December 21-én, a téli napforduló napján különleges bolygóállás van az égen: a két sorsbolygó találkozik a Bak csillagképben.

A saját jegyében roppant erős Szaturnusz (karma, rend, felelősség) és a Bakban esésben levő égi guru, a Jupiter (megtapasztalás, bölcsesség, hit) áll együtt a sziderikus Bak (egyéni karma, vezeklés, felelősség, struktúra) elején, 6°20’-en.

A két óriás konjunkciója időről időre megtörténik, történelmi és bibliai események kötődnek hozzá. Közülük a legnevezetesebb Jézus születése, ekkor azonban az együttállás a Halak, a lelkiség és szeretet jegyébe esett. Ennek okán szeretik ezt az együttállást betlehemi csillag névvel is illetni. Valójában azonban nem csillagról van szó, hanem a két nagybolygó szoros együttállásáról, amely megfelelő látásviszonyok között fényes csillagnak tűnik az égen.

A Bakban történő kapcsolódásuk egy új rend, egy új struktúra kialakulásának szükségességét jelöli ki. Mindnyájan érezzük a bőrünkön, milyen óriási változások indultak el 2020-ban, amelyet emberi elménkkel a covid-járványhoz kötünk. Az elindult változások azt az égi tendenciát erősítik meg a Földön, hogy alapvető változásra van szükség tudatunkban. Az elkötelezettebb felelősségvállalást, etikusabb és puritánabb életvitelt, környezettudatosabb szemléletet kell megcéloznia. Az, ahogyan idáig éltünk és gazdálkodtunk lehetőségeinkkel, tarthatatlan.

2020 eseményeinek üzenete az, hogy életjátszmáinkat, az erőforrásokkal való gazdálkodást – az egyén, a közösségek, és a nemzetek vonatkozásában is – visszafordíthatatlanul át kell alakítanunk, és rá kell találnunk valódi értékeinkre. Nem mellesleg ezt szorgalmazza a Bikában tranzitáló Rahu is. A sorsbolygók találkozását, s az általuk megmutatott üzenetet a 9 nappal később ugyanide, a Bakba megérkező Plútó fogja nyomatékosítani.

A nevezetes Jupiter-Szaturnusz együttállás a Bak jegy Uttarasadha naksatrájában valósul meg, amelynek ura a Nap (apa, főnök, vezetés, autoritás, egó, de magasabb értelemben vett szellemiségünk is).

A Baknak ez a része (Bak 0°-10° között) tehát Nap-energiában van, és – mivel a Nap innen a 8. hely ura, amely elengedésre, transzformációra utal – a Nap által képviselt jelentések tekintetében átalakulást sürget: az egós megnyilvánulások helyett felelősségteljesebb vezetői magatartást, következetesebb irányítást világszerte, az élet minden területén. Röviden: a vezetés felelőssége egy magasabb szellemiséget kér. 

Ennek következtében különböző vezetői szinteken és az apai minőség tekintetében – mindenütt, ahol a túlzott autoritás, hatalommánia és felfuvalkodott egó működik irányítás címszó alatt – változás, fejcsere, bukás időszerű világszerte.

Egyes asztrológusok úgy tartják, hogy a Szaturnusz-Jupiter Bak beli konjunkciója  a dharma (kozmikus törvény, erkölcs és igazságosság) átmeneti eltűnésével jár. Ekkor az emberiség elhanyagolja ezeket az erényeket, és nehezen ismeri fel, mi a helyes és igaz.

Ha ez így van, márpedig korunk történései nagyon erre mutatnak, akkor azzal számolhatunk, hogy a Nagy Együttállás egy közel egy éves eseménysorozat kicsúcsosodása, és az átrendeződés várhatóan 2021 végére nyugszik meg. A betlehemi csillag remélhetőleg fordulópontot jelez a tekintetben, hogy vallási és politikai vezetőink autentikusabbak, tetteik, döntéseik felelősségteljesebbek lesznek, ezáltal pedig a világ egy jobb hellyé válhat.

Mindennapjainkban ez a nap jó alkalmat kínál arra, hogy valamely életterületünkön rendet tegyünk, működésünket racionalizáljuk, letisztítsuk, és megalapozott, hosszú távú célok felé irányítsuk.

Egy kis elcsöndesedést mindenképp megérdemel.

Namasté

Vishakati

Write A Comment