A holdcsomópontok új jegytengelyre váltanak: Rahu, a felszálló a Kosban, Kétu, a leszálló a Mérlegben tölti a következő bő másfél évet. A jegyváltás napja átlagolt számítással április 12-e (valós mozgással kalkulálva március 17-e). Írásaimban az átlagolt számítású holdcsomópontokra hivatkozom. A két holdcsomópont mindig egymással pontosan szemben hátrál, hatásuk egymástól elválaszthatatlan.

Rahu materiális téren mozgat, átrendez, fejleszt. A jövőhöz társítjuk, mert ő a fejlődés iránytűje. A Bikából – ahol 2020 szeptember végétől 18 hónapon át valódi értékeink megtalálása felé terelt – érkezik a Kosba, a Mars jegyébe.

Itt a Kos témáit mozgatja meg, vagyis a marsikus energiákat: hogyan tudunk új dolgokat beindítani, milyen módon gyakoroljuk önállóságunkat, képesek vagyunk-e kiállni magunkért, szabadságunkért. Indulat, türelmetlenség, agresszivitás kezelésében is próbák elé állít. Erőhasználatunkat tanítja: hogyan tudjuk becsatornázni, mobilizálni, mire használjuk belső és külső (fizikai) erőnket. A Kos Rahuval a Marsunkat tanuljuk, ezért 18 hónapjában minden marsikus horoszkópelem megkapja a Rahu átrendező, fejlesztő színezetét. Különösen a Kosoknak és a Skorpióknak – mint marsikus jegyűeknek – szól tanítása.

A Kos Rahu mindvégig az Uránusz társaságában lesz, 2022 július végén fognak találkozni. A lassú bolygók közül majd 2023 áprilisában csatlakozik hozzájuk a Jupiter. A Kos Rahu végig részesül a Szaturnusz aspektusából, amelyet az 2022 július közepe és 2023 január közepe között (6 hónapon át) a Bakból, egyébként a Vízöntőből küld.

A Kos Rahu a tűzelemű jegyeket aspektálja, vagyis a Koson kívül az Oroszlán (egó, vezetői képességek, teremtő, alkotó énünk) és a Nyilas (hit, idealizmus) területeket forgatja fel, beleértve az egyes jegyekhez tartozó földrajzi területeket is (például Kos jellegű Németország és Izrael, Oroszlán Francia- és Olaszország, Románia, Nyilas pedig Magyar- és Spanyolország).

Az átlagolt számítású (mean node) Kos Rahu útja a Kos-naksatrákban:

2022. április 12.-június 14. között a Krittika (Nap) naksatrában halad. Ekkor a Naphoz társított analógiák, főként az irányítás, a vezetői minőségek és az apa, a hozzá való viszonyulás, az apaság kerül fókuszba. Változik ezek megélése, legalábbis minden olyan megnyilvánulásuk, amelynek fejlődnie kellene, mert elakadásban van. Az elakadás a saját vagy az okozott énfejlődésben lehet, tehát amikor blokkolják az önmegvalósításunkat, vagy mi blokkoljuk azt másokban.

2022. június 14. és 2023. február 20. között a vénuszi Bharani holdházban jár, ahol indulatkezelés, végletesség és a függőségek a fő csiszolni valója. Ekkor találkozik majd az Uránusszal, amely fokozódó feszültséget, háborús konfliktust, tűzzel kapcsolatos természeti katasztrófákat idézhet elő.

2023. február 20. és október 30. között az Asviniben (Kétu-naksatra) van, ekkor csatlakozik a Kosba a Jupiter is. Indulatos igazságérzetek ütközése, harciasság ébredése jellemzi majd ezeket a hónapokat. Az Asvini ősi gyógyító képességeket is hordoz, ezek is előkerülhetnek.

A Kétu ( a védikusban kis Marsként is emlegetik) ugyanezen időszak alatt a Mérlegben jár majd, ahol mindennemű együttműködéseinket vizsgálja át. Kétu a múlt, a lejárt, meghaladott dolgok megszüntetője. Fizikai síkon veszteségekkel, szeparálódással távolít el attól, ami már nem támogató része fejlődésünknek, lelki, spirituális síkon azonban emelkedést hoz.

Ebben a vénuszi jegyben mérlegségünk legnagyobb tanulnivalója az, hogy mennyire tudunk saját, letisztult értékrendünk révén, önazonosan kapcsolódni, mert ennek hiányában megfelelési késztetések, külsőségek és kapcsolati játszmák csapdájába kerülhetünk. A Mérleg Kétu ebben segíthet nekünk, vele a Vénuszunkat tanuljuk, purifikáljuk. Ezt elsősorban a vénuszi Mérlegek és Bikák fogják érezni.

A Mérleg Kétu leválaszt bennünket mindazokról a relációkról, partnerségekről, összetartozásokról, amelyek – bármilyen fájdalmas is ez – már nem járulnak hozzá fejlődésünkhöz. Ezért időszakában igen sok házasság, partnerkapcsolat fog lezárulni. A Mérleg Kétuval szenvedtető kapcsolati mintáinktól is megszabadulhatunk, hogy tudjunk másként, harmonikusabban kapcsolatban lenni.

Időszakában a külsőségekhez, a látszatokhoz való viszonyunk is változhat, elengedhetőek lesznek a túlzott ilyen irányú megfelelési késztetéseink.

A Mérleg Kétu lezáró, szeparáló természete a levegőjegyek aspektálása miatt az Ikrekben (testvérkapcsolatok, egymáshoz való alkalmazkodás) és a Vízöntőben (közösségi kapcsolatok) is hatni fog.

Az ezen jegyekhez sorolt földrajzi területeken is hozhat lezáró folyamatokat, fizikai síkon nehézségeket, kis Marsként feszültségeket. Mérleg besorolású Ausztria, Kína, Ikrek minden nagyvárosi kultúra és a USA keleti és nyugati,  fejlett partvidékei, Vízöntő pedig Skandinávia, a balti államok, Oroszország és Lengyelország északi része, valamint Ukrajna.

A Mérleg Kétu útja a Mérleg-naksatrákban:

2022. április 12. és október 18. között a jupiteri Vishaka naksatrában utazik, hogy a kapcsolati egyenlőtlenségeken, elnyomáson dolgoztasson. Megszabadulhatunk a kapcsolatunkban élt áldozatiságtól.

2022. október 18. és 2023. július 23. között a Rahu hatása alá tartozó Szvati naksatrában van. Itt a kapcsolati éretlenségen, fejletlenségen dolgoztat mind magánéleti, mind társadalmi szinten. Nagy átalakulások, társadalmi megújulás indulhat be, ennek igénye világszerte megjelenik.

2023. július 23. és október 30. között pedig a marsikus Chitra naksatrában halad a Kétu. Ekkor kapcsolati függőségeink és függésben tartásunk gyógyulhat, illetve a Mars mint cselekvő energia mozgásba hozhat új kapcsolati építkezéseket privát és társadalmi szinten is. Ebben együttműködő bolygótársa lesz a 2023 január közepétől a Vízöntőben tartózkodó Szaturnusz is.

A Kos Rahu-Mérleg Kétu páros legfontosabb üzenete az, hogy az elkövetkező 18 hónapban önállóságunk, egyéniségünk, szuverenitásunk kikristályosítása révén tanuljunk kapcsolódni, együttműködni a társunkkal, a világgal.

Aki többet szeretne tudni a holdcsomópontokról mint karmajelzőkről, itt talál videóleckéket róluk: https://www.vishakati.hu/termek/4-lecke-szaturnusz-holdcsomopontok/ és https://www.vishakati.hu/termek/22-lecke-a-ketu-es-a-rahu-a-hazakban-es-a-jegyekben/

Az egyes jegyekre vonatkozó 1,5 éves várható tendenciákról hírlevélben tudósítok, amelyre a vishakati.hu oldalon lehet feliratkozni.

Namasté

Vishakati

Write A Comment