2020-tól igen sokat várnak az asztrológusok, meghatározó konstellációk látszanak az égen, amelyek sorsfordító változásokat vetítenek előre.

Január első fele mindenesetre ezt támasztja alá: a Jupiter naksatraváltása a Nyilasban, csúcsforgalom a Nyilas különböző naksatráiban, és a 10-i Holdfogyatkozás erős évkezdetet jeleznek. A Nyilas – mint az ideológiák, szellemi irányzatok jegye, de mint tüzes jegy is – a benne mozgó nagyszámú bolygó miatt ad alapot a történéseknek: izzik a levegő a politika területén világszerte, háborús gócok, rakétafegyver okozta repülőgépszerencsétlenség, a tragikus ausztráliai, nagy kiterjedésű tüzek is mind ide vezethetők vissza.

A Nyilas jegy mindhárom naksatrájában erős az aktivitás. A három naksatra a Múla (Kétu alá tartozik), a Purvasadha (vénuszi energia) és az Uttarasadha (a Nap uralja).

A Jupiter naksatraváltása január 4-én történt, ekkor a Múla naksatrából a Purvasadhába váltott március 8-ig. A Purvasadha tehát egy vénuszi energia a jupiteri Nyilas jegyen belül. Furcsának tűnhet, de a két jóindulatú planéta, a Vénusz és a Jupiter nem kedvelik egymást. Amikor energiáik találkoznak, túlzások, vágyálmok kísérik őket, tehát eltérítenek a reális gondolkodástól, a tisztánlátástól. A Purvasadhát a fanatizmus naksatrájának is tartják, s amikor egy bolygó kerül a hatókörébe, egy vágyott, idealizált témán keresztül lila buborékba kerülhetünk.

A Purvasadha Jupiter időszaka ennek a megélése, akár mi magunk térítettük el magunkat szubjektivitásunkkal, naivitásunkkal a valóságtól, akár a bennünket befolyásoló média, vagy egy aktuálisan megtalált, hitelesnek gondolt személy vagy teória az élet bármely területéről (életmódtanácsadó, spirituális vagy vallási mentor, vagy épppen egy új barát). Ez a Jupiter megtapasztaltatja velünk továbbá környezetünk ideológiai megosztottságát, fanatizmusát is. Tehát akár mi vagyunk benne, akár szűkebb-tágabb környezetünk, dolgunk van vele, meg kell élnünk. Ráadásul a tisztánlátás, a józan ítélőképesség ideje még nem érkezett el.

A január 6-i  Jupiter-Kétu együttállás itt, a Nyilas vénuszi energiájában szellemi, tudati és spirituális téren is mérföldkő. Jupiter a guru, Kétu a spiritualitás jelzője, kettejük találkozója a szellem jegyében új hullám indulása szélsőségekkel, mélységekkel és magasságokkal, nagy élményekkel és megosztó tendenciákkal. Nemcsak a spirituális emelkedés irányítja a folyamatokat, hanem tudatállapottól, tudati fejlettségtől függően az uszítás, gyűlölet, és a megtévesztés is szerepet kaphat.

A Nyilas több naksatrájában van azonban aktivitás. A fent részletezett Purvasadhán kívül az Uttarasadha holdházban(Nap energiában), ahol 4 igen fontos planéta áll szoros közelségben. A Nap-naksatrák mindig a vezetés, irányítás kérdéseivel és az apa – mint családfő és mértékadó véleményformáló – témájával kapcsolatosak. Az itt áthaladó planéták (Plútó, Szaturnusz, Merkúr és Nap), a jegy végén, igen közel a jegyváltáshoz azt jelzik, hogy vezetői elképzelések, irányítói minőségek megváltozása indul el, mert a nem túl távoli jövőben szembesülniük kell azzal, hogy valójában mennyi közük van a (köz)jó és az igazság, a reális célok szolgálatához. Azoknak, akiknek bármilyen szintű hatalom van a kezében, változással kell számolniuk. Vezetői minőségek és ideológiák megváltozásának időszerűségét jelenti ez a négyes együttállás.

A túlzott idealizmus, az uszítástól a ködösítésig terjedő hangzavar, a vallási, politikai fanatizmus tisztulását majd a Kétu január 21-i, Múla naksatrába történő átlépése indítja el. Néhány nappal később pedig a Szaturnusz Bakba lépése kezdi mindannyiunk felelősségvállalását lényegesen mélyebben felkérdezni, és a kedélyeket – és minden mást is – lehűteni.

Namasté

Vishakati

Write A Comment