karma (szanszkrit szó, jelentése cselekedet, tett) az ok és okozat törvénye, mely szerint minden cselekedetünk annak megfelelő következménnyel jár, illetve minden, ami történik velünk, az maga is egy következmény.
Előző gondolataink és cselekedeteink váltak jelenlegi állapotunkká – s most, e pillanatban is a holnap csíráit ültetjük el.
A védikus asztrológia sokrétűen utal a karma és a sors alakulására, illetve a lélek fejlődésére. A következőkben sorra vesszük a legfontosabb eszközöket, amelyek mutatják és megértetik a hozott karmánkat.
A védikus asztrológiában a karmikus fejlődés irányát a Ráhu-Ketu tengely mutatja.
Rahu (a felszálló holdcsomópont) és Ketu (a leszálló holdcsomópont) egymással pontosan szemben lévő árnyékbolygók (energiapontok) a Nap- és Hold-pálya metszéspontjaiban. Ők a karma főnökei, s a tradicionális indiai asztrológia szerint képviselik a kozmikus törvényt, aminek minden, még a Nap és a Hold is köteles engedelmeskedni.
Ők mutatják meg, honnan (Ketu) hová (Ráhu) tartunk lelkünk fejlődésében.
A Ketu a lélek megszabadítója, már sok életben begyakorolt képességek eszenciáját mutatja, amelyeket már magunk mögött hagynánk.
A vele szemben álló Ráhu a fejlődés iránytűje, ambíciózus és örök elégedetlen, erős késztetéseket hordoz a horoszkópban abban a jegyben és házban, ahol áll.
Ha például a Ketu az 1. házban áll, a Ráhu pedig a 7. házban, a karmikus fejlődés tétje az én és a párkapcsolat viszonya lesz. A Ketu – bár jól működteti a személyiségét az 1. házban -, már sokat élt egyedül, s változtatnia kell. A fejlődést a Ráhu motiválja a 7. házban: próbálkozik a kapcsolataiban, általában elégedetlen a párjával, több partnert is kipróbál (egyszerre vagy egymás után), s mivel nem találja az igazit, folyamatosan keresgél.
Jegyek vonatkozásában is beszédes ez a tengely.
Ha földjegyben van a Ketu (például Bikában), a múltban megtanulta az élet praktikus oldalait, az földi értékeket, a stabilitást. Innen kell elmozdulnia. A vele szemben levő Ráhu ilyenkor vizes jegybe (például Rák) esik, és az illetőnek a víz, azaz az érzelmek felé kell haladnia, egyre fontosabb lesz számára a család, a befogadás, a gondoskodás.
A Nyilas Ketu és vele szemben az Ikrek Rahu azt mutatja, hogy a lélek tüzes, szenvedélyes energiák, természeti környezetben leélt életek felől tart az alkalmazkodás, egyenrangúság, nagyvárosi lét, intellektualitás felé.
Nem könnyű terület, ahol a karmikus tengely működik: egy belső küzdelem színtere, ahol előző életbeli minták és jelen életbeli törekvések mérkőznek, és sokszor vetnek fel olyan helyzeteket, amelyeket csak bölcsességgel és türelemmel lehet megoldani. Ezek a helyzetek nem fognak elmúlni maguktól, s ha nem veszünk róluk tudomást, újra és újra előbukkannak sokféle formában egészen addig, amíg megértjük a feladatot. Ha földi életeink gyöngyszemek egy gyöngysoron, Ráhu és Ketu a fonal, amelyre fel vannak fűzve.
Mást is mutatnak a holdcsomópontok: a Ráhu az apai ősöket, míg a Ketu az anyai felmenőket is jelenti a horoszkópban. Ha például valakinek az aszcendensén áll a Ketu, nagy valószínűséggel fontos szerepet játszanak az életében az anyai nagyszülei, például anyai nagymamája nevelte. De azt is mutatja, hogy nemcsak segítséget kap a család női ágától, az ősök női energiáitól, meg is kell azokat haladnia.
Egy-egy jegyben 18 hónapig vannak, s amikor pozíciót váltanak, azt valamennyien megérezzük: máshova tevődik át életünkben a fejlődésre, változtatásra, megújulásra való késztetés (Ráhu), és más részünket fogja letisztítani a Ketu.
A legutóbbi jegyváltás 2014. július 12-én volt, ettől kezdve másfél évig a Ráhu a Szűzben, a Ketu a szemközti Halakban tartózkodik. Kinek-kinek milyen területre esik a saját horoszkópjában, aszerint hoz konkrét történéseket, felpezsdít életterületeket, vagy lezár folyamatokat.
Általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi Szűz Ráhu változást, új feladatot hozhat a munka terén, erősítheti a testtudatot, hozhat késztetést testtel/gyógyítással kapcsolatban, ebben való fejlődésben, tanulásban, és hozhat olyan helyzeteket, amikor tanulnunk kell az alázatot.
A Halak Ketu ezzel szemben egy erős érzelmi tisztulást jelent, amelyet általában korántsem könnyű belső tapasztalások kísérnek. Meg fog változni az áldozathozatalhoz, önsajnálathoz, lelkünkhöz, magunk vagy mások túlzott „használatához” való viszonyulásunk.
A karma mutatóit a következő alkalommal a Szaturnusz mint a karma bolygója vizsgálatával folytatjuk.

Szeretettel
Vishakati

Write A Comment