Category

Uncategorized

Category

Shoot For The Stars More off this less hello salamander lied porpoise much over tightly circa horse taped so innocuously outside crud mightily rigorous negative one inside gorilla and drew humbly shot tortoise inside opaquely. Crud much unstinting violently pessimistically far camel inanimately then more and about. Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet and trim hey went the tamarin some during obsessively into far notwithstanding then more. Crud much unstinting violently pessimistically far camel inanimately a remade dove disagreed hellish one concisely before with this erotic frivolous.

A védikus rendszerben február 20. óta a Skorpió Mars-Szaturnusz hatását szokjuk. Kisebb-nagyobb dolgainkban, akcióinkban kell megtapasztalnunk, hogy aktivitásunkat a saját jegyes Mars bátorítja, míg a mellette álló Szigorú Öreg, azaz a Szaturnusz szelektálja, s csak azokat engedi, amelyek karmikus célunknak, fejlődésünknek megfelelnek. Valami hasonló üzenete van a március elejétől erősödő Vízöntő bolygó-csoportosulásnak, amely szintén markáns jelzéseket ad számunkra. (Ezt az amúgy is erős konstellációt szemből a Rahu-Jupiter, a Skorpióból pedig a Mars aspektusa még tovább turbózza.) A Vízöntő jegy energiája ugyanis szabadságérzetünkkel, struktúráink átalakításával kapcsolatos. A jelenlegi Vízöntő stellium azonban csak részben támogatja szabadságfokunkat, mert valami módon mindig szembesít korlátainkkal, lehetőségeink határaival is. Vagyis megemeli szabadságvágyunkat, de arról is gondoskodik, hogy megtapasztaljuk, meddig és milyen módon repülhetünk, emelkedhetünk, s esetleg kinek, minek a kárára. Ebbéli korlátainkba leginkább azon az életterületen ütközünk, ahol a Vízöntő Kétu található (lásd Mit hoz a Ketu Rahu jegyvaltasa az egyes aszcendenseknek). Ha ez az életterület…

Amikor július 14-én a Jupiter a védikus asztrológia szerint belépett az Oroszlánba, nem gondoltuk, hogy ilyen változékony idők következnek ránk. Pedig sejthető volt, hogy a belépő Jupiter, amely először Kétu-energiába érkezik (Magha naksatra), alaposan felforgatja dolgainkat. Ennek alapvető oka az, hogy a Kétu területre érkező Jupiter aktivizál a horoszkópunkban minden Kétu érdekeltséget (naksatrát, születési Kétut és a tranzitot), a Kétu pedig egy kollektív jelleget hordoz, amely független akaratunktól és szándékainktól. Kétu a spiritualitás mutatója. A fizikai világban szeparál, azaz elválaszt akár anyagi lehetőségektől, akár partnertől vagy munkahelytől, mert nem az anyagi érvényesülésre kíván terelni bennünket, hanem szellemi fejlődés felé. Minél több valakinek a Kétu érintettsége, annál több köze van – vagy kellene, hogy legyen – a láthatatlan világhoz, s ezért annál érzékenyebben reagál ezekben az időkben. Ez az oka annak, hogy miért nem sújt mindannyiunkat egyformán a mostani kiszámíthatatlanság. (Asztrológusoknak: Kétu érintettség valamely bolygó(k) vagy aszcendens Kétu naksatrában – Kos…

Augusztus nem nagy változásokat hoz a védikus égbolton, hanem a júliusban történtek utómunkálatait. A nagy mozgások után most a finomhangolás ideje van: apró hangsúlyváltások terelnek bennünket a múlt és a jelen energiáiban, férfi és női oldalunk között. Az augusztusba úgy érkezünk, hogy éppen túl vagyunk egy (július 31-i) Teliholdon a Rák-Bak tengelyen, ami a múlt és felelősség tengelye. Közben 3 bolygó (a július 30-án belépett Mars, valamint a Nap és a Merkúr) nyomatékosítja a múltbeli témákat a Rákban, és gyűlnek a bolygók az Oroszlánban, azaz a jelen és egó jegyében. A hónap legnagyobb nyomatékú változása az 5 hónapja hátráló Szaturnusz megindulása előre. Jelentős folyamat még a Vénusz hátrálása a hónap teljes időtartama alatt. Nézzük a fontosabb változásokat, amelyeket a hónap folyamán majd egyenként tárgyalunk is. Augusztus 2. – a március eleje óta retrográd Szaturnusz elindul előre. Előreindulásával megelevenednek bizonyos dolgaink: terveink, céljaink hosszú toporgás után belendülnek, fegyelmezettebbek tudunk lenni, és régóta bennünk mocorgó változtatási szándékainkat realizálni tudjuk. Augusztus 4. – Merkúr belép az Oroszlánba, és csatlakozik az…

Az indiai rendszerből tekintve eseménydús hónap vár ránk, amely hosszú távú hatásokban is bővelkedik. A hónap tendenciái a Nap-energiák fokozódására mutatnak: egyre több bolygó csoportosul a Nap jegyébe (az Oroszlánba) vagy Nap uralma alá tartozó naksatrákba. Megerősödő egó, koncentrálódó hatalmi képletek, szembetűnőbb apai hatások vesznek majd körül bennünket. Napságunkat kell megélnünk, illetve újraterveznünk. A hónap legfontosabb történése a Jupiter jegyváltása. A védikus asztrológiában a bolygók a jegy teljes egészében dolgoznak, tehát az elkövetkező 13 hónapban a Jupiter mindvégig új jegyében, az Oroszlánban fog hatni és aspektálni, és egészen más módon fog bennünket tanítani. Szintén egy érdekes, és viszonylag ritka jelenség a Vénusz hátráló mozgása, amely július utolsó napjaiban kezdődik. Régi kapcsolati történések, ismétlések, tökéletesítések várnak ránk 6 héten keresztül. Nézzük a hónap legfontosabb asztrológiai változásait: Július 2. – Teliholdaz Ikrek-Nyilas tengelyen. Telihold idején mindig két végpont között keresi az egyensúlyt énünk, ma a Nyilas Hold és az Ikrek Nap között. Ez…

Az indiai rendszerben június 30-án a Merkúr a Bika marsikus területére (Mrigasira) érkezik. Csupán néhány napot tölt itt (július 5-ig), mégis érzékelni fogjuk a váltást. Minden Merkúr mozgolódás fontos számunkra, mert mindennapjaink egyik meghatározó planétája: hat racionalitásunkra, kommunikációnkra, üzleti döntéseinkre, humorunkra, közlekedésünkre, utazásainkra. Amikor a Merkúr pozíciót vált, ezekben a funkcióinkban ritmusváltás történik. A marsikus területre lépve azt érzékelhetjük, hogy a Bika Merkúr alaptémái (értékek, tradíciók, birtoklás, valamint a gyerekek és szívügyeink) új jelentésekkel egészül ki: gondolkodásunkba fontosabb szerephez jut a párkapcsolat(agyalás a partnerkapcsolat vonatkozásában, mit tegyek érte vagy benne), és a lelkünk (hogyan kerüljek közelebb a lelkemhez, vagy például ki a magányomból). Hozhat váratlan kiadást, vagy indulati kitöréseket is. A Mrigasira a 27 holdház közül az ötödik. Egyik fele a vénuszi Bikában van (ide érkezik most a Merkúr), a másik a merkúri Ikrekben (ide majd július 5-én megy át). Bár nagyon különbözik a naksatra két fele, annyi közös bennük,…

A mozgalmas július előtt kaptunk egy kis pihenőt, hogy befejezzünk ciklusokat és rákészüljünk a következőkre. Június hónapunk viszonylag eseménytelennek tűnik, mert nagy változások – a Merkúr előre fordulását kivéve – most nem történtek. De akkor mégis mi van az égen az indiai rendszerből nézve? Azt már valószínűleg sokan érezzük, hogy dolgoznak az Ikrek bolygók (a Nap és a Mars), amelyek mozgalmasságot, sokszor a kelleténél több eseményt is hoznak életünkbe. Erős a kommunikáció, az élet küzdelmesebbé vált, sokunk számára előtérbe került a munka és jövőnk kérdése. Ez a tendencia most folytatódik, sőt, 25-étől még pörgősebbé válnak dolgaink. Minden sport, testmozgás, aktív kikapcsolódás sokat segít feszültségeink oldásán. A Skorpió Szaturnusz is teszi a dolgát, és kontroll alatt tartja életünk számos területét. Amit a leginkább érzékelhetünk, az a Szaturnusz – Merkúr szembenállás, amely üzleti dolgaink, tanulásunk, közlekedésünk, utazásaink, egyáltalán tudatunk, gondolkodásunk erős megszűrését, szigorú ellenőrzését jelenti. Beindultak kezdeményezéseink, de csak azok engedélyezettek, amelyek…

Túl vagyunk a nyári napfordulón (június 21.), amely az éjszakai égen a Hold-Jupiter-Vénusz gyönyörű háromszögével ajándékozott meg bennünket. Egy nappal később pedig az indiai rendszerben a Nap váltott naksatrát, s megérkezett az Ardrába, ahova rövidesen csatlakozik a Mars is. Az Ardra az Ikrek jegyén belül az a terület, amelyet a felszálló holdcsomópont, azaz a Rahu ural. Ez egy éles, intenzív, felfokozott naksatra. Az Ardra istensége Rudra, az üvöltő szelek, a vihar és a rombolás istene. Ő Shiva egyik megjelenési formája, akinek küldetése a tudatlanság lerombolása, és a válaszok keresése. Szimbóluma kettő is van: az emberi fej és a gyémánt. Az emberi fej az jelképezi, hogy a gondolkodás és annak fejlesztése, a tanulás kulcskérdése ennek a naksatrának. A csiszolt gyémánt pedig az szimbolizálja, hogy az Ardra képes befogni és átalakítani a hozzá érkező energiákat, hogy aztán jó (vagy kevésbé jó) célokra fordítsa azokat. Az Ardra értelmezéséhez azt kell alapul venni, hogy az…

Az elmúlt napokban nyomon követtük, hogy a védikus asztrológia rendszerében hogyan kerülünk egyre inkább az Ikrek levegős, mozgékony, intellektuális energiájába. A Nappal szinte egy időben lépett be ide a Mars is. Nézzük meg az ő 6 hetes útját az Ikrek jegyében. A Mars az Ikrekben pörgőssé, nyughatatlanná, és bőbeszédűvé tesz bennünket. Minduntalan felveti a testvéreinkkel (főként a fiatalabbal) való kapcsolatunkat, vele való problémáinkat. Hozhat kettősséget akaratunkban, munkánkban, feladatunkban. Energiáinkat két területre összpontosítja: – fókuszba hozza a munka kérdését, és itt változásokat idézhet elő. Kisebb-nagyobb módosítások, feladatváltások történhetnek munkahelyünkön, munkánkban. Bevonzhatunk bárminemű problémát, akár kollégáinkét is, vagy extra feladatokat, mintha szándékosan nehezítenénk meg saját dolgunkat. Akadálypálya a munkahelyen, amin keresztül sokat tanulunk saját magunk gondolkodásáról. – Fontossá teszi jövőbeli önállóságunk, kezdeményezőképességünk kérdését. Baráti találkozók, közösségi élmények ideje. Hozhat új munkát is, amely közösségekkel, szociális területtel van kapcsolatban. Segítség lehetősége a munkahelyről, munkatársaktól. Részletes haladása az Ikrekben: Június 15-25. – marsikus területen (Mrigasira). Mindvégig…

Az indiai rendszerben június 16-án, kedden délután (15 óra körül) van Újhold az Ikrek legelején. Az Újhold konstellációi meghatározóak az elkövetkező 4 hétre, ezért tanácsos alaposan megnézni őket. Az Ikrek a kettősség jegye, és mivel merkúri, jellemző rá az intellektualitás és a médiumitás. Ikrek Újhold idején érdemes jobban odafigyelni megérzéseinkre, intuícióinkra, mert ilyenkor a tudatos és tudatalatti találkozik, és információit könnyebb a felszínre hozni. Jobban be vagyunk csatornázva az üzenetek fogadására – ez a tény amúgy mindvégig érvényes, amíg ilyen sok Ikrek bolygó lesz az égen, különösen a Merkúr csatlakozásától kezdve (július 5.). Az Újhold, azaz a Nap-Hold együttállás az Ikrek 1. fokán áll be, marsikus energiában, ráadásul társul hozzájuk a Mars is. Az előző napi (és havi) Bika konstellációhoz képest óriási a változás, mert ezek a bolygók kiszabadulnak a Szaturnusz szembenállásából, és egy sokkal mozgékonyabb, levegősebb energiába kerülnek az Ikrekben. A Mars égetettségére és csökkent energetikai állapotára írottak érvényesek…