Virágba boruló hónapunk igen vegyes asztrológiai eseményeket tartogat, amely hangulati ingadozásban, váltakozóan jónak, majd rossznak érzett napokban fog megmutatkozni.

A szeretet, áldás napjaitól – mint például a 14-i Aksaya Tritiya – vagy a Bika Vénusz heteitől sok erős, szép energiát kapunk.

Két fontos bolygó – a Szaturnusz 23-i és a Merkúr 30-i – hátra fordulása azonban alaposan átrendezi a haladó tendenciákat, és hatásterületükön az előre fejlődés helyett a részletekre, az aprómunkára, a visszatekintésre helyezik a hangsúlyt.

Május 11. és 15. között egy viszonylag ritka, Yod-nak (Sors ujja) nevezett – a Bak Szaturnusz, a Skorpió Kétu és az Ikrek Mars között kialakuló – nehéz konstelláció jelez előre egy sarkalatos és nem is békés átalakulást, amely mind személyes, mind globális szinten hatni fog ránk.

A hónap végi Telihold pedig – a holdcsomópontok közelsége miatt – Holdfogyatkozással is egybeesik, igaz, Magyarországról nem lesz látható ez a baljós esemény. A Hold eklipszist két héttel később, június 10-én Napfogyatkozás követi.

Nézzük ennek az eseménydús hónapnak a fontosabb napjait a naptárban!

Május 1. – A Merkúr jegyet vált, és gyakorlatias szemléletet kap a Bika csillagképben. A hónapban végig lassul a haladása, majd épp hogy átlépve az Ikrekbe, visszafordul.

Május 3-4. – A Bak Szaturnusz fényszögeli a Kos Napot, amely amúgy is az Uránusz zaklató közelségében van. Konfliktusos napok, irritáló helyzetek gőggel, autoritással kapcsolatban.

Május 4. – A Vénusz is belép a Bikába, saját jegyébe. A hónap végéig erőben tartja témáit: anyagiak, gazdasági, pénzügyi kérdések, vágyak, szépség kívül-belül.

Május 11. – Energetikai tetőpont a hónapban. A Kos csillagképben Krittika Újhold az esti órákban, a Bika csillagképben pedig Rahu-Merkúr együttállás, utóbbi pénzügyi vonatkozásban zaklatottságot, rögeszmés gondolatokat és anyagi, gazdasági baleseteket okozhat. Ne ezen a napon kezdjünk tőzsdei manőverezésbe!

Május 11-15. – Szintén ettől a naptól kezdődően egy érdekes fényszögsorozat lesz az égen: a Yod-nak (Sors ujjának) nevezett jelenség a Bak Szaturnusz-Skorpió Kétu-Ikrek Mars között alakul ki. Nagyszabású és mélyreható átalakulást prognosztizál mind személyes, mind globális szinten. A résztvevő bolygók ártalmas jellege miatt – a Mars és a Kétu is tüzes karakterű – az átalakulás erőszakos volta valószínűsíthető.

Május 14. – Aksaya Tritiya, azaz a védikus szemléletben a 2021-es év legjobb napja a két fővilágosító emelt égi méltósága miatt. Bárminemű eseményre, kezdésre, megvalósításra és tervezésre egyaránt áldott nap. Ha nincs konkrét teendőnk, érdemes listába szedni a terveket, vágyakat.

Május 15. – A Nap megérkezik a Bika csillagképbe, ily módon kiszabadul az Uránusz mellől és a Szaturnusz aspektusából, viszont egy jegybe kerül a Rahuval, ősi ellenségével. Minden Nap analógiára (vezetői minőség, apa, életerő, szellemiség) meglehetősen vegyes hónap vár, sok eseménnyel.

Május 22. – Jupiter, az égi tanító a Vízöntő csillagkép második naksatrájába, a Rahu uralta Szatabishába vált. Ettől kezdve a közösségi aktivitás, a szociális témák, és nem utolsósorban a gyógyítás szintet lép. Szatabisha annyi, mint száz gyógyító.

Május 23. – A Szaturnusz a Bak 19°21’-én retrográddá válik október 11-ig. Ez a fordulat a retrográd Plútóhoz hasonlóan összeköti a Bak és a Nyilas csillagképeket, és a 2020. szeptember vége óta eltelt időszak tanulságait kérdezi fel. (2020-ban május 15. és szeptember 28. között volt ugyanígy retrográd Bak Szaturnusz, amikor a tavaszi 1. hullám után ugyancsak fegyelmezetlenek voltunk, meg is lett az eredménye.)

Május 26. – A már nagyon lassú mozgású, hátra fordulásához készülődő Merkúr átlép az Ikrek csillagképbe. Szintén ezen a napon Telihold a Bika Rohini Nap és a Skorpió Anuradha Hold között, a Bika Rahu és a Skorpió Kétu tengelyéhez igen közel. Ezért Holdfogyatkozás van a Teliholddal egyidőben, amely Magyarországról nem lesz látható. A Hold égi helyzete ekkor Skorpió 11°16′.

Május 28. – A Vénusz vált az Ikrekbe, kétarcúvá válik, megkettőződnek az általa képviselt vágyak, és a partnerkapcsolatokban is megjelenhet az ikrekség kettőssége vagy éretlensége.

Május 30. – Retrográddá válik a Merkúr az Ikrek 0°31’-én, hátrálása  június 23-ig tart. Közlekedési, ügyintézési lassítás, kommunikációs csavarok, informatikai akadályok jellemzik heteit.

Namasté

Vishakati

Write A Comment