A hónap legfontosabb eseményei a Nap-Mars együttállás, a Merkúr elindulása előre, és ritmusaink megváltozása az anyagias, masszív Bikából a kettősséget hordozó, mozgékony Ikrekbe.
A hónap feléig a Bika jelleg tovább erősödik, és egyre nagyobb nyomatékot kap a Nap és a Mars szoros együttállásával. Ez a konstelláció a hatalommal, akár hivatalokkal, tekintélyelvvel vagy apai energiákkal kapcsolatos aktivitásunkat, esetleg ezekhez kötődő agresszió élményeinket veti fel. A hónap felénél az összekapaszkodott Nap és Mars átlépnek az Ikrek jegyébe, ahol Újholddal indul az új ciklus és a megváltozott, Ikrek színezetű időszak.
Június másik fontos fordulata a hónap közepén a Merkúr megindulása előre. Ezzel lassan megszűnik hátráltatásunk és merkúri dolgaink kuszasága. Fizikai világunkban ismét hatékonyabban tervezhetünk.
Tekintsük át a lényegesebb fordulónapokat, mire számíthatunk június folyamán.
Június 2.- Telihold és 10 milliószoros nap. Késő délután lesz egzakt a Nap-Hold szembenállás a Bika Nap és a Skorpió Hold között. Az egész nap emelkedett energiák közepette telik. Most nem közhely, hogy ezen a napon csak rajtunk múlik, mennyire tudunk kiszállni a mókuskerékből, mert a feszültségek ellenére sok segítséget kapunk. Éljünk vele.
Június 6. – a Mars belép a Bika marsikus területére, 2 nap múlva a Nap is követi. Saját naksatrájában erősnek érzi magát, és a megszerzett javak, kapcsolatok megtartásra koncentrál. Szemből azonban  a Skorpió Szaturnusz a változást, elengedést tanítja. Kettejük párbajában a Szaturnusz az erősebb, szívósabb. Az időszak megint csak a rugalmasságra és változásra tanít, egy nagy ellenállással szemben.
Június 11. – Merkúr direkt, azaz elindul előre. Akadályoztatott dolgaink lassan elindulnak a maguk útján. Könnyebb lesz az utazás, közlekedés, üzleti szerződések nyélbe ütése, a kommunikáció stb. Szeptember közepéig nem lesz hátráltatás merkúri témákban.
Június 12. – a magasabb rendű emóciókat, szeretetet és érzelmi oldást szimbolizáló Neptunusz hátráló mozgásba kezd. Ez a lassú mozgású bolygó már évek óta a Vízöntőben tanít bennünket szociális érzékenységre, érzelmi struktúráink átalakítására. Most ebből is egy ismétlő szakasz következik november közepéig.
Június 14. – Nap-Mars egzakt együttállás. Bár már hetek óta egymáshoz igen közel haladnak, most a gyorsabb mozgású Nap utolérte a Marsot (utoljára 2013. április végén álltak együtt, akkor a Kosban). A Nap az egónk, férfi oldalunk, a hatalom szimbóluma, míg a Mars az akaraté, aktivitásé. A Mars erejét elégeti a Nap. Hatalmi kisülések, egészségügyi problémák, balesetveszély, nyugtalan időszak. 
Június 15. – A Nap-Mars duó az Ikrekbe lép. Ezzel kiszabadulnak a Szaturnusz fegyelmező hatása alól, a mi energiáink is némileg felszabadulnak. A megtartó, statikus Bika után most egy mozgékonyabb, levegősebb Ikrek időszak jön, annak összes változékonyságával, kettősségével és alkalmazkodási kérdéseivel.
Június 16. – Az előző napi jegyváltást megpecsételi az Ikrek Újhold, azaz Nap-Hold együttállás az Ikrek marsikus energiájában, ahol a Mars is velük tart. Ez az Újhold mutatja meg az elkövetkező 4 hét tendenciáit.
Június 22. – ekkor a Nap, 4 nap múlva a Mars is átlép az Ikrek Ardra területére, amely Rahu energiában van. Ez a legnyugtalanabb területe az állatövnek. Hozhat erős fejlődési igényt, türelmetlenséget, a kelleténél több verbalitást, veszekedést, elsősorban az otthonban, a családban.Most minden konstelláció azért hat, hogy a múltbeli dolgokat megértve, elsimítva tudjunk a jövő felé fordulni. Rendrakás a múltban a jövő érdekében.
Június 30. – a közel 2 hónapig holdi területen bóklászó Merkúr átlép a Bika marsikus energiájába, felerősítve párkapcsolati és lelki tendenciákat. Ugyanaznap Jupiter-Vénusz együttállás a Rák merkúri területén. Ők némileg határtalanná teszik érzelmeink megtapasztalását, átélését. Intenzív lelki élményekre számíthatunk. Vendéglátásban, étkezésben törekedjünk a mértékletességre.
Változatos energiák, szélsőséges helyzetek, amelyekben tanuljuk a változást és a mértéket.

Szeretettel
Vishakati

 

Write A Comment