A védikus asztrológiában megkülönböztetett figyelmet kapó holdcsomópontok szeptember utolsó harmadában jegyet váltanak, s ezzel új, 18 hónapos fejlődési irányt írnak elő számunkra 2022. április közepéig.

A holdcsomópontokat 2 féle számítási módon kalkulálják: az egyik a valódi mozgásukat követő, úgy nevezett true node, a másik az előbbi némileg kiigazított, átlagolt verziója, a mean node. A kettő közti minimális különbség most, a jegyváltáskor például úgy mutatkozik, hogy a true node szeptember 19-én este, a mean node 3 nappal később, 23-án reggel 1/4 8-kor vált jegyet.

Érdemes megfigyelni, kinek melyik időpont jelez valamilyen történés, impulzus folytán. Mivel sok éves megfigyeléseim a mean node mozgását igazolják vissza saját és környezetem életeseményeiben, én ezt használom az elemzésben, és a szeptember 23-i váltással kalkulálok.

A két, egymással pontosan szemben álló, egymástól elválaszthatatlan, fizikai testtel nem, de annál nagyobb karmikus jelentéssel bíró holdcsomópont mostani váltása sarkalatos. Egyiküknek sincs saját jegye, most azonban mindkettő abba a zodiákusba érkezik, amely legközelebb áll természetéhez: Kétu a Skorpióba, Rahu a Bikába. (Legutóbb 18,5 éve, 2002. február közepétől 2003. augusztus végéig voltak itt. Tanácsos visszaidézni, kinek mit hozott az akkori Skorpió Kétu és Bika Rahu, miben fejlődtünk, mit szenvedtünk meg.)

Kétu – a múlt, a spiritualitás, fizikai síkon a veszteségek, lezárások, szeparálódás jelzője – a Skorpióba, a spiritualitás és elengedés jegyébe érkezik. Hozzáállásunktól és tudatosságunktól függően az elkövetkező 1,5 évben sokat fejlődhetünk spirituálisan, mélyülhetünk lelkileg, tanulhatunk akár valamilyen ezoterikus tant. E tekintetben nagy fejlődési potenciált jelent a Skorpió Kétu.

Azok számára, akik nem spirituálisak, és a nem látható, lelki tartomány számukra kevéssé befogadható, a Skorpió Kétu tanítása az elengedések, lezárások, befejeződések képében fog jelentkezni. Elengedhetjük persze szenvedésünket, lejárt érzelmi kötődéseinket, félelmeinket is, ily módon a Skorpió Kétu sok tekintetben tehermentesíthet bennünket. Minél erősebb és egyoldalúbb azonban a fizikai szintű kötődés valakiben, annál keservesebb lehet számára ez a másfél év.

A Skorpió Kétu 1,5 éves időszakában nagy hangsúlyt kap tartózkodási jegye, s ez a Skorpió testi dolgokban (nemi szervek problémái, vastagbél, végbél gyakoribb megbetegedései, nagyműtétek nagyobb valószínűsége, nagyszámú elhalálozás), illetve földrajzi vonatkozásokban (Skorpió besorolásúak az arab és iszlám kultúrák, Irán, Törökország, itt több politikai és természeti történés) is megmutatkozik majd.

A Kétu a Skorpióból aspektálja a többi vizes jegyet is: a Halakat, ezért a lélekhez, empátiához, áldozatisághoz való viszonyunkat mélyíti, míg a Rákot érintő hatósugara okán a múltból hozott érzelmi minták, családi kötődések és minták tisztulnak. Érzelmileg igen intenzív időszak várható.

A Kétu áthaladása a Skorpió naksatrákon:

2020. szeptember 23. – 2021. június 1. között a Dzsjéstha (merkúri) naksatrában lehetőséget ad elménk manipulatív oldalainak letisztítására és nagy szellemi utazásra.

2021. június 1. – 2022. február 9. között a szaturnikus Anuradha naksatrában haladva tudati, gondolkodásbeli átalakulást, tabuk ledöntését, a családi szellemi útravaló átértékelését hozhatja, sorsszerű fordulatokkal.

2022. február 9. – április 12. között a jupiteri Vishaka naksatrában lesz, a velünk hozott lelkiismereti, bűntudati terheket oldva.

Míg Kétu letisztít, a másik oldalon Rahu felforgat, mert ő a jövő, az anyagi természetű dolgok, a fejlődés jelzője, a haladás iránytűje. Amikor megérkezik a Bikába, a kötődés, az értékek, a megőrzés, az anyagiak jegyébe, ezekben a témákban hoz majd átrendeződést.

Ezért a következő 1,5 évben mindenki sokkal többet fog foglalkozni az értékekkel, az anyagi helyzetével, javaival, az anyagi boldogulással. Ez amúgy összecseng a Bak Szaturnusz és Bak Jupiter jelezte gazdasági recesszióval, de a Bika Rahu mást és többet szeretne: azt, hogy mindenki találja meg a számára valódi értéket, a prioritást, a lényeget.

A Bika Rahu 1,5 éves időszakában nagy hangsúlyt kap tartózkodási jegye, s ez a Bika testi dolgokban (nyaki zóna, csigolyák, torok, gége, szájüreg, hangszálak, pajzsmirigy, az étkezés gyakoribb problémái), illetve földrajzi vonatkozásokban (Bika besorolásúak a nagy összefüggő zöld tájak, mezőgazdasági területek, Írország, Kanada, Lengyelország sík területei) is megmutatkozik majd. (Ez azt is jelenti, hogy a Rahu Ikrekből való átlépésével a koronavírus megbetegítési területe, a tüdő és a légutak is tehermentesülnek, a tünetek enyhülnek.)

A Bika Rahu aspektálja a másik két föld elemet: a Szűzben a munkához és a testünkhöz való viszonyukat rendezi át, a Bakban pedig a felelősséghez való viszonyunkat, céltudatosságunkat, strukturáltságunk kérdéseit piszkálja fel.

A Rahu áthaladása a Bika naksatrákon:

2020. szeptember 23. – 2021. január 26. között a marsikus, értékőrző Mrigasira naksatrában tartózkodik, ahol ragaszkodásainkat, kötődéseinket, értékeinkhez való fixáltságunkat firtatja. Ahhoz ragaszkodunk-e, amely valóban fontos számunkra?

2021. január 26. – 2021. október 5. között a holdi energiájú Rohini naksatra a helye. A természethez való viszonyunk, a természeti értékek, az organikus termékek fontossága, a természet gyógyító kincsei értékelődhetnek fel vagy át. Agyalós időszak, nyugtalan elme jellemzi.

2021. október 5. – 2022. április 12. között a Nap-energiájú Krittika naksatrában jár, ahol a birtokunkkal, családunkkal, hazánkkal kapcsolatban vet fel kérdéseket, vezetői felelősséget. Jó gazdái vagyunk-e a ránk bízott javaknak?

A holdcsomópontok mint karmajelzők elkövetkező másfél éves útjának lépéseit figyelemmel kísérjük majd. Ezalatt mindenkinek jó belső utazást, változási képességet, fejlődést kívánok szeretettel

Vishakati

Write A Comment