November 2-án délután a Szaturnusz (szanszkrit nevén Kála, vagyis idő) a védikus rendszer szerint belépett a Skorpió jegyébe, s ezzel jó időre alaposan átrendezi az égi hatásokat.

Ezt megelőzően a Szaturnusz a Mérlegben töltött 3 évet 2011. november 15-től 2014. november 2-ig.
Érdemes mindenkinek végiggondolnia, hogy ez a 3 év mit hozott az életében, milyen témát tudott /kellett rendbe tenni, átszervezni, megoldani. Mivel a Mérleg a kapcsolatok és együttműködés jegye, minden bizonnyal van személyhez fűződő vonatkozása az előző 3 évnek, de mindenkinek a saját horoszkópjából derül ki, hogy ez konkrétan milyen életterületen zajlott.

A Szaturnusz témái a felelősségvállalás, az időhöz való viszonyulásunk (sokszor késlelteti a dolgok beteljesülését), a célok, ambíciók, s hozzá tartozik mindenféle struktúra – a testben a csontok, és a bőr mint elhatárolódás. Ő a nagy auditor, azaz szigorúan elszámoltatja illúzióinkat, kompromisszumainkat, s amit megalapozatlannak, tünékenynek ítél, azt leradírozza. Általában nem lehet alkudozni vele, hatókörében sorsszerű, predesztinált dolgok történnek.

A Skorpió az elengedés, változás jegye. Vízjegy, tele múlthoz kötődő érzelmi blokkokkal.
Amikor a Szaturnusz a Skorpión halad át, ezeket a blokkokat oldja olyan módon, hogy próbálja megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, a berögződéseinket. Minél inkább ragaszkodunk megszokott mintáinkhoz, kliséinkhez, annál nehezebb dolgunk lesz ezekben az években, mert a Skorpió Szaturnusz csak a nagyon megalapozott, morális és perspektívát is hordozó tartalmakat fogja meghagyni. Vegyük észre a változás kényszerét, és igyekezzünk rugalmasan engedni.

A Skorpióból erősen hat a Bak, a Bika és az Oroszlán jegyekre is (aspektálja ezeket). Emiatt felerősíti a kimondott szó felelősségét (hogyan és mit mondasz), és erős késztetéseket hordoz arra, hogy minél inkább tanuljunk meg ebben az időszakban önmagunkká válni. A periódus végére elérhetjük, hogy a múlt átdolgozása, elengedése után megérkezzünk a jelenbe.

A Skorpión belül 3 eltérő hosszúságú és jellegű szakaszban halad majd a Szaturnusz:
– a jupiteri szakasz (Vishaka) csupán 1 hónapig tart, ideológiák felerősödését hozhatja,
– a szaturnuszi szakasz (Anuradha) összességében mintegy 15 hónap, ez nagyon erős költözési, népvándorlási tendenciákat fog elindítani, személyes életünkben is hozhat ilyen mozgásokat, ez a leginkább sorsszerű periódus,
– a merkúri szakasz (Dzsjestha) fog majd igazán gondolkodásunk, mentális viszonyulásunk átalakítására hatni, ahol azt is meg kell tanulnunk, hogyan szűrjük ki az elménkre irányuló sokféle szellemi hatást.

A Skorpió Szaturnusz mindig nagy horderejű változásokat készített elő a múltban is: 1926-29 között a nagy gazdasági válságot, majd 1955-58 között a hidegháborút, 1984-87 között pedig a vasfüggöny leomlását. Most is számíthatunk ilyen tendenciára, hozzátéve hogy ez különösen nehéz és nagy átalakulásokat hozó időszak lesz az asztrológiailag a Skorpió jegyéhez sorolt arab és iszlám kultúráknak, valamint Iránnak.

Magyarország mint asztrológiailag Nyilas ország számára (Szaturnusz a 12. házában) számtalan rejtetten maradó áramlatot fog hozni, amelyekre erős ideológiai töltet lesz jellemző. Lehetőségünk lesz arra, hogy sokféle közösséget hozzunk létre, amelyekben a jövőképünk formálása, jelenlegi értékeink alakítása lesz a cél.

Bölcs elengedéseket, jól megélt változásokat kívánok a következő 3 évre.
Szeretettel
Vishakati

Write A Comment