Boldog új évet kívánok egy mozgalmas január prognózisával!

Az új évbe Kala Sarpával lépünk, azaz a Rahu-Kétu tengellyel ketté osztott égbolt egyik felén található az összes planéta. A Kala Sarpa időszakok 2 hétig tartanak, majd a Hold – az addig üres égboltfélre történő átlépésével – megtöri a Kala Sarpát. Ez a 2 hetenkénti kint és bent egészen április 24-ig ismétlődik. Amikor benne vagyunk, megosztottságot, szélsőséges és nehezen kontrollálható történéseket tapasztalhatunk meg.

Amikor kint vagyunk belőle – mert a Hold megtöri a Kala Sarpát -, akkor a meglehetősen magányos Hold okán kemadruma jógát észlelhetünk. Ez az a jelenség, amikor a Hold izolálva, szomszédos bolygók nélkül van az égen. Földi megjelenéseként mindennapi életünkben mi is némi elszigeteltséget, magányosságot élhetünk meg.

A hónap elején a Jupiter – a Vízöntő csillagképen belül – a marsikus Dhanisthából a Szatabisha naksatrába érkezik, Rahu energiába. Szatabisha annyit jelent, 100 gyógyító, amely utal arra is, hogy van mit gyógyítani, de arra is, van rá kapacitás. A Szatabisha Jupiter március 2-ig tartó 2 hónapja a gyógyulás, a pandémiától való megszabadulás lehetősége.

Januárban jegyet vált a Mars, és saját jegyét, a Skorpiót – benne a szintén marsikus Kétuval – elhagyva a Nyilas csillagképbe érkezik. Február végéig tartó, 6 hetes itt tartózkodása alatt világszerte feltüzeli az ideológiai töltésű Nyilas témákat: miben hiszünk, hogyan állunk a politikához, hogyan érvényesül igazságérzetünk, egyáltalán, miben kinek van igaza. Nem kevés önmérsékletre lesz szükség. A Nyilas a szélsőségek jegye is, emiatt – különösen a Kala Sarpa kéthetekben – számíthatunk fanatikus megnyilvánulásokra, elszállt véleményekre.

A hónap közepén retrográddá válik a Merkúr, amely kissé megbonyolíthatja ügyeinket. Visszapattanás könnyűnek vélt megoldásokról, lassulás ügyintézésben, utazás, közlekedés megnehezülése, kommunikációs félreértések a velejárója. Mivel mindvégig a Bak csillagképben hátrál, egészen annak 0 fok 12’-éig, a Bak témáiban hozhat átrendeződést, felfordulást. A célok, karrier témájától kezdve kormányzati kérdésekig, az államapparátus működéséig, hiszen az is ide tartozik, természetesen a világ bármely részén.

És foglalkozzunk a Vénusszal, amely jószerivel a hónap főszereplője, annyi szál fut össze nála. December 19-től január végéig tartó hátráló hetei lehetőséget adnak vénuszi oldalunk átvizsgálására, mélyebb megértésére: milyen módon tanuljuk magunkat a párkapcsolatunkban, hogyan kezeljük kötődéseinket, milyen módon viszonyulunk az anyagiakhoz, milyen kényelmi igényeink vannak, s ezekhez hogyan, milyen kompromisszumok árán jutunk hozzá.

A Vénusz helyzetében január közepén az égen is jól látható változás áll be. A magyarban esthajnalcsillagnak nevezett Vénusz kb. 9 hónapos periódusokban váltogatja helyzetét a Naphoz képest. A Vénusz kb. 9 hónapig van a Nap előtt, ekkor az égen az látszik, hogy előbb kel a Nap, s utána a Vénusz (utóbbit nem is látjuk a napfényben), viszont este a Nap után nyugszik, és napnyugta után látszik az égen, ilyenkor estcsillagnak nevezzük. Majd kb. 2 hetes szoros együttállásuk után (ekkor gyakorlatilag nem látjuk a Vénuszt, ez zajlik most) a Nap mögé kerül. Az égen látszik, hogy a Nap előtt kel fel a keleti horizonton és előtte is nyugszik a nyugati horizonton. Ilyenkor tehát hajnalban látszik, ezért hajnalcsillagnak nevezzük. Ez következik be január 9-én, és így is marad októberi helycseréjükig.

Úgyis felfoghatjuk, hogy amikor a Vénusz van a Nap előtt, tehát estcsillagként látható, inkább szív- és érzelem vezérelt időszak van, amikor pedig átadja az elsőséget a Napnak, inkább az egó irányít.

Nézzük a fontosabb konstellációváltásokat a naptárban!

Január 1. – Az új év Kala Sarpa jógával indul, amely január 13. hajnali 2 óráig tart. Ekkor a Hold mozgásával megtörik, és majd január 27-én folytatódik ismét. Kala Sarpa idején nagyobb hangulati ingadozásokat érezhetünk, nehezebb lehet magunkat a középpontunkban tartani. Környezetünk is lehet ingerültebb, történéseink hektikusabbak.

Január 2. – Reggel a Jupiter a Vízöntőn belül naksatrát vált: a száz gyógyító nevét hordozó Szatabisha holdházba lép. Este pedig Újhold a Nyilas vénuszi területén (Purvasadha), egy jegyben a hátráló Vénusszal. Nagyon vénuszi nap, erős vágyakkal, kapcsolati késztetésekkel. Üzenete: próbáljuk meglátni a valóságot a mögött, amit annak szeretnénk hinni.

Január 8-9. – A hátráló Vénusz együtt áll a Nappal, azaz égetett lesz. 9-én hajnali 1-2 óra között állnak teljesen pontosan együtt a Nyilas csillagkép 25. fokán, ekkor a Vénusz Cazimi jelensége él: a Vénusz a Nap szívébe kerül, azonosulás a vénuszi analógiákban, lehetőség tisztánlátásra, megértésre kapcsolatunkban, vágyainkban.

Január 13. – Kora hajnalban véget ér a Kala Sarpa megosztottsága.

Január 14. – Duplán nevezetes nap. Makara Sankranti van, a Nap átlépése a Bak csillagképbe, amellyel megkezdődik az év aktívabb fele. Szintén ezen a napon a Merkúr irányt vált a Bak 16. fokán, és február 4-ig retrográd üzemmódban araszol. A Bakban, az irányítás, kontroll, felelősség, kormányzás jegyében hozhat meglepetéseket, át- és visszarendeződést világszerte.

Január 15-17. – Mars gandanta, azaz a bolygó a Skorpió-Nyilas jegyhatár gandanta zónáján lavíroz át, egész pontosan január 15. reggel 8-tól január 17. kora délutánig, közben 16-án érkezik meg a Nyilasba. Főként a marsikus érdekeltségűek (Kos és Skorpió aszcendensek és Holdak) lehetnek érzékenyebbek ezekben a napokban, de mindannyian tapasztalhatunk több bizonytalanságot, kontrollvesztést. A Mars gandanta napjaiban a természet is jelezhet vizes anomáliákkal, viharral, áradással.

Január 16. – A Nap (egó, önvaló, vezetői minőség) együtt áll a Plútóval (gyökeres átalakulás) a Bak 2. fokán, amely a Nap-analógiák mély transzformációjával jár. Például felismerhetünk bizonyos egójátszmákat, és elengedhetjük azokat. Átértékelődhet vezetői státusz, mert a vezetés felelőssége, a felelős vezetés volna az elérendő cél, nem más.

Január 18. – Ismét hangsúlyos nap: a nap első órájában Telihold a Bak Uttarasadha Nap és a Rák Pushja Hold között. Felvetése: a családi és hivatás béli helytállás összeegyeztetése. Az esti órákban pedig a Kos Uránusz vált direkt irányba a végletes Bharani naksatrában (vénuszi energia). Az Uránusz irányváltása mindig erőteljes energialöket, megmozdulhat vele a föld is. A fordulat helye pedig ismét fókuszba helyezi a vénuszi témákat, mint a hónap leginkább forrásban levő kérdéseit.

Január 23. – A Nap a vele egzakt együttállásban levő retrográd Merkúrt a szívébe fogadja: Merkúr Cazimi.  Megérthetünk valamit a céljainkkal kapcsolatban, felnőhet a gondolkodásunk.

Január 27. – Újraindul a Kala Sarpa, ismét 2 hullámzóbb hétre számíthatunk.

Január 29. – Vénusz direkt. Az előre fordulás a Nyilas csillagkép 16°54’-én történik, vénuszi energiában (Purvasadha). Ezzel egyelőre lezárul a vénuszi kérdések átértékelése, gyógyítása. Szintén ezen a napon a retrográd Merkúr együtt áll a Plútóval a Bak 2. fokán, amely ezért balesetveszélyes, verbális konfliktusokat is hordozó nap.

Szeretettel

Vishakati

Write A Comment