A képen Jupiter és családja, azaz holdjai: Io, Europa és Ganymedes

Január 6-án éjfél előtt a Jupiter naksatrát vált a Bakban, és 2 hónapra átlép a holdi Sravana holdházba. Ezzel maga mögött, a Bak Uttarasadhában hagyja a Szaturnuszt, a Plútót és a Merkúrt, és kissé átrendezi energiáit.

Mivel a nagy bolygók energiaváltása mindig fontos üzenetet hoz, szenteljünk egy kis figyelmet erre a változásra, annál is inkább, mert a holdi naksatrák a 2021-es évben igen fontos szerepet töltenek be.

Jupiter az égi guru, amely a Bakban (felelősség, karma, rend jegye) beszorítva érzi magát, és nem tudja azt a tágasságot, nagyvonalúságot biztosítani, amelyet a számára kedvezőbb jegyekben nagyon is. A tőle megszokott bővülés, gyarapodás helyett a Bakban az egyszerűséget, összehúzódást tapasztaltatja meg. Ha elfogadjuk a puritán megoldásokat, akár meg is békélhetünk vele.

November közepi belépésétől idáig a Nap alá tartozó Uttarasadha naksatrában haladt, ahol a Szaturnusszal együtt a vezetés, a hatalom felelősségéről tanított.

Sravanába váltásával a Jupiter fókusza változik. Sravana a csend, a hallgatás, a belső hallás naksatrája, amely rávezet arra, hogy új hangokat halljunk meg, és új megértésekhez jussunk. Arra is tanít, hogyan legyünk jóban magunkkal. A csend mint áldás érkezhet életünkbe, hogy meghalljunk mást is, mint eddig.

Amikor Sravana, a holdi naksatra ad otthont a Jupiternek, a Hold témáira terelődik a figyelem: a családra, annak védelmező energiáira, a családi játszmák kiszűrésére, valamint a párkapcsolat minőségére és működésére (mert a Hold saját jegye innen a 7. helyen, a párkapcsolat házában van).

Covidos, karanténos időinkben a család óvó szerepére igen nagy szükségünk van, de arra a családra, amely nem kritizál, erőltet, manipulál, hanem szeretettel és szilárdan támogat. Ennek a családi szerepvállalásnak van most lehetősége tisztulni, elhagyni a mesterkedés, taktikázás régi kliséit, hogy tagjai minél egyértelműbben maguk mögött tudhassák.

A családon túl a párkapcsolatok is vizsgáznak: amelyek nem állják ki a pandémia okozta többlet nehézségeket, és nem is tudnak változni, azoknak valójában nincs jövője, mert nem tudják egymást támogatni.

A Sravana Jupiter tehát családi és kapcsolati sablon átrendeződés. Lehetőség arra, hogy ne csak a saját csendünket érzékeljük, hanem a családdal, párunkkal együtt jussunk el új megértésekhez.

A védikus égen aktuálisan két fontos konstellációról kell még szólni: a Kala Sarpa jelenségről, valamint a Kos Mars-Uránusz közeledéséről.

A Kala Sarpa , vagyis amikor az égboltot elfelező Kétu-Rahu tengely egyik oldalára kerül az összes bolygó, január 10. este kezdődik, és 2 hétig tart. Az égi egyensúly felborulása a földön kiegyensúlyozatlanságot, megosztottságot eredményez. Január 24-ig tart ez a borulékonyabb időszak.

A Kosban pedig a saját jegyes és kissé indulatos Mars közeledik a hirtelenségéről ismert Uránusz felé, amely ráadásul irányt is vált 14-én. Együttállásuk 20-án esedékes, addig fokozódó külső-belső tenzió, és ismétlődő földmozgások kísérhetik összjátékukat.

Namasté

Vishakati

Write A Comment