Március mozgalmasnak ígérkezik. Számos bolygó vált jegyet a hónapban, ezzel a februári Bak stellium a Vízöntőbe, majd a Halakba csoportosul át. Míg a Bak az egyéni karma, a felelősségvállalás helye, a Vízöntő a másik felé nyitás, a közösséghez kapcsolódás és a társadalmi szolidaritás jegye, a Halakban pedig majd a belső tapasztalás lesz hangsúlyos, minden sokkal mélyebbre megy.

A sok jegyváltás mögött azonban van egy erősebb tendencia, amit fel kell ismernünk: a Kos csillagképben a május 1-jei jegyváltására készülő Jupiter egyre közelebb kerül az Uránuszhoz. Április 20-21-én utoléri és pontosan együtt áll vele. Míg a Jupiterhez tartozik a hit, az ideológia vagy például az igazság kérdése, addig az Uránusz a hirtelen változások és bevillanások, megértések planétája. Kettejük közelítő fényszöge a harcias, indulatos, öntörvényű Kos csillagképben növekvő feszültséget, igazságkeresést okoz már február eleje óta. A betetőzés április 2. felében lesz, s a Jupiter május 1-jei Bikába lépésével oldódik ki.

Ezt az erősödő tenziót érzékelhetjük környezetünkben, a politikában itthon és világszerte, de személyes életünkben is. Kinek milyen házába, azaz életterületére esik a Kos csillagkép, abban számíthat április 2. felében kulminációra, egyfajta kisülésre, élethelyzete váratlan átalakulására. A személyes érintettségről a következő blogban lesz szó.

Mivel minden, ami a Kosban történik, az megterheli a Kos urát, a Marsot is, ezért április végéig fokozott figyelmet kell fordítani a Mars égi helyzetére is. Március közepéig a Bakban, erős jegyében halad, a felelősség témájában dolgozik, ráadásul aspektálja is a Jupiter-Uránusz kettősét. Majd március közepén a Vízöntőbe lép, ahol a közösségi energiákat mozgatja meg. A Mars jegyében zajló Jupiter-Uránusz dráma tehát nemcsak a Kos területén zajlik, hanem ott van a tranzit Mars batyujában is.

De az is érvényes, hogy a Jupiter-Uránusz dráma a jupiteri jegyekre (Nyilas és Halak) is áttevődik, ha lehet még fokozni a Halak csillagképben a Rahu átvonulása okozta zaklatottságot.

Elindul a fogyatkozási szezon is, vagyis az a 2 hét, amelyet a Nap a holdcsomópontok jegytengelyének közelében tölt, benne egy Teliholddal és egy Újholddal. Amikor Telihold van holdcsomópont közelében, az Holdfogyatkozással, majd 2 héttel később az Újhold Napfogyatkozással jár. A kettő között szélsőségesebb, anomáliákat mutató időjárás, természetű katasztrófák és társadalmi nyugtalanság tapasztalható.  A fogyatkozások baljós konstellációk, energiacsökkenéssel járnak. Asztrológiailag megfigyelésük nem tanácsos.

Nézzük a hónap fontosabb asztrológiai váltásait a naptárban.

Március 4. – A Szűz csillagképben araszoló Kétu a marsikus Chitra naksatrából átlép a holdi Hasta holdházba, ahol november 10-ig marad. Múltbéli, anyához vagy közösségi szerepvállaláshoz kapcsolódó karmáink tisztulhatnak vele. A holdi energiás Kétu az égi Holdat is zaklatottabbá teszi, érzelmileg labilisabb 8 hónap következhet.

Március 7. – Merkúr a Halak csillagképben lép, ahol esésben van, s ezt minden analógiájának gyengélkedése mutatja itt tartózkodása 2,5 hetében. Ezalatt kommunikációs félreértések, utazási gixerek, az internet vagy a média furcsaságai mutatkozhatnak. Ugyanezen a napon a Vénusz a Vízöntőbe lép, ahol élénkebb közösségi aktivitás, szociális nyitottság jellemzi. Mindkét bolygónak szemben kell néznie azonban új jegyében egy-egy erős planétával: a Halakban a Rahu okoz felfordulást, a Vízöntőben pedig a roppant erős Szaturnusz határozza meg az energiákat.

Március 8. – Merkúr-Neptunusz együttállás a Halak 3. fokán. Ködösítés a gondolkodásban vagy a kommunikációban éppúgy jelen lehet, mint az intuíciók és az empátia megerősödése. Figyelemre méltó konstelláció, spirituális gondolkodásúak mély élményben tapasztalhatják meg. Meditációra kiemelten javasolt nap.

Március 10. – A délelőtti órákban Újhold a Vízöntő 26°5’-én, a jegy jupiteri naksatrájában, a Purvabhadrában. Mint minden Újhold, ez is egy jelzés a következő 4 hétre. Nagyon közösségi, az egymás felé fordulásról, a szolidaritásról szól. A Nap-Hold kettőse egy jegyben van a Szaturnusszal és a Vénusszal. Mivel az Újhold a Jupiter naksatrájában van, s a Jupiter a bevezetőben említett nyugtalan konstellációban van az Uránusszal, ez az Újhold társadalmi mozgolódásra, politikai feszültségekre is utal világszerte.

Március 14. – A Nap megérkezik a Halak csillagképbe, ahol az általa képviselteknek (életerő, szellemiség, apakép) nem lesz nyugodt hónapja. A jegyúr Jupiter nyugtalanító hatását felfokozza a szintén itt haladó Halak Rahu is, aki a Nap ősellensége. Minden belső, lelki munka sokszorosan megtérül a Halak Nap hónapjában.

Március 15. – A Mars a Vízöntőbe vált, s egy jegybe kerül a vele ellenséges Szaturnusszal. Ezért erőnk, energiáink korlátozott voltát fogjuk megélni, miközben a marsikus Kosban generálódó feszültség is hat rá. A Vízöntő Mars balesetveszélyes, konfliktusos 6 hete kezdődik, s április 24-ig tart.

Március 16. – Nap-Neptunusz együttállás a Halak csillagkép 4. fokán. A Nap jelentéstartományában átláthatatlanság, tisztázatlan szituációk lehetnek, például vezetői helyzetekben, apával kapcsolatban, vitalitás vagy szellemi út tekintetében. Ugyanakkor lelki oldásra, terápiára nagyon szép nap.

Március 19. – Merkúr-Rahu együttállás a Halak merkúri területén (Revati). Nem veszélytelen, mert a Rahu kiforgatja a Merkúr jelentéseit. Elsősorban a kommunikáció és a közlekedés kérdéseire gondoljunk, és mindenre, ami tudatilag vagy fizikailag kapcsolatteremtésre utal. Közlekedés, utazás, ügyintézés, üzleti tárgyalás, egymás meg(nem)értése mind-mind vehet váratlan fordulatot. Ha lehet, tegyük magunkat takarékra ezen a napon, és semmi esetre se hozzunk fontos döntést.

Március 20. – A Neptunusz a Halak szaturnuszi naksatrájába vált, ennek neve Uttarabhadra. Itt azok a réges régi, akár előző életbeli érzelmi zártságok gyógyulhatnak, amelyek elszenvedett vagy okozott érzelmi sebekből, lelki kiszolgáltatottságból fakadnak.

Március 25. – A reggeli órákban Telihold a Halak Uttarabhadra Nap és a Szűz Hasta Hold között, amelyet Holdfogyatkozás kísér. Bika aszcendens mellett következik be a Telihold, s ennek ura, a Vénusz a Vízöntő Szaturnusszal a 10H-ban támasztékot ad az eseményeknek. Gyengesége a Kétuval együtt a Szűzben álló Hold, amely egészséggel, betegséggel kapcsolatos történést vagy félelmet hozhat fel. Vele szemben a Nap a Halak stelliumban –  benne egy esésben és gandantában levő Merkúrral – a bizonytalanságot fokozza mentálisan és érzelmileg is. Ezt tetőzi be a Holdfogyatkozás baljós jelensége. Nem könnyű nap, respektáljuk.

Március 26. – A Merkúr továbblép a Kos csillagképbe, ahol azonban már április 1-jei retrográd fordulatára készül. Emiatt elhúzódó gandantájával, s annak bizonytalanságaival számolhatunk.

Március 31. –  A Vénusz is megérkezik a Halak csillagképbe, ezzel gazdagítva a már ott álló Nap-Neptunusz-Rahu stelliumot. Szeretetteljes heteit ezúttal kissé zaklatottabban, több érzelmi áldozattal fogjuk megélni.

Gyorsabb, személyesebb információkért érdemes feliratkozni a honlapon a hírlevélre. Akciókról, újdonságokról, tanulási lehetőségről, vagy például a májusra várt könyvemről (Modern védikus asztrológia) ott adok először hírt.

Namasté

Vishakati

Write A Comment