A tavasz első hónapjába nehéz energiákkal és nehéz szívvel, háborús feszültség árnyékával lépünk be. Ennek megfelelően március zömében nehéznek és komornak ígérkezik, amelyet leginkább segítőkészségünk, adakozásunk, együttérzésünk aktív kinyilvánításával, illetve imával, meditációval, hála kifejezésével tudunk kisimítani.

A hónapot – leegyszerűsítve – a háború bolygójának tekintett Mars és a békét képviselő Vénusz változó viszonyulása jellemzi. Amíg a Mars van előrébb, a harcias retorika és tettek uralják a világot, amikor pedig majd a Vénusz kerül előrébb március 6-ától, a békére irányuló erőfeszítések.

A történések zöme kezdetben a Bakban, a karma, vezeklés és felelősségvállalás jegyében zajlik, lassú átrendeződéssel a Vízöntőbe. Erős világpolitikai aktivitás, szigorú kormányzati intézkedések, tevékeny adminisztratív vezérlés világszerte.

Hosszú távú, jelentős átrendeződés a holdcsomópontok jegyváltása. Az asztrológusok két számítási módot használnak: a valós (true node) és az átlagolt (mean node) holdcsomópontokét. A kettő égi helyzete között változó, néha néhány nap, néha néhány hét a különbség.

A hónap közepén, március 16-án a valós számítású holdcsomópontok váltanak jegyet, és a Kos-Mérleg tengelyre érkeznek meg. (Az átlagolt holdcsomópontok ezzel a számítási móddal majd csak április 12-én váltanak ugyanoda.)  Javaslom mindkét fordulónap megfigyelését, melyik hoz nagy változásokat, érdemi történéseket személyes életünkben vagy tágabb környezetünkben.

A hónap során sok kisebb-nagyobb konstellációváltás készíti elő a nagy áprilisi változásokat. Nézzük a naptárban, mi zajlik márciusban!

Március 2. – Kora reggel a Vízöntő Jupiter naksatrát vált a jupiteri Purvabadrába. Időszakában a közösség értékformáló hatása lesz meghatározó. Este Újhold a Vízöntő Szatabisha holdházában, az új asztrológiai hónap kezdete. Szatabisha a 100 gyógyító naksatrája, ez az Újhold a covid lecsengését jelzi, a kiszabadulás ígérete a járvány szorításából. Szintén ma Szaturnusz-Merkúr együttállás, amely gondolkodásunk blokkoltságát hozhatja például félelem, aggódás, beszűkülés okán, amelyen aktivitással, szolidáris cselekvéssel lehetünk úrrá.

Március 3-4. – Mars-Plútó együttállás a Bak 4. fokán, felerősítve a Rahu aspektusától. Magasra csapó indulatok, a háború fokozódása, igen magas feszültség. Félő, hogy az ukrán-orosz háború eszköztára, fegyverhasználata tekintetében eszkalálódik.  

Március 5. – Szép konstelláció: a napok, sőt hetek óta égetett Jupiter megérkezik a Nap szívébe, pontosan együttállnak (Jupiter Cazimi) a Vízöntő 21. fokán. Kisebb-nagyobb megértés, szatori érhet meg bennünk, a bölcsesség magasabb foka, tisztánlátás. Használjuk ki meditatív tevékenységre, elmélyülésre, álljunk meg egy kicsit ezen a napon.

Március 6. – A Merkúr a Vízöntőbe lép, ezzel nyitottabb kommunikációt, szabadabb gondolkodást hoz. Szintén ma a Vénusz a Mars elé kerül, mintha a béke reménye beelőzné a fegyvercsörgést. A Vénusz azonban a Mars és a Szaturnusz között satuban marad, majd a hó végén találkozik a Szaturnusszal, s amikor túlhalad rajta, lassan megkönnyebbül.

Március 8. – A déli órákig tart a Kala Sarpa nyugtalan 2 hete, amely február 24-én, a szomszédunkban zajló háború kitörése napján kezdődött. Ettől kezdve kis megnyugvásra számíthatunk.

Március 14. – A Halak csillagképbe, a lelkiség, a belső érzékenység, áldozatiság területére lép a Nap. Több mély lelki tapasztalásra, lelki munkára számíthatunk hónapjában.

Március 17. – A valós számítású holdcsomópontok jegyváltása a Bika-Skorpió tengelyről a Kos-Mérleg axisra. Rahu a marsikus Kosba lép, amelyben az Uránusz várja, Kétu pedig a Mérlegbe. 2023 késő őszéig a Kos energiákban (önállóság, kezdeményezés, bátorság, agresszivitás, harc, háború) várható felfokozottság, nyugtalanság, míg Kétu a vénuszi Mérlegben rendezi át partneri viszonyainkat, beleértve a magánéleti, üzleti és politikai kapcsolatrendszereket is.

Március 18. – Ezen a napon a Telihold a Halak (Uttarabadra) Nap és Szűz (Uttaraphalguni) Hold között alakul ki. Tudatos énünk lelki szorításban van, amely testi tünetekben is jelentkezhet. Minden szorongás, félelem legjobb ellenszere a segítő cselekvés, a szolidaritás!

Március 22. – Kora délutántól ismét a Kala Sarpa megosztó 2 hete kezdődik.

Március 24. – A Merkúr a Halakba lép, ahol a gondolkodás érzelmi alapúvá, a kommunikáció nem teljesen átláthatóvá válik.

Március 28. – Vénusz-Szaturnusz együttállás a Bak 27. fokán (Dhanistha). Érzelmeink, szeretetképességünk, vágyaink, az élet kellemes oldalainak pillanatnyi lefagyása. Diplomáciai fordulópont.

Március 31. – A Vénusz átlép a Vízöntőbe, túl a Bak jegyen, magukra hagyva a két igen erős, de ellentétes karakterű bolygót, a Szaturnuszt és a Marsot a jelenleg zajló küzdelemben. A Vízöntő Vénusz azonban lehetőséget ad arra, hogy analógiái (vágyak, szeretet és szerelem, kapcsolatok, művészetek, anyagiak) ismét kedvezőbb módon tudjanak megnyilvánulni életünkben.

Namasté

Vishakati

Write A Comment