Február a kis változások hónapja, amikor élvezhetjük az összes égi bolygó haladást támogató hatását. Vagyis nincs retrográd bolygó, nem kell a múlttal, az ismétléssel szöszmötölni, lehet előre tekinteni, tervezni és cselekedni.

Február 5-én a Mars jegyet vált, kikerül a Jupiterrel élvezett uralmi cseréjéből, viszont belép erős jegyébe, a Bak csillagképbe. A Bak Mars 6 hete kitartást, szívósságot, stabil cselekvőképességet és aktivitást jelent, amelyre érdemes alapozni.

A Bak csillagképbe egyre több bolygó lép, ezek sorra találkoznak a Plútóval, a totalitás, a gyökeres átalakulás planétájával. Ez a találkozó a vele együttálló, gyorsabb bolygó jelentéstartományában okozhat megrázkódtatást. Közülük is a legrázósabb nap február 14-e, a Mars és a Plútó együttállásának napja. Ez egy óvatosabb Valentin-napot kér.

Nézzük a naptárban a fontosabb eseményeket.

Február 1. – A hónap a Merkúr Bakba lépésével kezdődik, a Nap és a Plútó mellett ő már a 3. Bak bolygó. A Bak Merkúr hetei a következetes munka, a szorgalmas odaadás időszaka. Ne terheljük túl magunkat!

Február 3. – A Kos csillagképben január eleje óta direkt Jupiter elhagyja az Asvini naksatrát, és átlép a vénuszi Bharani területére. Járt már itt 2023 nyarán, megtapasztaltatva a szélsőségeket munkában, étvágyban, szerelemben, kapcsolati függésben vagy az anyagiak túlértékelésében. Ismét ez a kérdése, mennyire tudunk mértéket tartani.

Február 5. – A Mars megérkezik emelt minőséget adó jegyébe, a Bakba. Vele együtt már 4 bolygó tartózkodik a Bak csillagképben. Szintén ezen a napon Plútó-Merkúr együttállás, amely a Merkúr analógiáiban (közlekedés, utazás, kommunikáció, információáramlás, informatika) jelenthet fokozott veszélyt, problémát. Főleg közlekedési helyzetekben legyünk óvatosak.

Február 9. – Éjfél előtt 1 perccel pontos a Nap-Hold együttállás, azaz Újhold a Bak marsikus naksatrájában, a Dhanisthában, méghozzá a Mars szomszédságában. Az emelt Mars kevésbé ártalmas, a Plútó közelségében azonban a feszültség kezelése, az agresszivitás, a baleset-, háborús és terrorveszély megemelkedik. Ez az Újhold a bennünk levő tűz (szenvedély, indulat, agresszivitás) felelős kezeléséről szól, ez az Újholdat követő 4 hét fő üzenete.

Február 12. – A Vénusz is belép a Bak csillagképbe, ezzel már 5 planéta tartózkodik itt. A Bakban 3,5 hetet töltő Vénusz az anyagiakkal való felelősséget – megdolgozni érte és megbecsülni – nagyítja fel.

Február 14. – A Nap a Vízöntő csillagképbe vált, ahol a szociális érzékenység és a közösségi aktivitás lesz a fókuszában, valamint a kutatás-fejlesztés, a műszaki találmányok, újdonságok. Egy jegyben ellenségével, a Szaturnusszal azonban megélhetünk csökkent vitalitást, erőnléti problémákat. Szintén ezen a napon Plútó-Mars együttállás, igen veszélyes nap. Bármilyen tűztéma aktivizálódhat, balesetveszély, terror fenyegetettség, háborús eszkaláció, de a föld is megmozdulhat. Konjukciójuk Uránusz aspektust is kap, ami nehezít a nap minőségén.

Február 17. – Néhány nappal a Mars után a Vénusz éri be a Plútót, és Plútó-Vénusz együttállás van az égen. Ekkor a vénuszi analógiák (párkapcsolat, anyagiak, pénzügyek, gazdasági tényezők) szenvedhetnek el nehezebb fordulatot.

Február 20. – A gyors mozgású Merkúr továbblép a Vízöntőbe, ahol könnyedebb irányt vesz, nyitottabb kommunikációt, mások iránti érdeklődést kelt. A Bak stellium helyett a Vízöntőbe helyeződik át a bolygók csoportosulása.

Február 24. – Telihold, amelyben a Vízöntő Szatabisha Nap és az Oroszlán Magha Hold áll szemben. Az egyéni és a közösségi értékrend összevetülése, a múltbéli berögzültségekből, gondolkodásmódból, megszokásból való kiszabadulás a témája ennek a Teliholdnak.

Február 28. – Hármas együttállás a Vízöntő közepén: a Szaturnusz, a Nap és a Merkúr állnak együtt szoros közelségben a Ráhu alá tartozó Szatabisha naksatrában. Bár a Nap elégeti a Szaturnuszt is és a Merkúrt is, a nap közepén lehet néhány óra (Szaturnusz cazimi és Merkúr cazimi), amikor mintha átláthatnánk az idő szövedékén, és megérinthetne bennünket a tisztánlátás jövőnk, összetartozásunk mikéntje vonatkozásában.

Namasté

Vishakati

Write A Comment