A védikus égen nagy fordulat készülődik: január 24-én hajnalban a Szaturnusz jegyet vált, átlép a Bakba, és – egy rövid Vízöntő látogatás kivételével – 2023. január közepéig ott fog időzni. Jegyváltását ugyanaznap késő este Bak Újhold nyomatékosítja.

A Szaturnusz e lépését megelőzően 2017. január végétől – pár hónap kivételével 3 évig – a Nyilasban haladt. Lassan összegezhetjük itt megtett útját: az apa (patriarchia), ideológia, világnézet, véleményalkotás, vallás, spiritualitás és igazság jegyében terelgetett a zátonyok között. Azaz ideológiai szélsőségek, lángolások, megosztottság és a fanatizmus változatos megnyilvánulásai közepette próbált az igazság, a törvény, a dharma felé mutatni, és ideológiai természetű dogmatizmusból, patriarchális meghatározottságól kivezetni.

Világszerte vallási és politikai botrányok, lelepleződések, a valóságtól való elrugaszkodás (vagy annak próbálkozásai) szemtanúi lehettünk. Jó néhány titok napvilágra került, hosszú lenne a sor, a katolikus egyházi személyek pedofil botrányaitól politikai hazugságokig. Messzire jutottunk a fake news-ok, trollkodások, ideológiai szemfényvesztések területén. Azt is megtapasztalhattuk, milyen ereje van a tűznek, a Notre Dame-tól Ausztráliáig.

A Szaturnusz Bakba lépésével lezárul az ideológiai villongás és a tüzes jelleg megnyilvánulása: a Bak száraz, hideg, következetes energiájában, ahol a Szaturnusz hazatalál saját jegyébe, egészen más tendenciák indulnak el. Olyan évek előtt állunk, ahol egyre inkább szembe kell nézni tetteink következményeivel, akármi is az.

A tranzit Szaturnusz mindig feladatok, terheléspróbák, helyzetgyakorlatok elé állít, az elkövetkező években a Bak jegy alábbi jelentéstartományában:

– felelősségvállalás döntéseinkért, tetteinkért, azok következményeiért,

– számadás azzal kapcsolatban, hogyan gyakoroljuk a birtokunkba jutó hatalmat, tekintélyt,

– vezetői struktúrák, társadalmi rendszerek elszámoltatása,

– körülményeink, viszonyaink rendezettsége,

– célorientáltság, ambíciók, hivatástudat, karrier, saját magunk felépítése, hosszú távú célok, fegyelem, önfegyelem,

– az időhöz való viszonyulásunk, mind a folyó idő (pontosság, időbeosztás), mind életkorunk vonatkozásában,

– annak megélése, hogy mindent elérhetünk, amiért megdolgozunk, aminek megadjuk az időt és a munkát. A Szaturnusz tehát megjutalmaz, de elvárja a teljesítményt.

A Bak Szaturnusz éveiben a Bak jegy jellege miatt hidegebb időjárásra számíthatunk. Föld jegy lévén időszaka alatt a föld többször mozdulhat meg rengések, csuszamlások formájában.

A Bak Szaturnusz hatása a Bak jellegű országokban, földrajzi területeken (pl. Anglia tradicionális vidéki részei, Szlovákia, Erdély, Tibet) nagyobb átrendeződéseket, politikai, gazdasági mozgásokat hozhat.

A Bak egészségügyi vonatkozásai miatt az itt időző Szaturnusz okán több mozgásszervi, csontrendszerrel kapcsolatos megbetegedésre számíthatunk. Reuma, ízületi panaszok, csonttörések, térdproblémák, vázrendszeri kóresetek még gyakrabban fordulnak majd elő. Érdemes olyan mozgásformákat beilleszteni napjainkba, amelyek a rugalmasságot, hajlékonyságot fejlesztik (jóga, pilates, callanetics).

A Bak Szaturnusz innen, saját jegyéből a védikus aspektusminta (dristi) szerint a tőle 3. Halak (érzelmi, lelki hozzáállás), 4. Kos (akarat, aktivitás), 7. Rák (otthon, család) és a 10. Mérleg (kapcsolatok, partnerek) jegyeket aspektálja, azaz ezekben is erőteljesen hat. A felsorolt jegyek szülöttei és a jegy analógiái érintve lesznek a szaturnuszi feladatokban.

A Szaturnusz másik jegye, a Vízöntő innen a 2. helyen van, amely egy perspektíva abban a vonatkozásban, hogy ha a Bak Szaturnusz évei alatt megdolgozunk egy rendezettebb, felelősségteljesebb életért, felszabadítóan átrendezhetjük értékrendünket.

A Szaturnusz az alábbiak szerint halad át a Bak naksatráiban:

  1. Uttarasadha – ebben a Nap uralma alá tartozó naksatrában 2020. január 24. és 2021. január 22. között halad. Ekkor a legerősebb a felkérdezés a hatalom, a férfi irányította (patriarchális) tekintély, a vezetői struktúrák vonatkozásában.
  2. Sravana – 2021. január 22. és 2022. február 17. között, a holdi energiában töltött időszak hangsúlya a kapcsolati, partnerségi felelősségen van. Mivel itt nagy hatású bolygókkal alkot stelliumot a Bakban, a körülöttünk levő hatalmi, politikai rendszerek, hivatásbeli célok átrendeződése is ekkor valósulhat meg leginkább.
  3. Dhanistha – 2022. február 17. és 2023. január 17. között marsikus holdházban halad – bár ezen időszakon belül 2022. április vége és július közepe között továbbmegy a Vízöntőbe, majd visszahátrál a Bakba. A Bakban töltött hónapok a küzdőképességről, akaratunk megacélozásáról, a fegyelem erejéről kérdeznek.

A Bak Szaturnusz éveiben sokféle egyéb, nagy hatású konstelláció is működik majd, amelyek segítik, elmélyítik a Szaturnusz munkáját. Az alapfeladat azonban adott, felelősségvállalás, szembenézés céljainkkal, kapcsolatrendszerünkkel, de elsősorban magunkkal.

Az egyes jegyekre (aszcendensekre) gyakorolt hatásait a következő alkalommal nézzük meg.

Jó munkát, namasté

Vishakati

Write A Comment