Csillagászatilag és asztrológiailag is izgalmas nap a március 20-ika: az indiai rendszerben Nap-Hold együttállás, azaz Újhold van a Halak szaturnuszi területén (Uttarabadra) és – mivel a fővilágosítók most holdcsomóponttal is találkoznak – Napfogyatkozás is van: a Hold árnyéka rávetül a Földre.
A Nap- vagy Holdfogyatkozások mitikus háttere nagyon szemléletes: valaha a két Holdcsomópont egy démon volt, amely megdézsmálta az istenek italát, az amritát. A Nap és a Hold leplezte le és árulta be Visnunak, aki egy éles dobószerszámot feléje hajítva kettévágta a démont. Megölni nem tudta, mert a varázsital már halhatatlanná tette, de azóta a démon kettészelve – 2 része egymással pontosan szemben – kering az égen.
Ezek alapján nem csodálkozunk, hogy a fővilágosítók és a Holdcsomópontok nem szeretik egymást, s ennek jól látható jele az, hogy amikor találkoznak az égen, a démon felfalja az útjába kerülő Napot vagy Holdat, azaz fogyatkozást okoz.
Maga a Napfogyatkozás asztrológiailag nem egy pozitív jelenség, hiszen valamely erő, tudatosság, férfias oldal kapacitásának az átmeneti csökkenéséről szól. (A mostani Napfogyatkozás tőlünk nézve 60 %-os.)
        A tradicionális védikus asztrológia kifejezetten arra int, hogy fogyatkozás idején ne menjünk a szabadba, hanem ellenkezőleg, vonuljunk vissza, és meditálva gyűjtsünk erőt.
        A szellemtudományok azt tanítják, hogy ilyenkor egy kapu nyílik, amelyen különleges entitások jöhetnek le hozzánk, illetve kifejezetten jó lehetőség itt rekedt lelkek átsegítésére.
        A nyugati asztrológiában pedig azt vallják, hogy ahány órás a Napfogyatkozás, annyi év (Holdfogyatkozásnál annyi hónap) sérült energiájú időszakkal számolhatunk azon az érintett területen, ahonnan látszik az égi jelenség. (Eszerint például egy kizárólag Óceániából észlelhető Napfogyatkozás a Föld egyéb részein nem jár következményekkel.)
A Halakban álló 5 planéta közül 3 (Mars, Uránusz, Kétu) merkúri területen áll, ők a végső megértésen dolgoznak, a Nap és a Hold pedig szaturnikus holdházban, ahol – a néhány napja hátrálásba kezdett Szaturnusz vezénylete alatt – sorsszerű történéseken keresztüli tanítanak.
Fontos hatás az is, hogy a Halak jegy ura, a Rákban hátráló Jupiter is rendkívül erős, és igen mélyről hoz fel múltbeli érzelmi, családi, szülőfölddel, gyökerekkel kapcsolatos emlékeket. Az egész konstelláció befelé és visszafelé működtet most bennünket ébresztő és megértető funkcióval.
Fizikai szinten, fogalmazhatunk úgy, hogy azok számára, akik kizárólag a matériában hisznek, érzelmileg kaotikus, balesetveszélyes, robbanékony helyzetekben bővelkedő 4 hetet indít el ez az Újhold. Nem fog kímélni bennünket az erőszak. Sokan fogják helyüket külföldön keresni.
Spirituálisok és a lelkükkel való kapcsolatot jobban keresők számára nagy megértések, mély lelki tapasztalások, letisztulások is jöhetnek. Megérthetjük, milyen az optimális viszonyunk az áldozathozatalhoz. Kaphatunk segítő álmokat. Egy olyan időszak áll előttünk, amikor a lelkünk, bölcsebb énünk tanítását jobban be tudjuk fogadni.
Szeretettel
Vishakati

Write A Comment