijit nevű rejtett naksatra rövid ismertetése is.

 1. ASVINI

Terjedelem: Kos 0°-13°20’  
Istensége: Asvini-kumarák – Szurja Napisten ikerfiai, akik az istenek gyógyítói voltak. Az ayurvéda istenségének is tartják őket.                                                                                                                                                Csillaga: a Kos csillagkép, annak alfa csillaga, a Hamal, amely a Kos homlokán található, és a Kos béta csillaga, a Sheratan, a Kos bal szarván. (Alfa és Béta Arietis)                                                                                  Uralkodó planéta: Kétu
Szimbóluma: lófej
Minőség: dévikus (isteni, önzetlen, elmélkedős)
Jelleg: könnyű-gyors
Ajurvédikus dósa: vata
Életcél: dharma (sorsfeladat, a helyes út megtalálása)
Jellemzői: gyorsaság, gyógyítás, megvalósított tudás. Régi képességeket, tehetséget hoz vissza a munkában, nyelvekben, emiatt védettséget ad a munkában. Késleltetettség a képességek megmutatkozásában. Most érkezett frissen valami szent helyről.  Küzdelmes, harcos múlt. Tisztaság.  Harc vagy gyógyítás. Újjászületés, regeneráció, spirituális akarati energia. Nagyon tiszta emberek, erő van bennük. Erőteljes okkult képességek, intuitívak. Sok gyógyító van közöttük. Erőteljes késztetés arra, hogy segítsen másoknak. Küzdelmes élet, de bírja. Durva családi történetet hozhat. Emlékezhet előző életeire, valószínűleg megbékélve, tisztán ment el.

 1. BHARANI

Terjedelem: Kos 13°20’-26°40’
Istensége: Yama, a halál és dharma istene                                                                                                                            Csillaga: Kos csillagkép delta csillaga (Delta Arietis), neve Botein (arab neve Al Butain)                              Uralkodó planéta: Vénusz
Szimbóluma: joni (női nemi szerv)
Minőség: manushja, azaz emberekkel kapcsolatos
Jelleg: mérges-agresszív
Ajurvédikus dósa: pitta (tűz)
Életcél: artha (anyagi jólét, fedél és étel)
Jellemzői: végletesség, szenvedély, szélsőség. Ha nő: férfias, ha férfi: nőfüggő. Mindig kapcsolatról, annak építéséről szól. Az erőt és a pozíciót keresi a kapcsolatban. Küzdelmes párkapcsolatok, kapcsolatokért harcol. Kapcsolatfüggő és/vagy munkamániás, mindent szenvedélyesen csinál. A partnere nagyon más. Ambiciózus, lépésről lépésre felépíti magát. Lehet kényszeres valamiben (pl. állandóan takarít, vagy tanul, stb.) Nagyon akar hatni a másikra. Tetszeni akar. Önállóság/függőség problémája. Értékalapúság, az anyagiakért való küzdés. Bharani a földet érés. Erőssége a szexualitás, van érzéke a kapcsolatokhoz, emberekhez.

 1. KRITTIKA

Terjedelem: Kos 26°40’- Bika 10° (¼ rész a Kosban, ¾ Bikában)
Istensége: Agni, a tűz istene  Csillagképe: Plejádok, magyarul a Fiastyúk 7-es csillaghalmaza, csillaga az Alcyone, mely a Bika csillagkép eta csillaga (Eta Tauris), a Bika 6°08’-en.
Szimbóluma: penge
Uralkodó planéta: Nap
Minőség: rakshasa (démoni, megmozdulnak a dolgok, történik valami)
Jelleg: éles-lágy
Ajurvédikus dósa: kapha (víz)
Életcél: káma (vágyak követése)
Jellemzői: Isten harcosa. Patriarchális kultúrákból érkezett, ahol a férfiak uralkodnak.
Kos ¼-ben: kifelé dühös. Ideológiai harcok, amelyek az apához kötődnek. Spontaneitás, éles, nyers. Apaság, szülőség fontos. Férfias, független, akaratorientált, de lehet gyermekes.
Bika ¾-ben: művészi oldal, lágyabb, elegáns, magasztos. Passzív agresszió. Nagyon családcentrikus, tradíciók felé vonzódik, kevésbé akaratos. Megtartás, anyag, ragaszkodás, szépség, szeretet, béke, művészet, pénz, táplálék. Férfiteher hárul az emberre. Az élet élvezete, a család fontossága. A lelkéhez kerül közel, ha jó a viszonya az anyaggal.

 1. ROHINI

Terjedelem: Bika 10°- 23°20’
Istensége: Brahma, a teremtő
Szimbóluma: szekér
Uralkodó planéta: Hold
Csillagképe:Bika csillagkép, állócsillaga a piros Aldebaran, azaz Alfa Tauris a Bika közepén
Minőség: manushja, azaz emberekkel kapcsolatos
Jelleg: szilárd
Ajurvédikus dósa: kapha
Életcél: moksa (megszabadulás)
Jellemzői: szelíd, befogadó naksatra.  Természettel, táplálással, anyával szoros kapcsolódás. Természetmágia, boszorkányégetés, gyógyítás, érzékenység, főleg embereken kívüli dolgok irányában. Anyával kapcsolatos békétlenség. Múlt, inkarnáció. Hiperérzékenysége miatt sok neki az emberi világ. Nem szereti a változást, kötik a tradíciók. Erős kapcsolódás a természettel, régi függőség az érzelmektől. Jó érzék állatokhoz, növényekhez: ért a természet nyelvén. Istensége Brahma, övé a pusztítás, teremtés, nyugalom, védettség, ezért békés természetű. Fontos nekik a női energia. Az evésre figyelnie kell, mert mohó.Rohini a Hold kedvenc felesége.

 1. MRIGASIRA

Terjedelem: Bika 23°20’- Ikrek 6°40’ (½ rész a Bikában, ½ rész az Ikrekben)
Istensége: Chandra (más néven  Szóma), a Hold istensége
Szimbóluma: őzfej
Uralkodó planéta: Mars
Csillagképe: az Őzfej csillagkép az Orion közelében
Minőség: dévikus (isteni, önzetlen, elmélkedős)
Jelleg: lágy
Ajurvédikus dósa: pitta
Életcél: moksa (megszabadulás)
Jellemzői: Spirituális harcosok, igazságkeresők, őrzők, kutatásban nagyon jók.
Bika ½-ben: értéktartásra irányul az isteni akarat. Értékekért, földért, természeti dolgokért való küzdés. Táplálás, táplálkozás, hagyományok fontossága. Férfias nő, nőies férfi, kapcsolatfüggés. Régi értékrend, annak megtartása, csökönyösség, kötődés, rendszertelenség. Kontroll, mások megváltoztatása. Apa szerepe erős.
Ikrek ½-ben: sokat dolgozik, de sosem elégedett. Erős verbalitás, szavak, tanulás, beszéd, tudatosság, közvetítés, célorientáltság. Mentális állóháború, állandó belső nyugtalanság. Jó szellemi képességek. Nyughatatlan, békétlen, szétszórt. Hajlam arra, hogy a másikban éljen meg dolgokat, azaz kivetítsen. Türelmetlenség, nyugtalanság, zizegés, versengés. Társa nem egyenrangú. Az anyának van egy testvér jellege.

 1. ARDRA

Terjedelem: Ikrek 6°40’- 20°
Istensége: Rudra, az üvöltő, a viharok ura
Szimbóluma: könnycsepp
Uralkodó planéta: Rahu
Csillagképe: az Alhena (arabul Al Han’ah), az Ikrek 15-ik fokán, az Ikrek csillagkép gamma csillaga
Minőség: manushja, azaz emberekkel kapcsolatos
Jelleg: éles
Ajurvédikus dósa: vata
Életcél: káma (vágyak követése)
Jellemzői: halál, fájdalom, szenvedés, megkönnyebbülés. Folyamatos tudattalan rágódás, elégedetlenség, belső tudati csavar. Az érzéseit racionalizálja, a rációját érzékenyíti. Feladat: megtanulni az elfogadást, mert senkivel nem tud azonosulni. Nagyon alá/fölé rendeli magát, tolerancia probléma. Mindig hordoz családi problémát, latens rivalitást. Jó a kommunikációja, tud hatni, tehetséges, képes több dologgal foglalkozni. Egész életen keresztüli tanulás, fejlődés, vágy a tökéletességre. Éles, intenzív, felfokozott naksatra. Hajlam túlpörgésre, idegi érzékenység.

 1. PUNARVASZU

Terjedelem: Ikrek 20°- Rák 3°20’ (¾ rész Ikrekben, ¼ rész Rákban)
Istensége: Aditi, a végtelen és az univerzum istennője, az anyaistennő
Szimbóluma: íj
Uralkodó planéta: Jupiter
Csillagképe: Geminorium csillag, az Ikrek csillagkép Castor néven ismert alfa csillaga
Minőség: dévikus (isteni, önzetlen, elmélkedős)
Jelleg: gyors, mozgékony
Ajurvédikus dósa: vata
Életcél: artha (anyagi jólét, fedél és étel)
Jellemzői:
Ikrek ¾-ben: régi történet ismétlése, szereplés, másság, bölcsesség (punarvaszu jelentése: ismételt csillogás). Érzelmileg fejletlen. Bele kell nőnie a ruhájába. Guru akar lenni, de nem rögtön kapja a tapasztalást. Az agyában van. Nem tudja a saját határait, de nem is tudja elengedni. Át akar élni dolgokat. Általában van valami régimódi, elegáns jellege. Úri, nemesi, kivagyiság, magabiztosság, tehetség, fel akar tűnni, magasabb rendűnek érzi magát. Tanító párkapcsolat: a partnerrel oda-vissza tanítás, kivetítés. Írás, fogalmazás erős oldala. Tanításra nagyon jó, ott éli ki magát.
Rák ¼-ben: elárasztják az illúziók, túl érzelmes lesz, várja, hogy megtörténjenek a dolgok. Irányítani kell. Érzelmileg éretlen, az érzelmi tapasztalás dominál. Szenvedélybetegség gyakori. Öröklött terhek ledolgozása. Van egy védettsége, különleges védelme, de erős karma. Az apa sokszor felszívódik, és az anya átveszi az ő szerepét is. Tevékeny, folyton csinál valamit, mozgékony. Régimódiság, előző élet fontossága. Nem ebbe a világba való. Megengedheti meg magának, hogy érzékenyebb legyen, mert stabil a párja, de lehet, hogy későn/sokára találja meg a partnerét.

 1. Pushja (Pushjami)

Terjedelem: Rák 3°20’- 16°40’
Istensége: Brihaspati (Jupiter felsőbb szintje), az istenek tanácsadója, a védikus vallás (védizmus) alapítója
Szimbóluma: egy körbe zárt virág és egy nyílhegy
Uralkodó planéta: Szaturnusz
Csillagképe: Asellus Australis (Delta Cancri), arab neve Al-Natharah  a Rák csillagképben
Minőség: dévikus (isteni, önzetlen, elmélkedős)
Jelleg: könnyű-gyors
Ajurvédikus dósa: pitta
Életcél: dharma (sorsfeladat, a helyes út megtalálása)
Jellemzői: a spirituális érettség naksatrája, áldott, kiegyenlítő, harmonizáló.Kapcsolati karma, ami aktiválódik: sokszor hoz kemény párkapcsolati feladatot. Probléma az ősökkel, gyökerekkel, hazával. Kötődés a múlthoz. Korlátok közé szorított energia, érzelmileg visszafojtott, anyával /anyasággal érzelmi zavar. A szülők nem érzelmesek. Minden szaturnuszi naksatra érzelmi blokkot jelent. Szeretetprobléma. A szülők kapcsolati problémáját látja:  meg kell tanulnia szeretni, de ezt nem a szülőktől fogja. Van egy hozott blokk az anyával kapcsolatban.  Sorsbeli védettség.

 1. ASLÉSHA

Terjedelem: Rák 16°40’- Rák 30°
Istensége: Nágák, a kígyók istenei
Szimbóluma: kígyó
Uralkodó planéta: Merkúr
Csillagképe: : Hydra, más néven az Északi Vízikígyó csillagkép
Minőség: rakshasa (démoni, megmozdulnak a dolgok, történik valami)
Jelleg: éles
Ajurvédikus dósa: kapha
Életcél: dharma (sorsfeladat, a helyes út megtalálása)
Jellemzői: misztikus naksatra, reprezentálja a kundalini energiát is.Intelligens, független természet. Mentális instabilitás, aggodalom, félelem, depresszió, melankólia. Túl sokat vannak a fejükben. Érzékeny idegrendszer. Hajlamosak becsapni magukat. Ősi öröklött erő, régi képességek előző inkarnációkból, anyai ősöktől. Mentális keménység és törékenység. Befolyásolható, mégis önfejű, akaratos. Rögzült valamiben, bizonytalanság van mögötte. Nagyon köti a múlt, nem tudja összeegyeztetni ezzel az életével. Nem jó az ellenségének lenni. Végletesség van benne. Hosszú távú dolgokhoz kötődik. Fizikailag is erős.

 1. MAGHA

Terjedelem: Oroszlán 0°- 13°20’
Istensége: Pitrik, az őseink, az emberiség őrangyalai
Szimbóluma: ház vagy gyaloghintó
Uralkodó planéta: Kétu
Csillagképe: 5 csillagból áll a Regulus csillagképben
Minőség: rakshasa (démoni, megmozdulnak a dolgok, történik valami)
Jelleg: mérges-agresszív
Ajurvédikus dósa: kapha
Életcél: artha (anyagi jólét, fedél és étel)
Jellemzői: királyi fenség, uralkodó, önös, de nem rossz értelemben. Hatás tömegekre. Öröklött tartás, nemesi. Igényes kapcsolatban is. Jelezheti, hogy sokszor volt nagy ember, de lehet, hogy vége van egy uralkodói helyzetnek. Le kell tudni mondani a hatalomról is. Nagyon tud küzdeni. A maga ura, ne kelljen máshoz alkalmazkodni. Ősi múlt. A család fontos, nehéz leválnia róla. Hatalommal, életerővel bír, ami pl. a családból fakad. Jöhet nemesi családból, ahol már sok erő felhalmozódott. Azonosul az onnan jövő elvárásokkal. Gyakran öröklött hatalmat jelent, ereje van, mögötte kollektív történet. Erőteljes családi összetartás, a hatalom megosztása, vége, delegál.

 1. PURVAPHALGUNI

Terjedelem: Oroszlán 13°20’- 26°40’
Istensége: Bhága, a családi örökség és anyagi boldogság istene
Szimbóluma: tűzhely
Uralkodó planéta: Vénusz
Csillagképe: 8 csillagból áll, ami fügefát vagy pihenőhelyet formál
Minőség: manushja, azaz emberekkel kapcsolatos
Jelleg: mérges-agresszív
Ajurvédikus dósa: pitta
Életcél: káma (vágyak követése)
Jellemzői: művészet- és társaságkedvelő, vonzó kapcsolati készséggel, szereplési vággyal. Lehet híres ember, hozhat jó kapcsolatteremtő képességet. Legjobb esetben művészettel való kapcsolat, jól tud szerepelni. Művészi naksatra, művészeknél gyakori. Férfiaknál felerősíti a nők iránti szükségletet, nem tudnak nő nélkül élni. Anyagi stabilitást, biztonságot ad. Olyan előző életek, ahol ez megvolt. Gyakran kreatív képességek, tehetség, jó ízlés. Lehet nagyravágyó, aki többet szeretne. A kapcsolat megtalálása az apai részével. Először örömből létrehozni, azaz teremtenie kell, hogy a másikkal jól tudjon kapcsolódni. A másik legyen különleges, vagy legalábbis tegyen úgy. Sok gyermek lehetősége.
 

 1. UTTARAPHALGUNI

Terjedelem: Oroszlán 26°40’- Szűz 10° (¼ rész az Oroszlánban, ¾ rész a Szűzben)
Istensége: a Napisten Aruna formája, a család és a szeretetteljes dolgok istene
Szimbóluma: az ágy 4 lába
Uralkodó planéta: Nap
Csillagképe: 2 csillagból áll: az Oroszlán csillagkép farka és a Denebola csillag
Minőség: manushja, azaz emberekkel kapcsolatos
Jelleg: szilárd
Ajurvédikus dósa: vata
Életcél: moksa (megszabadulás)
Jellemzői:
Oroszlán ¼-ben: nagyon kreatív vagy kis lökéssel azzá válik. minden körülötte forog. Az apai ősök nagyon jellemzőek. Vezetőnek született. Tud uralkodni, erre született. Célja, hogy valamiben jó legyen. Öröklött hatalom, vezetés, szaktekintély, azonosság. Az anyai nagyapa erősen rányomja bélyegét a családra.
Szűz ¾-ben: kitartás, munkabírás, türelem, szorgalom, energia az apától. Itt már nem vágyik vezető szerepre. A munkát a lélekhez való hozzájárulásnak tartja, ledolgozza a karmikus tartozást. A munkájában vagy a feladatban tudja megtalálni a lelkét. Benne van az uralkodás lehetősége, de a Szűz miatt beépül a kontroll, ami alázatra tanít. Az apa hoz egy feladatot, amit továbbvisz a szülött. Nem ő vezet, de tudja, hogyan kell vezetni. Vezetőket segít, szürke eminenciás.

 1. HASTA

Terjedelem: Szűz 10°- 23° 20’
Istensége: Savitri, a Napisten egy formája
Szimbóluma: kéz
Uralkodó planéta: Hold
Csillagképe: Szűz csillagkép, a Szűz csillagkép delta csillaga: Minelauva
Minőség: dévikus (isteni, önzetlen, elmélkedős)
Jelleg: gyors
Ajurvédikus dósa: vata
Életcél: moksa (megszabadulás)
Jellemzői: közösségi szolgálat, gyakran az anyán keresztül kap közösséget. Passzív, alázatos naksatra, gyógyító, orvos, ápoló, nem először csinálja, amit csinál. Amíg nem gyógyít, addig árt. Intelligencia, meditáció, jóga, praktikus dolgok önfejlesztésre. Empatikus, rugalmas. Nehézségek, akadályok az élet első felében. Érzékeny, másfelől szívós, lábon hordja ki a betegségeket. Befolyásolja a környezetét. Zöldben, szabadban már gyógyul, ez neki felszabadulás, tölti a természet. Legjobban valaminek a részeként tudja magát megélni, s közben tanulja. Érzelmi stabilitásával van mit tanulnia, tennie.

 1. CHITRA

Terjedelem: Szűz 23°20’- Mérleg 6°40’ (½ rész a Szűzben, ½ rész a Mérlegben)
Istensége: Tvasta, a félistenek építésze
Szimbóluma: gyöngyszem
Uralkodó planéta: Mars
Csillagképe: 1 csillagból áll, Spica csillag
Minőség: rakshasa (démoni, megmozdulnak a dolgok, történik valami)
Jelleg: lágy
Ajurvédikus dósa: pitta
Életcél: káma (vágyak követése)
Jellemzői:
Szűz ½-ben: munka, feladat, kötelesség dominál, keresi a tudást, feltaláló, az anyag természetét kutatja. Erőteljes, professzionális. Lehet hozott feladat, de néha nehéz ezt megtalálnia. Nagyon tud dolgozni. Mindent a munkába fojt, hogy ne kelljen megélni. Lehet lelketlen, annyira a feladatra koncentrál: elveszhet a lelke a feladatban. Munkamániás, ennek sok minden áldozatul esik. Minden marsikus naksatrában van hirtelen váltás, robbanás.
Mérleg ½-ben: ragyogó, kíméletlen, kegyetlen, érzéketlen, nem harmonikus. Anyagi szinten is teljesíteni akar. Mások előtt akar bizonyítani. Erős kapcsolati függőség. Áldozathozatal. Érték-rendváltás. Meghatározó a kapcsolat, a külsőségek, a kapcsolati tőke, mások véleménye. Jól néz ki, fontos számára a külső, a siker. Uralomra tör a kapcsolatokban, azokban kegyetlen tud lenni. Sportos.

 1. SZVATI

Terjedelem: Mérleg 6°40’- 20°
Istensége: Váyu, a szelek istene
Szimbóluma: korall
Uralkodó planéta: Rahu
Csillagképe: 1 csillag, Bootis csillagkép
Minőség: dévikus (isteni, önzetlen, elmélkedős)
Jelleg: gyors
Ajurvédikus dósa: kapha
Életcél: artha (anyagi jólét, fedél és étel)
Jellemzői: hiányosság, tökéletlenség a kapcsolódásban, ezt tanulja. Egyfajta autizmus. Fontos a munka, lehet vezető, lehet fontos pozícióban, azon keresztül tanulhatja az együttműködést. Tanulja a társadalmi elvárásoknak megfelelő együttműködést. Blokkoltság az emberi kapcsolataiban. Sérült kapcsolati minta. Szülők gyakran elválnak. A lélek képtelen arra, hogy egyensúlyban legyen a külvilággal, de kerülni akarja. Túlságosan a saját világában van. Az anyagi, fizikai síkhoz van közelebb, személyesen meg kell élnie, a személyes varázs/hatás révén át kell adnia valamit. Finom rezgés. Fontos számára, hogy milyen hatást tesz a másikra. Nem bírja, ha alá van vetve a hatalomnak.

 1. VISHAKA

Terjedelem: Mérleg 20°- Skorpió 3°20’ (¾ rész a Mérlegben, ¼ rész a Skorpióban)
Istensége: Indra, a félistenek királya és Agni, a tűz
Szimbóluma: boltív vagy fazekaskorong
Uralkodó planéta:Jupiter
Csillagképe: 3 csillagból áll boltív formában
Minőség: rakshasa (démoni, megmozdulnak a dolgok, történik valami)
Jelleg: éles-lágy
Ajurvédikus dósa: kapha
Életcél: dharma (sorsfeladat, a helyes út megtalálása)
Jellemzői: poláris, de sikeres. Erős, determinált emberek, ösztönös bölcsességgel.
Mérleg ¾-ben: kapcsolati hatalom, feladat, tapasztalás. Nagyító alatt a partnerkapcsolat. Kapcsolatfüggőség, de nem alávetett. Kompromisszumok. Lélektan, emberekkel foglalkozik. A Jupiter mindent felnagyít, emiatt mértékprobléma. Humán beállítottság, törvényesség. Potenciális képesség másokra befolyással lenni. Ahol a Jupiter, ott a lélek, a szentség. Itt a törvényes párkapcsolat szentség, megnövekszik a párkapcsolat jelentősége.
Skorpió ¼-ben: a Skorpió rész nehezebb, szenvedéstörténet. Az eredetről, elengedésről és tisztulásról szól.  Visszaszületett több generáció után ugyanabba a családba. Erős hozott szenvedés, saját bűntudathoz kötődik. A tudatalatti nagyon akar változni, erős spiritualitás. Öröklött intelligencia. Megélt, megtapasztalt egy átalakulást kapcsolatokban, élethelyzetekben, anyagiakban. Sok szenvedés, veszteség az anyagi síkon. Gyerekkel kapcsolatban lehet nagy a bűntudat. Nehéz gyerekkor. Erőteljes intuíció. Az anyagi élet felé lököttség. Mások eltartása, jól bírja a terhelést.

 1. ANURADHA

Terjedelem: Skorpió 3°20’- 16°40’
Istensége: Mitra, a fény istene
Szimbóluma: lótuszvirág
Uralkodó planéta: Szaturnusz
Csillagképe: 4 csillag lótuszformában
Minőség: dévikus (isteni, önzetlen, elmélkedős)
Jelleg: lágy
Ajurvédikus dósa: pitta
Életcél: dharma (sorsfeladat, a helyes út megtalálása)
Jellemzői: Sok hajósnak, utazónak van ilyen. Gondolati és térbeli változások. A gondolkodás átalakítása, mentális és tudattalan kapcsolata. Pénzügyi problémák, utazás, kimozdítottság, költözés, változástól rettegés. Családi karma átalakítása. A munka fontos, azon keresztül változtatna. Testvérkarma, megbocsátás téma. Eljut addig, ahonnan csak változtatni lehet. Impulzív, kalandvágyó, nyugtalan. Utazó, jellemzően külföldön könnyebben ér el sikereket. Jó egészség, életerő. Jó szervező. Anya hiánya. Sokat gondolkodik a sorsán. Pénzügyi problémák, pénzzel/gondolkodással való visszaélés.

 1. DZSJÉSTHA

Terjedelem: Skorpió 16°40’- 30°
Istensége: Indra, a félistenek királya
Szimbóluma: esernyő és fülbevaló
Uralkodó planéta: Merkúr
Csillagképe: 3 csillagból áll, benne az Antares
Minőség: rakshasa (démoni, megmozdulnak a dolgok, történik valami)
Jelleg: éles
Ajurvédikus dósa: vata
Életcél: artha (anyagi jólét, fedél és étel)
Jellemzői: Dzsjéstha a Hold legidősebb felesége.Mágikus hatással bír, túllépi az intellektus határait. Van egy intuitív tudás, jó verbális képesség. Minden kommunikációval kapcsolatos dolog profi. Állandó nyugtalanság. Szívétől és agyától egyforma távolságra van – a semmiben. Különleges naksatra, határőr a racionális és a tudatalatti között. Destruktív vagy intenzív, de mindenképp átlagon felüli. Művészemberek, veszély, baleset, alkohol. Sok előző életbeli tudás és emlék, spiritualitás. Finomabb plútói erő, mágikus, delejes, erős. Elmebeli pörgés, nehéz túllépni az agyon. Szuggesztív. Szociális érzékenység.

 1. MÚLA

Terjedelem: Nyilas 0°- 13°20’
Istensége: Nairitti, a szerencsétlenség és az erőszakosan meghaltak istennője
Szimbóluma: oroszlánfarok és elefántösztöke
Uralkodó planéta: Ketu
Csillagképe: 11 csillagból áll, Oficus csillagkép, a Tejútrendszer középpontja
Minőség: rakshasa (démoni, megmozdulnak a dolgok, történik valami)
Jelleg: éles
Ajurvédikus dósa: vata
Életcél: káma (vágyak követése)
Jellemzői: a fájdalom kötelező, a szenvedés opcionális, ez a Múla. A gyökércsakráról kapta a nevét (Muladhara), ez mindennek a gyökere, a Tejútrendszer középpontja. Nem könnyű, elvesztette az éggel a kapcsolatot. A család ad egy keretet a hitnek, amiből elindul, kitér. Mindig vannak nehézségek az anyával, elvesztés, nem feltétlenül fizikai. A szellemi fejlődésre, önkeresésre egy minta az anya, ő szenvedhetett meg dolgokat. Hozott tudás, hozott spiritualitás, hagyományos dogmatikus hitrendszer a családból, ebből akar kitörni. Hitváltás és annak következményei, sokszor szkeptikus, hitetlen.
 

 1. PURVASADHA

Terjedelem: Nyilas 13°20’- 26°40’
Istensége: Jala (más néven Apas), a víz istene
Szimbóluma: elefántagyar
Uralkodó planéta: Vénusz
Csillagképe: 4 csillagból áll
Minőség: manushja, azaz emberekkel kapcsolatos
Jelleg: mérges-agresszív
Ajurvédikus dósa: pitta
Életcél: moksa (megszabadulás)
Jellemzői: a Nyilas vénuszi naksatrája: a hitével kell jóban lennie, hogy kapcsolódni tudjon. A másikat a hitrendszere teszi vonzóvá. Az apai minta aktiválódhat a kapcsolati mintában.A vágy és a hit elemeit rakja össze, vakhit. Idealisták, igen fanatikus emberek.  Utópisták: jövő és jelen problémája. Határtalanság. Lehet látnok, messzire tekint, néha túl messzire.  Meg kell tanulnia a lába elé nézni. Idealizált párkapcsolat. Kapcsolatfüggőség, amely idealizálhatja a párkapcsolatot vagy eltolhatja a jövőbe.

 1. UTTARASADHA

Terjedelem: Nyilas 26°40’- Bak 10°  (¼ rész a Nyilasban, ¾ a Bakban)
Istensége: Visvadévák, az univerzum istenei
Szimbóluma: ágydeszkázat
Uralkodó planéta: Nap
Csillagképe: 4 vörös csillag
Minőség: manushja, azaz emberekkel kapcsolatos
Jelleg: szilárd
Ajurvédikus dósa: kapha
Életcél: moksa (megszabadulás)
Jellemzői:
Nyilas ¼-ben: hitére, meggyőződésére, istenére ébredés. Nagyon tapasztalós, sok esemény történik vele. Lehet, hogy istent akar játszani. Kihagyhatatlan és erős apai energia, vezetői képességek.  Uralkodás ideában, filozófiában. Apa, férj ereje, erős férfienergia. Berögzült, a család hordozza az értékeket. Lehet bezártság élmény, későbbi győztes (ezt jelenti az uttarashada). Iszonyú erőt hoz magával, a végén ő fog győzni.
Bak ¾-ben: karrier, ambíció ezerrel. Valamiben erős akar lenni, s ezt el is éri. Keménység, férfiasság, kitartás. Karmikus feladat a hatalommal. Kapcsolatokban visszafizetős hely. Megtanulja, hogy nem szabad visszaélni a hatalommal. Önállóság, szikárság, magány, felelősség. Megkövültség a hatalommal, tekintéllyel. Jól dolgozik. Apa valamilyen szempontból hitelét vesztett.

ABHIJIT (ejtsd abhizsit)rejtett naksatra a Bak Uttarashadában(Bak 6°40’ és 10°54’ között, átlóg a következő naksatrába, a Sravanába), amelyikkel szemben a Pushja van: guruk, szentek Napja, Holdja, aszcendense van itt. Ez egy hely a nakshatrák körén, ahol kilát az ember. Nagyon kollektív történet. Az itt levő bolygók kiemelten erősek.

 1. SRAVANA

Terjedelem: Bak 10°- 23°20’
Istensége: Visnu, a fenntartó a nagy hármasból
Szimbóluma: fül, nyíl
Uralkodó planéta: Hold
Csillagképe: 3 csillagból áll
Minőség: dévikus (isteni, önzetlen, elmélkedős)
Jelleg: mozgékony
Ajurvédikus dósa: kapha
Életcél: artha (anyagi jólét, fedél és étel)
Jellemzői: anyával erős kötés, vele párkapcsolati múlt. Lehet az anyának is nehéz párkapcsolata. Az anya szenvedésmintát mutat a gyerekének. Az anya kapcsol be rengeteg erőt a múltból. Tudati változás felelőssége a másik ember felé. Hírnév, szereplés. Kemény feladat dolgozni az érzelmeken: az érzelmi probléma az anyához kötődik. Szülők párkapcsolata problémás. Sebzettség, érzelmi éretlenség, ami lassan gyógyul be. Spiritualitás. Külső elismerés fontossága. Érzelmi felelősség: akkor teljes az élet, amikor elvállalja.Szaraszvati, a tudás istennője születési naksatrája.

 1. DHANISTHA

Terjedelem: Bak 23°20’- Vízöntő 6°40’ (½ rész a Bakban, ½ rész a Vízöntőben)
Istensége: 8 Vasu, a földi bőség istenei, a 8 cél, amire az embernek szüksége van
Szimbóluma: dob
Uralkodó planéta: Mars
Csillagképe: 4 fehér csillag
Minőség: rakshasa (démoni, megmozdulnak a dolgok, történik valami)
Jelleg: mozgékony
Ajurvédikus dósa: pitta
Életcél: dharma (sorsfeladat, a helyes út megtalálása)
Jellemzői:
Bak ½-ben: sokat ütközik, szüksége van arra, hogy érezze az erejét. Lehet családi karma. Vezetés a családban, munkahelyen, tudatosan vagy tudattalanul. Küzdelem, erő, kitartás, kivárás, türelem tanulása, felelősség. Munkabíró, megbízható. Szabadító, magányos hősből közösség vezetője. Jövőképváltás. Erős anya. Mindenért meg kell küzdenie. Ez a marsikus naksatra is hoz váltást, forradalmat.
Vízöntő ½-ben: új idea, jövőkép, meghatározók a közösségi értékek. Barátság, csoportosulás. Sportolók, bátrak, aktívak, lázadók. Műszaki zsenialitás. Új módon gondolkozás. Jövőképét meg akarja változtatni. Sokat harcol. Sokszor vezető. Közösségi karakter. Vezető, de sokszor nincs pénze – a Vízöntőknél ez sokszor előfordul. Az elismerés a fontos, szociálisan, társadalmilag milyen szinten tudott integrálódni. Kollektív cél érdekében működteti az energiáit. Gondolkodó, tudatos szabadító.

 1. SZATABHISA

Terjedelem: Vízöntő 6°40’- 20°
Istensége: Varuna, a kozmikus víz, ég és föld ura
Szimbóluma: 100 csillag
Uralkodó planéta: Rahu
Fő csillaga: Sadalachbia (arab nevén Sa’d-al-Akhbia), a Vízöntő csillagkép 12° 51′-én van, annak gamma csillaga. A Vízöntő csillagkép figurális ábrázolásán a korsó közepén található.
Minőség: rakshasa (démoni, megmozdulnak a dolgok, történik valami)
Jelleg: mozgékony
Ajurvédikus dósa: vata
Életcél: dharma (sorsfeladat, a helyes út megtalálása)
Jellemzői: ki/meg kell szabadítania az érzelmeit, vagy valamilyen alárendelt helyzetből magát. Nehéz kapcsolat az anyával, anya- és érzelmi problémák. A legegyszerűbb esetben is munkamániás az anya. Szolgálat szimbóluma, erre született. Fő dolguk a saját fejlődésük, különleges út. Sok közük van a magányhoz, a szabadsághoz, és a repüléshez. Nem fogja elkerülni, hogy közösségben vezető legyen. Nehéz naksatra, elég másvilági, nagyon közösségi, spirituális.   Kollektív katasztrófa: száz orvos a Szatabhisa jelentése, mert száz betegség lehet körülötte. Dolgoznia kell a jövőképén. Befolyásoltság másoktól, nem a saját céljait követi, fontos megfelelnie másoknak.

 1. PURVABHADRAPADA

Terjedelem: Vízöntő 20°- Halak  3°20’ (¾ rész a Vízöntőben, ¼ rész a Halakban)
Istensége: Ajikapada, az ősi tűzsárkány
Szimbóluma: kard
Uralkodó planéta: Jupiter
Csillagképe: 2 csillagból (Alfa és Béta Pegazus) áll
Minőség: manushja, azaz emberekkel kapcsolatos
Jelleg: mérges-agresszív
Ajurvédikus dósa: vata
Életcél: artha (anyagi jólét, fedél és étel)
Jellemzői:
Vízöntő ¾-ben: közösség vezetője, régi közösséggel való találkozás. Saját értéknek, saját bölcsességnek kellene kialakulni. Anyagi stabilitás, nők esetében a partneré. A közösség vezetésének felelőssége. Következetesen végigviszi a dolgokat, ha kell, beismeri a tévedéseit.
Halak ¼-ben: ambiciózusabb. Kiérett idealizmus. Még kevésbé van az anyagi életben, fontos a munka az emberiség érdekében. Gyakran mesteri energiát hoz. Közösséget összetartó értékek, meggyőződések. Mester. Magánélet lehet nehéz, tanulja. Pénzkereset, baráti, politikai támogatás. A Halakban a tudatalatti nagyon akar változni. Nagyon itt van a szeretet mint energia. Igazi célja az elmélyülés, a belső erő megtalálása lenne, de ma az áldozatiságban élik meg.

 1. UTTARABHADRAPADA

Terjedelem: Halak 3°20’- 16°40’
Istensége: Ahirbudhanya, a mélység kígyója vagy sárkánya
Szimbóluma: ikrek
Uralkodó planéta: Szaturnusz
Csillagképe: 4 csillagból áll négyszög alakban, amelyből 2 keleten a Gamma Pegazus és az Alfa Androméda
Minőség: manushja, azaz emberekkel kapcsolatos
Jelleg: szilárd
Ajurvédikus dósa: pitta
Életcél: káma (vágyak követése)
Jellemzői: a Halaknak ez a legkeményebb része, tud kíméletlen is lenni. Nagyon sokszor a hatalomról szól. Az anyaggal van dolga, sok közöttük a gazdag ember. Jobban hatnak rá az anyag törvényei. Áldozati karmát és szenvedést is jelent. Előző életben lehetett mártír, ezért retteg az érzelmi áldozattól, de belekényszerül. Feladat a lélek felébresztése, a belső erő felismerése. Karmikus adóssága lehet egy közösség vezetése. Mindig a lélekről, az elvonulásról, a belső munkáról szól. Nagy lehetőség.

 1. REVATI

Terjedelem: Halak 16°40’- 30°
Istensége: Pusan, tápláló, védekező isten
Szimbóluma: hal
Uralkodó planéta: Merkúr
Csillagképe: 3 csillag alkotja hal alakban
Minőség: dévikus (isteni, önzetlen, elmélkedős)
Jelleg: lágy
Ajurvédikus dósa: kapha
Életcél: moksa (megszabadulás)
Jellemzői: sok előző életbeli tudás, emlék, rendkívüli szellemi képesség. Kincsek az agyban. Jó beszédkészség és nyelvérzék. Sok nyelven beszél, vagy erő van a szavaiban. Szembeúszik. Hatni akar a világra, erős intellektus, kapcsolatfüggő, jól bánik a szavakkal. Néha más irányba működik az ész és a lélek. Fontos a tudatosság. Nem tud arányban lenni, nehéz megközelítenie a középszintet. Anyagilag stabilitás, jólét. Párkapcsolati karma, azonosítja magát a pár életével vagy életfeladatával. Már elérte a csúcsot, előző életeiben a tudása miatt hanyagolta el vagy zárta le az lelkét. A ciklus legvége, lehet a végső megértés. Szimbóluma Ganésha, a bölcsesség.