A hónap nagy változással indul: Jupiter, az égi tanító, a nagy jótevő jegyet vált 1-jén, és a Bikába lép. Ez a jegyváltás bő egy évre, 2025. május közepéig szól, és erős tendenciaváltozást jelent.

Május további fontos asztrológiai eseményeit hozhatják azok a bolygók, amelyek elérik az április 8-i Napfogyatkozás pontját (Halak 25 fok 12’). Emlékeztetőül: a Revati naksatrában – amely a táplálással, utazással, az utazók, átkelők védelmével van kapcsolatban – történt Napfogyatkozás a táplálkozással, élelmiszerellátással, valamint utazással összefüggő problémákat hozhat a fogyatkozás körüli hónapokban, s ezeket az esetleges problémákat a Napfogyatkozás ekliptikai helyét érintő, oda megérkező bolygók triggerelik: a Merkúr május 4-én, a Mars pedig május 26-án.

Az élelmiszer- és mezőgazdaság kérdését a Bikába érkező Jupiter is megmozgatja, hiszen ez a csillagkép a felelőse – többek között – az agráriumnak. Míg azonban a Jupiter bővülést, gyarapodást jelent, a Napfogyatkozással összefüggő események inkább ellátási problémákat, hiányt, élelmiszerválságot jelenthetnek a világ bizonyos részein.

További bonyodalmakkal járhat a Merkúr gandanta időszaka, azaz amikor a Halak-Kos jegyhatár közelségében van. Ennek időtartama május 9. csütörtök 19:15-től május 11. szombat 10:15-ig tart. A Merkúr jelentéstartományában (közlekedés, utazás, kommunikáció, média, internet) hozhat működési és értelmezési hibákat, félreértéseket, furcsa baleseteket, műszaki problémákat.

Nézzük a májusi naptárt.

Május 1. – Délelőtt a Jupiter a Bika csillagképbe lép, ezzel kiszabadul a Kos Uránusz kiszámíthatatlan szomszédságából, legalábbis június 1-ig, amikor majd az Uránusz is csatlakozik hozzá a Bikába. Jupiter, a bővülés, gyarapodás bolygója a föld elemű Bika csillagképben mezőgazdasági, élelmiszerellátással kapcsolatos, valamint anyagi, pénz, tőzsde, gazdasági folyamatok terén hozhat expanziót és változást. Részletesen foglalkozunk vele egy következő írásban.

Május 2. – A Plútó retrográd fordulatot vesz a Bak 8. fokán, s október 12-ig hátráló mozgást végez. A Bak Uttarasadha területén, amely Nap-naksatra, továbbra is a vezetés és hatalomgyakorlás felelősségét firtatja.

Május 4. – Merkúr eléri a Napfogyatkozás fokszámát. A feljebb említett merkúri analógiákban hozhat váratlan eseményt.

Május 8. – A Kos csillagkép vénuszi naksatrájában kora reggel Nap-Hold találkozó, azaz Bharani Újhold zajlik, ráadásul a naksatra ura, a Vénusz is ugyanitt van. Szenvedélyeinkról, végletességeinkről kaphatunk üzenetet vagy teendőt a következő 4 hétre.

Május 9. – Csütörtöki nap, este 19:15-től május 11. szombat 10:15-ig van a Merkúr gandantában, óvatosan közlekedjünk.

Május 10. – Aksaya Tritiya, azaz 2024 asztrológiailag legjobb napja. Az ezen a napon elkezdett, elindított témák, folyamatok áldottak lesznek. Ha nem tervezünk konkrét lépéseket, akkor is érdemes számbavenni, listázni elképzeléseinket, vágyainkat. Ettől a naptól ismét a Kosban van a Merkúr, új lendületet adva dolgainknak.

Május 13. – A napot a Nap-Uránusz együttállás miatt kísérhetik meghökkentő, váratlan történések. Vezetői székek inoghatnak meg. A szívbetegek tegyék magukat kímélő üzemmódba.

Május 14. – Az előző nap zavarossága után a Nap, megérkezve a Bika csillagképbe, nyugodtabb hónapot indít. Lassabb tempó, anyagiasabb gondolatok, földi élvezetek hónapja következik.

Május 18. – A hónap legnehezebb napja, sűrű eseményekkel. A nehézséget elsősorban a Mars-Rahu együttállása okozza, benne a kelleténél lényegesen több indulat, feszültség. Mivel a vizes Halakban történik, hozhat vizes eseményeket, áradást, csőtörést, érzelmi kiborulást. Szintén ezen a napon Vénusz-Uránusz együttállás a Kos utolsó fokán, amely váratlan kapcsolati történést hozhat, bármilyen előjellel. És még mindig ezen a napon Jupiter-Nap együttállás, amely téveszmék, fanatizmus, hamis guru  veszélyét hordozhatja. Csak óvatosan!

Május 19. – A Vénusz is belép a Bikába, amelyben hazaérkezik, a saját jegyébe. Anyagi és kapcsolati bőség, a test kényeztetése, földi élvezetek ideje. A mérték problémája merülhet fel.

Május 23. – A Bika Krittika Nap és a Skorpió Anuradha Hold között beálló Telihold pontosan a fenti dilemmát feszegeti, az anyagias és a lelki útkereső énünk viszonyulását. A Bika 6. fokán együttálló két jótevő, a Vénusz-Jupiter mindenesetre túlzásokra hajlamosít a földi élvezetek terén.

Május 26. – Ezen a napon éri el a Mars az április 8-i Napfogyatkozás ekliptikai helyét a Halak 25°12’-en. Ez egy érzékeny pont, amelyet a Mars belobbanthat, hozhat eseményt, vagy egy eddig titkolt tény lelepleződését (amely a fogyatkozások gyakori velejárója). Félő, hogy a világ háborús gócpontjai ismét felizzanak. Valószínűsíthető, hogy e nap előtt és után 5-5 nappal feszültebb periódusban lesz a világ.

Május 31. – Az Uránusz másnapi jegyváltása előtt még együttáll a Merkúrral a Kos csillagkép utolsó fokának végén. Ez a konstelláció váratlan meglátásokat, felismeréseket hozhat. Még ezen a napon a Merkúr átvált a Bika csillagképbe, a Vénusz, Jupiter és Nap mellé. De ez már a június története.

Namasté

Vishakati

Write A Comment