A védikus égen 2022 áprilisában olyan sok változás lesz, amennyi egy évre is bőven elegendő lenne. Mély és hosszú távú átrendeződések, jegyváltások, trendfordulók lesznek ebben a tavaszi hónapban, amelyek új területeket mozgatnak meg életünkben. Átlépésükkel életszakaszok zárulnak le és újak nyílnak meg, lehetővé téve számunkra a folyamatos fejlődést.

A jegyváltások napja – és annak környéke, +/- 1-2 nap – mindig eseménydús, kevéssé kézben tartható, és többnyire nehéznek érződik. Mivel ebben a hónapban ezekből bőven kijut, mozgalmasnak, fordulatosnak, és némileg kiszámíthatatlannak fogjuk érezni az áprilist. Még aki nem foglalkozik asztrológiával, az is igazolva látja majd a hó végén, milyen „bolond” volt az idei április…

A sok égi eseményt tehát sok földi fogja leképezni. Mi annyit tehetünk ebben a fordulatos hónapban, hogy nem zsúfoljuk túl napjainkat, hagyunk időt a szemlélődésre, megállásra, befelé figyelésre. Ezt különösen a nagy átállások napjaiban tegyük meg, ezek április 7., 12., 13., 29. A Halakban gyülekező bolygók aztán majd egyre inkább megteremtik a vágyat és a lehetőséget a mélyebb belső munkára.

Melyek tehát ezek a nagy átrendeződések? Új jegybe vált a Jupiter és a Neptunusz, a Szaturnusz, a holdcsomópontok, és nem mellesleg a Mars is.

A Jupiter és a Neptunusz a Halakba lép, a lelkiség, a belső tapasztalás, érzékenység, áldozatiság, empátia és elvonultság jegyébe. A Jupiter 1 évre, a Neptunusz 14 évre érkezik ide.

A Szaturnusz – megszakítva 3 éves Bak útját – néhány hónapra a a Vízöntőbe, a szociális érzékenység, a környezettudatosság, a közösségi energiák és a jövőorientáció jegyébe látogat. Ide csatlakozik 6 hétre a Mars is.

A holdcsomópontok a Kos-Mérleg jegytengelyre érkeznek meg több mint 18 hónapra, ahol az önérvényesítés (Kos) kontra együttműködés, megfelelési vágy (Mérleg) témáin dolgoztatnak bennünket.

A felsorolt, nagy jelentőségű jegyváltások olyan bolygókörnyezetben valósulnak meg, ahol minden planéta direkt haladású. A hónap utolsó előtti napján vált aztán irányt hátrafelé a Plútó, amelynek ugyancsak megvan a maga üzenete.

A hónap folyamán a korábbi hónapok Bak stelliuma átrendeződik, és április végére jelentős Halak bolygócsoportosulás lesz (Jupiter, Neptunusz, Vénusz), valamint a Kosban gyülekeznek a bolygók (Rahu, Nap, Uránusz).

A jegyhangsúlyok közül fontos a Vízöntőé is az ide érkező Mars és Szaturnusz okán. Ők a Bak zártsága és befelé fordító hatása után a Vízöntőben a nyitást, a másik emberhez való viszonyulást, a közösségben működést, valamint a jövőért, a társadalmi fejlődésért való munkálkodást hordozzák.

Nézzük a naptárban a fordulatok napjait. Ezeket a hónap folyamán részletes írások bontják majd ki, amelyek segítenek felkészülni és befogadni a változást.

Április 1. – Reggel Újhold a Halak merkúri területén (Revati), egy jegyben a Merkúrral. Ez az Újhold lehetőséget ad arra, hogy racionalitásunkat, a megértést hívjuk segítségül ezekben a lelkileg megterhelő hetekben.

Április 4. – Kora este kilépünk a Kala Sarpából, az előző kettőhöz képest kissé nyugodtabb hetek következnek.

Április 5. – Mars-Szaturnusz együttállás a Bak 29. fokán (Dhanistha). A két igen ellentétes, nagy erejű planéta konjunkciója tetőpont lehet a szomszédunkban zajló háborúban. Tovább nem fokozható magasfeszültség, amely remélhetőleg fegyverszünet felé vezet.

Április 7. – A Mars belép a Vízöntőbe, ahol május 17-ig tartózkodik. Itt mozgékonyabbá, társaságibbá, nyitottabbá tesz bennünket.

Április 8. – A Merkúr a Kosba vált: mozgásunkat, gondolkodásunkat, kommunikációnkat energikussá teszi. Itt tartózkodása 2 hetében vigyázzunk szavaink élére, most különösen bánthatunk vele.

Április 7-13. – Jupiter-Neptunusz együttállás a Vízöntő utolsó fokán (Purvabhadra): a szociális érzékenység, segítőkészség és békevágy magas szintű, szép megnyilvánulásait hozhatja. Reméljük, a világ politikusai is meghallják az üzenetet.

Április 12. – Az átlagolt holdcsomópontok jegyváltása: a Rahu a Kosba, a Kétu pedig a Mérlegbe vált 2023 október végéig. A Rahu önállóságunk, önérvényesítésünk, saját hangunk megtalálásában és indulataink kezelésében fejleszt, míg a Kétu a túlzott megfelelési késztetéseket, a felesleges külsőségeket, látszatokat tisztítja le rólunk, hogy önazonosabban tudjunk kapcsolódni másokhoz.

Április 13. – Az égi guru, a Jupiter megérkezik saját csillagképébe, a Halakba, hogy bőven ellásson bennünket érzelmi, lelki, pszichés tapasztalatokkal, élményekkel. 2023 április közepéig marad itt, addig sokat fejlődhetünk lelki, intuitív téren.

Április 14. – A Kosba érkező Nap ugyancsak új lendületet ad életenergiánknak, vitalitásunknak. Kosban töltendő hónapjában az okozhat extra vibrálást, hogy találkozik az Uránusszal és a Rahuval, s mindkét találkozó napjaiban kiszámíthatatlanságot, nyugtalanságot fogunk érzékelni. Ezek majd májusra esnek.

Április 16. – Délben Telihold (Kos Asvini Nap- Mérleg Chitra Hold), az első az új holdcsomópont-jegytengelyen. Miközben a Nap a Kosban az önérvényesítés felé terel, a Mérleg Hold a másiktól való függésben tart. Mennyiben lehetünk önmagunk, és mennyiben kell feladnunk magunkat a másikért, ez ennek a konstellációnak a dilemmája.

Április 18. – A lassú járású Neptunusz a Halakba lép, ahol utoljára 1857 tavaszától 1871 májusáig tartózkodott. Az ő révén a szeretet, az érzékenység, az empátia, a finomérzékelés és a spiritualitás 14 éves fejlődése előtt állunk, azonban kedvezőtlenebb tudatállapotban az áldozatiság széles skáláját járhatjuk végig. Szintén ettől a naptól kezdve ismét a megosztóbb, szélsőségesebb Kala Sarpa 2 hétében vagyunk.

Április 24. – A kommunikációért, tudati és fizikai mozgékonyságért témafelelős Merkúr a Bika csillagképbe lép, ahol gyakorlatiasabb, értékalapú megközelítést tesz lehetővé. Mivel májusban itt tölti majd retrográd heteit, a szokásos 2 hét helyett hosszabban, több mint 2 hónapig időzik ebben a földi jegyben.

Április 27. – A Vénusz is megérkezik a Halakba, csatlakozva a nemrég belépett Jupiterhez és Neptunuszhoz. A Halak Vénusz velük töltött ideje (május 24-ig) a szeretet, önfeláldozás, empátia és ihletettség emelkedett hetei lehetnek, maradandó emlékek. Jó lenne tudatosan várni, készülni ezekre a hetekre, kivételes lelki élményekben lehet részünk.

Április 29. – Ezen a napon a Szaturnusz 2,5 hónapra belép a Vízöntőbe, amely szintén saját jegye. Ezzel mintegy megszakítja Bak 3 évét, majd 2022 július közepén tér oda vissza 6 hónapra. A Vízöntő Szaturnusz a nyitás, a közösségi működés, az egymásért való felelősség tanulásának az időszaka. Egyúttal figyelemre méltó lehetőség a háborúban álló felek megbékélésére, legalább fegyverszünet kimondására. Szintén ezen a napon a Plútó retrográdba fordul a Bak 4°26’-én. Október 8-ig tartó hátrálása során az érettség, felelősségvállalás, ezen belül is a vezetői felelősség kérdését feszegeti.

Április 30. – Újhold a Kos vénuszi területén (Bharani). A Bharani a szélsőségek, a végletesség naksatrája, most azonban a naksatraúr Vénusz – a Halakban szorosan együtt állva a Jupiterrel – a béke, a megbékélés, az erre való vágy és törekvés szószólója. Ihletettség, empátia, szerelem a következő hetek fő témái. Szintén ma részleges, tőlünk nem látható Napfogyatkozás van, amely vezetői minőségek, egók letörésére utal, illetve titkolt információk napvilágra kerülését hozhatja.

Tekintettel a hónap extrém mozgalmasságára, javaslom a hóközi magyarázó írások követését is.

Namasté

Vishakati

Write A Comment