2014. október 31.

Az indiai rendszerben novemberben Skorpió dominancia lesz jellemző. A hónap legfontosabb eseménye a Szaturnusz jegyváltása, amely egy 3 évre szóló új tendenciát indít el, de nem leszünk híján más változásoknak sem, miközben belső törekvésünk mindenekelőtt a biztonságunk megtartására irányul. Azokon a területeken, ahol érzékeljük a változás kényszerét, próbáljunk rugalmasabbak lenni, ne feszüljünk bele a helyzetbe.

– november 2-án a Szaturnusz, amely az idő, a fegyelem, a célok és a szisztematikus szembesítés bolygója, jegyet vált, s közel 3 évnyi Mérlegben tartózkodás után a Skorpió jegyébe lép (részletesebben majd az aznapi bejegyzésben).
Amíg a Mérlegben a mindennemű kapcsolatok csiszolásával és auditálásával foglalkozott, a Skorpióban a dolgok mélyére fog hatolni, és tudati, gondolkozásbeli, valamint radikális gazdasági változásokat fog beindítani – kinek-kinek személyes horoszkópja szerinti területen. Mindannyian érzékelni fogjuk ennek a váltásnak a hatásait már az első napoktól kezdődően.

– Bár eddig sem panaszkodhattunk, most tartósan, hónapokig még több csapadék várható, mert két fontos bolygó vízjegyekben állva erről is gondoskodik (Szaturnusz a Skorpióban, Jupiter a Rákban). A hó végén ebben a tendenciában még egy erősödést is várható.

– november 6. – Telihold a Mérleg-Kos tengelyen: azt kérdezi, kinek akarunk megfelelni, milyen vágyakat, szenvedélyeket hordozunk magunkban, és ezeket hogyan próbáljuk levezetni. Párkapcsolatok szempontjából erős kisülések várhatók.

– november 11. – Mars-Plútó együttállás a Nyilasban: két meglehetősen rosszindulatú bolygó feszültsége összegződik, a tét közösségek ideológiai egyet nem értésének kiéleződése, legyen a vallási vagy világnézeti.

– november 15. – Rahu naksatrát vált a Szűz jegy holdi részén (Hasta), mostantól 8 hónapon át a gyors járású Hold viszi a batyujában.
Emiatt hangulatainkban, érzelmeinkben lehetünk nyugtalanabbak, erősebb húzást érezhetünk afelé, hogy múltbeli dolgokban rendet rakjunk, de hozhat késztetést több manualitásra, kézzel történő foglalatosságra is.

– november 17-18. – Nap-Szaturnusz együttállása a Skorpió jupiteri részén: szellem és határok, önvaló és ambíció, vitalitás és öregség: meglehetősen ellentétes témák találkozása. Egymás erősítése helyett korlátozzák egymást. Két olyan égitestnek kellene együttműködni, amelyek ellenségnek tekintik egymást az indiai rendszerben, emiatt sajnos inkább megnehezítik egymás dolgát.

– november 22. – Újhold a Skorpió szaturnikus részén: visszavonulás, rendrakás bensőnkben azért, hogy spirituális, hitbéli vagy világnézeti meggyőződésünkben megtisztulva újuljunk meg.

– november 27. – A Mars (4,11) a Bakba lép át, ahol nagyon jól érzi magát, és rendkívül erőssé válik. Tevékennyé, ambiciózussá tesz bennünket. Munkára, hosszú távú célok kitűzésére igen jó időszak. Sokakat terel jövőképük átgondolása felé. Az ingatlanokkal kapcsolatos mindenféle tevékenység megélénkülhet.

Szép hónapot, őszinte befelé fordulást kívánok szeretettel
Vishakati

Write A Comment