A 2019-es év sok változást ígér valamennyiünknek, hiszen a mély és elhúzódó hatásokat hozó úgynevezett „nagyágyúk” (Szaturnusz, Jupiter, Kétu és Rahu) mindegyike jelentős lépéseket tesz ebben az évben. Az év legfontosabb asztrológiai hatásai a holdcsomópontok jegyváltásához, valamint a Kétu-Szaturnusz 5 hónapos együtt utazásához köthetők, a legmeghatározóbb planéta pedig a Jupiter.

Éves elemzésünkben – amely nemcsak magyarországi történésekre szól –  először összefoglaljuk a nagybolygók várható hatásait, majd körbejárjuk a legfontosabb tendenciákat havi bontásban. Az egyes jegyekre vonatkozó asztrológiai hatásokat a közeljövőben, külön írásban vizsgáljuk meg.

A Szaturnusz harmadik évét kezdi meg a Nyilasban. Ő ugyan nem vált jegyet – sőt, még naksatrát is csak az év legvégén, 2019. karácsonyán -, az év nagyobb részét azonban a tisztító, lezáró hatású Kétuval fogja tölteni a Nyilasban. Április végén  találkoznak össze a Nyilas 27. fokán, ahová a Kétu a Bakból, a Szaturnusz pedig a jegy elejéről érkezik. Ekkor a Szaturnusz  retrográddá válik, s 5 hónapon keresztül együtt haladnak visszafelé, mert a Szaturnusz hátrál, a Kétunak pedig ez az állandó haladási iránya.
Ezalatt garantáltan senki nem unatkozik majd, a két planéta ugyanis azon fog munkálkodni, hogy a szélsőséges vallási, politikai, ideológiai beidegződések, érzelmi töltetek, hitrendszerek – mind személyes, mind kollektív szinten – minél erősebben megnyilvánuljanak, majd ütközzenek azért, hogy aztán letisztuljanak, megnyugodjanak, és ne vonjanak el több energiát tőlünk. Ehhez szükség lesz a minél éberebb tudatosságunkra, hogy észrevegyük, hol és miben, milyen módon, csatornán akarnak befolyásolni, megvezetni bennünket, és hogyan tudunk ezektől a manipulatív, energiavámpír hatásoktól megszabadulni. A hamisított hírek, befolyásolások, agymosások ideje remélhetőleg lejár. A Nyilas béli tanítás decemberben fog a legmarkánsabban megmutatkozni, ez lesz a legvehemensebb hónap. Magyarország pedig Nyilas jegyű, ránk tehát ezek a tendenciák fokozottan érvényesek.

A Jupiter, az égi guru igen fontos planéta ebben az évben, hatását tartózkodási helyén, aspektusain át, és jegyúrként is érvényesíti.
Egyrészt mindenkori tartózkodási helyén dolgozik, amely 2019-ben főként a Skorpió (s itt belső világunkon, belső tapasztalásokon keresztül tanít), bár egy rövid látogatást tesz a következő jegyben, a Nyilasban is. Itt bele fog szólni ő is a Nyilas témákba, megéleti az ideológiai szélsőségeket, véleményviharokat.
Mivel átlátogat a Nyilasba, néhány hét után visszatér a Skorpióba, majd novemberben végleg átlép a Nyilasba, ez háromszori (március, április, november) átlépés az ominózus gandanta zónán, a Skorpió-Nyilas jegyhatáron. Ezek sosem egyszerű átlépések, kisebb-nagyobb zökkenőkkel, gubancokkal járó, néhány napig tartó, kényes időszakok.
A Jupiter azért is a legbefolyásosabb bolygó – mondhatnánk, az év influenszere -, mert az ő jegyében, a Nyilasban történnek a leginkább mélyreható dolgok. Bárhol van a Jupiter, bármilyen bolygókkal érintkezik, egyrészt átadja azoknak a szélsőségeknek a hullámzását, amelyek a jegyében zajlanak, és viszont, saját hangulatát is rávetíti a jegyére, azaz megágyaz az ott történteknek. Amikor a Skorpióban van, elengedéseket, veszteségeket, lélekig ható mélységeket élünk meg, mindent a lelkünkre veszünk, amikor átmegy a Nyilasba (saját jegyébe), aktív részese, megtapasztalója lesz az eseményeknek.

Rahu és Kétu, a holdcsomópontok kora tavasszal váltanak jegyet: a Bak-Rák tengelyen töltött másfél év után a Nyilas-Ikrek jegytengely kap kiemelkedő szerepet  2020. szeptember közepéig. Sok más között nagy hatásuk lesz a Nyilas jegyű Magyarországra, és az Ikrekhez sorolt Egyesült Államokra.
A Nyilas Kétuval – amely az itt haladó Szaturnuszhoz csatlakozik – az igazság és a hit berkei tisztulnak, elhagyhatjuk régi – előző életbeli vagy gyerekkorunkból hozott -, ítélkezéssel, véleményalkotással kapcsolatos berögzültségeinket. Kegyelmi időszak a szellem felszabadulása tekintetében.
Az Ikrek Rahu ugyanekkor a sokszínűség és nyitottság racionalitását hozza, és tanulási folyamatot az alkalmazkodás terén. Az arra fogékonyakban az érzékelés, médiumitás ébredését, erősödését indítja el.

Az évet fogyatkozások is színesítik: három Napfogyatkozás (január 6., július 2., december 26.), és két Holdfogyatkozás (január 21. és július 16.) fog bekövetkezni. A fogyatkozások mindig zaklatottabb, változékonyabb időszakot hoznak, bizonyos energiák csökkenését, fogyatkozását, néha látványos égi jelenségek csodáit.

Tekintsük végig 2019 fontosabb asztrológiai tendenciáit a naptárban.

Január dinamikusan kezdődik, egy sor bolygó jegy- és irányváltásával, Nap- és Holdfogyatkozással. A 21-i Holdfogyatkozás Magyarországról is látható lesz. 6-ától kezdve két hónapon át az összes planéta előre halad, emiatt úgy érzékeljük, hogy meglódul az életünk és a bennünket körülvevő világ, kezünkben tartjuk az irányítást, haladunk. Mivel gyülekeznek a bolygók a jupiteri Nyilasban, a Rahu átlép a Rák jupiteri naksatrájába, a Neptunusz ugyanezt meglépi a Vízöntőben, már az év első hónapjában megszerzi a legbefolyásosabb planétája címet a Jupiter. Az ő hatásmechanizmusa a megtapasztalás, arra számíthatunk hát, hogy közvetítésével külső megélések és belső megtapasztalások fognak terelgetni bennünket. Egész évben kiemelt figyelmet érdemel.

Február legfontosabb égi mozzanata a Mars Kosba lépése (március közepéig), ezzel a lépéssel egyúttal csatlakozik a Kos Uránuszhoz. Balesetveszélyes, mozgalmas időszak, a hónap kiemelkedő napjai február 11-14., amikor nagyon közel van a Mars az Uránuszhoz. Hirtelen történések, sok agresszió, természeti csapások kísérhetik együttállásukat.

Márciusban a retrográd Merkúr bonyolítja mindennapjainkat. 7-én hajnalban történik a holdcsomópontok jegyváltása, amely egy 18 hónapos tendencia-átrendeződés életünkben. A Jupiter hó végi átlépése a Nyilasba egy pár hetes ízelítő arról, ami az év végén vár ránk: az igazságkeresés megtapasztalása szélsőségeken keresztül.

Április folyamán a már Nyilasban tartózkodó Jupiter retrográd lesz, és visszaaraszol a Skorpióba, ismét a belső tapasztalatok felé terelve bennünket. Aktivizálódik a Nyilas téma, mert a hónap végén retrográddá váló Szaturnusz nagyon megközelíti a Kétut: kettejük szoros közelsége, együttállása, és  közös hátráló mozgása sorsszerű történéseket, megoldásokat, karmikus rendrakást hoz Nyilas területen, azaz ideológiai vonatkozásokban. Kettejük szoros együttes haladása  szeptember végéig, 5 hónapon át tart. A Plútó is visszafordul, életünk lassul, a múlt szerepe, átértékelése sok tekintetben felerősödik.

Május elején a Kétu naksatrát vált, és a Nyilas Nap energiájából (Uttarasadha) a vénuszi Purvasadhába lép át. Itt töltendő 8 hónapja az ideológiai szélsőségek felnagyításáról, majd levágásáról szól. Szintén májusban a Mars csatlakozik az Ikrekben a Rahuhoz, amely egy  6 hetes rázós utat jelent minden Ikrek témában: hogyan tudunk alkalmazkodni, hogyan viszonyulunk a mássághoz, a megszokottól eltérőhöz bármilyen tekintetben. Közelítő fényszögük kihegyezi a Nyilas (hit, dogmák) – Ikrek (alkalmazkodás, sokszínűség) viszonyulást.

Júniusban az Ikrek Mars és Rahu közeledése adja az alaphangolódást, sok feszültséggel, vitával, verbális agresszióval. A hónap közepén találkoznak, ez lesz a legnagyobb feszültség ideje. Közben csatlakozik hozzájuk a Merkúr és a Nap, egyre több életterületünket, gondolatunkat hatja át a feszültség, de a megoldás iránti igény is egyre nagyobb lesz. Június második felében a Mars továbblép az Ikrekből, ez jelentős megkönnyebbülést hoz. Közben a közösségi témákon dolgozó, szeretetteljes Neptunusz fordul meg, és november végéig retrográd lesz.

Július folyamán ismét a retrográd Merkúr forgalomlassító, ügyeket megbonyolító hatásával találkozunk annál is inkább, mert hátrálásával összeköti a Rák és az Ikrek jegyét. Az Ikrek a Rahu miatt nem könnyű jegy, benne Nap- és Holdfogyatkozás teszi majd hektikussá a hónapot, a mindent felfokozó Rahu közelségében beálló Újhold pedig hozhat idegrendszeri érzékenységet. A Rákban esésben lévő Mars erővesztést, gyomorproblémákat, akaratgyengeséget okozhat. A Nap 10-én találkozik a Rahuval, amely fordulatot hozhat apa és testvér vonatkozásában, és hatalmi, vezetői kérdésekben, elsősorban az Ikrek jellegű Amerikában.

Augusztus hóban egy csöppet könnyebb periódus indul, mert a gyors bolygók elhagyják az Ikrek jegyét, benne a zűrös Rahut. A direkt Jupiter kezdi gyorsítani az életet, előrefordulása eredményesebb időszakot indít. Erősebbnek, tevékenyebbnek érezzük magunkat az Oroszlán Marssal. Augusztus közepén a Vénusz a Nap elé kerül, a szív, a szeretet veszi át a vezető szerepet. Az Uránusz viszont megfordul, és az év végéig retrográd marad, újabb ismétlésekre kötelezve bennünket a Kos, azaz az akarat, a fej, a gondolkodás területén.

Szeptemberben a felszálló holdcsomópont, a Rahu vált naksatrát az Ikrekben, és közel 8 hónapra az Ardrába költözik. Sok testvérproblémával, alkalmazkodási nehézséggel, idegeskedéssel terhel majd bennünket. A Szaturnusz direktté válik, leveszi rólunk a múltba tekintés terhét.  Lassan eltávolodik a Kétutól, amellyel 5 hónapot töltött rendkívül szoros együttállásban. Úgy tűnik majd, némileg tisztul túlpörgetett, agyonideologizált világunk.

Októberben a Nyilasban rendezkedő, azaz rendteremtésre kényszerítő Plútó előrefordul, és a hónap végén a jegy Nap-naksatrájába lépve a hatalmi erőviszonyokon dolgozik, ezzel kapcsolatos eseményeket, indulatokat szabadít el.

November 3 hetes retrográd Merkúr időszakkal kezdődik a Skorpióban, visszafordítva bennünket együttműködési, párkapcsolati és énképviseleti témák felé. Ezt fogja forszírozni a Mérlegbe lépő Mars is. A Jupiter végleg átlép a Nyilasba, elindítva egy új jupiteri periódust. A Vízöntő Neptunusz is elindul előre, ez mindig aktivizálódás közösségszervezés terén. November a megindulás, lendületvétel hónapja.

Decemberre ismét rendkívüli módon kiéleződnek a véleménykülönbségek a hit, szellemi elköteleződés, vallás, politika, azaz mindenféle ideológiai téren. Mintha kétfelé hasadna a világ, s mindkét fél totálisan meg lenne győződve az igazáról. Nyilas stellium, azaz bolygóhalmozódás miatt összetett az ideológiai rendeződés: a Plútó, Szaturnusz, Kétu, Jupiter mellett a Nap, a Hold és a Merkúr is megérkezik a jegybe. Karácsony idején a Szaturnusz a jegy Nap-naksatrájába lép, kihangsúlyozva a hatalom, vezetés kérdéseit. Napfogyatkozás is van karácsonykor, amely szintén a Naphoz kapcsolódó erő, egó, tekintély valamilyen szintű megcsappanását jelzi a világban.

Az év történéseihez sok türelmet, tudatosságot, ezeken keresztül külső-belső kiteljesedést kívánok sok szeretettel
Vishakati

 

Write A Comment