Aktuális elemzésünk a felszálló holdcsomópont (Rahu) január 27-i konstelláció váltásához kapcsolódik, amelyet átlagolt holdcsomópont (mean node) minőségében vizsgálunk.  

Írásaim egyszerre szólnak a védikus asztrológiát valamilyen szinten tanulmányozókhoz, és a csupán útmutatást keresőkhöz. Utóbbiakat arra bíztatom, ne csak a megértésre, hanem megérzéseikre is hagyatkozzanak.

Rahu az anyagi vágyak és a fejlődés mozgatója, amely 2020 szeptembere óta a Bikában halad, ahol – a Bika csillagkép természetének megfelelően – értékeink, értékrendünk, kötődéseink átalakításán, röviden Bika minőségünk fejlesztésén dolgoztat bennünket. Letisztulhatnak a prioritásaink, mert például anyagi helyzetünk esetleges változása erre késztet bennünket, vagy mert valamiért átértékelődnek a hozott családi, tradicionális erények. Ezek átalakulása mentén közelebb kerülhetünk saját valódi értékeinkhez.

A konstellációváltás január 27-én történt, ekkor a Rahu új naksatrába, a Rohinibe lépett. Itt, ebben a holdi minőségben október 5-ig marad, megerősítve a januári holdi (női) tendenciák felé történő elmozdulást (Sravana Szaturnusz, Sravana Jupiter). Mind a Sravana, mind a Rohini holdi naksatrák, de a Hold jegye, a Rák a Sravanától a 7., a Rohinitól a 3. hely. Ezért a Sravana bolygók a Bak helyükkel szemközti, 7. házas (partnerkapcsolat, családi mintázatok) témákon át hatnak, a Rohini Rahu a 3-as témákon (tudat, gondolkodás) át.

Rohini a Hold isten kedvenc, egyben legfiatalabb felesége a 27 közül. Ez a legkedvesebb tartózkodási helye 4 hetes körutazása (a Hold-ciklus) során, amikor minden hónapban körbelátogatja 27 feleségét és azok otthonát, azaz a holdházakat.

A Rohini habitusa szerint kapcsolódik a természetszeretethez, az organikus dolgok tiszteletéhez, a kék ég, a zöld fű ideáihoz.

A naksatra ura, a Hold a naksatrától a 3. hely, azaz a Rák csillagkép főnöke. Ezért mindennemű Rák téma (anya, család, gyökerek, múlt, származás, szülőföld) és 3. házas téma (tudat, gondolkodás, elmeműködés, mozgás, mozgékonyság) fontosságát hozza elő.

Ezt úgy fordíthatjuk le, hogy a Rohini Rahu a női minőség, az anya, az anyánkhoz és anyaságunkhoz való viszonyt, valamint a múltból hozott képességek, a valaha birtokolt tudás, és az azzal való bánás feladatát firtatja itt tartózkodása 8 hónapjában.

Megnyilvánulása lehet igen kedvező, például régi képességek, akár előző életben megszerzett talentumok felbukkanásával, erősödésével. Vagy például a természet, a bio élelmiszerek, a környezetvédelem és a tiszta természeti dolgok felértékelődésével, több gyógynövény, organikus eredetű táplálék és gyógyító hatású készítmény használata révén.

Nehezebb az az oldala, hogy több konfliktusunk lehet a szülői házból hozott felfogással, több vitánk az anyánkkal és az általa képviselt elvekkel. Hozhat továbbá rengeteg agyalást, tudati békétlenséget, hiszen a Rahu a régi tudásból, felfogásból akar kimozgatni bennünket.

A Rahu Rohini-tartózkodásának két fő szakasza lesz a vele mindig pontosan szemben álló leszálló holdcsomópont, a Kétu helyzete miatt. Kettejük hatása ugyanis nem elválasztható, mindenkor szoros kölcsönhatásban vannak. Kétu a múlt, az ok, a már leteendő energia, Rahu pedig a fejlődés mozgatója, a haladási cél. E szerint a Rohini Rahu

  • első részében, január 27. és június 1. között a Rohini Rahuval szemben a merkúri Dzsjéstha Kétu áll. Ez a közel 4 hónap hordozhatja a legkínzóbb elmeműködés, az állandóan pörgő elme tendenciáit, különösen a február 21-ig tartó retrográd Merkúr idején. Egyre fontosabb lenne, hogy minden olyan technikát, amely az elme lecsendesítését szolgálja, beépítsünk az életünkbe. Jó lenne, ha nem osztanánk meg ezer módon a figyelmünket, nem csinálnánk egyszerre több dolgot, és nem csapnánk nagy külső zajt magunk körül! Kívánatos lenne a mindennapi, rendszeres meditáció, befelé figyelés, és az elmét koncentrációval semlegesítő testmozgások, például jóga, tai chi, harcművészetek gyakorlása.
  • Második részében – június 1. és október 5. között – a szaturnikus Anuradha Kétu lesz vele szemben: a tudat, a gondolkodás megváltoztatását, a család által meghatározott elvekből történő kimozdulást írja elő. Vagyis realizálhatjuk a családi, származásbeli, örökölt felfogástól történő mentális, de akár fizikai eltávolodást. Több költözés – akár a szülőföld elhagyása is – kísérheti ezt a 4 hónapot.

A Rohini Rahu 8 hónapja lehet a gyötrő elmepörgés, de nagy tudati fejlődés időszaka is. Rajtunk, tudatosságunkon és fegyelmünkön múlik, melyik úton fogunk haladni.

Namasté

Vishakati

Write A Comment