2014. december 1.

A hónap főszereplője a Mars, az erő, energia, a háború, a harag és agresszió ura, de asztrológiailag hozzá tartoznak a sportok és az ingatlanok is. A Mars rendkívül erős a Bakban, különösen annak a vége felé, a marsikus (Dhanishta) területen, és számos más tényező tovább erősíti ebben a hónapban (lásd részletesen a Parázs helyzet a Bakban – november 27-i írást). Tőlünk is függ, hogy ezt az erőt mire fordítjuk, hogyan használjuk.

– Egész hónapban érvényes a Mars Szaturnusszal való uralmi cseréje, amely november 30-án este lépett életbe, s ami a Mars emelt helyzetét tovább erősíti. Óriási energiák lépnek működésbe. Sajnos ennek közlekedésre és életterünkre gyakorolt hatását az elmúlt 2 nap jégkárai és közlekedési káosza már láttatták: a Szaturnusz (többek között a hideg, a fagy, a korlátozások témafelelőse) megmutatta erejét. A Szaturnusz hatása sokkal inkább sorsszerű, és kevés teret hagy az egyéni választásra, főként saját holdházában (lásd részletesen Szaturnusz a négyzeten – november 30.).

– December 6-ig a Skorpió merkúri részén (Dzsjestha naksatra) gyülekeznek a bolygók: a Vénusz, a Nap és a Merkúr. A Skorpió legfontosabb jellemzője az elengedés, a változás, s ezek a Nap körül összegyűlt gyors bolygók konkretizálni akarják a folyamatokat.
Maga a Dzsjestha naksatra egy izgalmas határterület, ahol a lélek el tud rugaszkodni az anyagi világból a spirituális felé. A naksatra ura, a Merkúr is egy hírnök a különböző világok között. A Merkúr ettől a holdháztól a 8. és 11. jegyeket viszi, azaz felerősíti a változás kényszerét, és figyelmünket a jövő felé irányítja.

– December 6-án itt lesz a telihold: Skorpió Dzsjestha Nap, s vele szemben a Hold a Bika holdi területén, a Rohiniban. Az elengedési-kötődési tengelyen a folyamatok felerősödése, majd megoldása / kisülése várható.

– December 8-án a Jupiter eljut a Rák jegyében a 28. fokig, ahol a tradicionális indiai asztrológia szerint kiemelkedően erős helyzetben van. Itt azonban megáll, és visszafordul (retrográdba vált), s 4 hónapon át, április 7-ig hátráló mozgást végez. (Minden retrográd bolygó erős hatású, ismételtet valamilyen befejezetlen vagy tökéletesítésre szoruló kérdést.)
A retrográd Jupiter két jegyben működik, ahol áll (Rák), és ahová visszatekint (Ikrek). A Rákban folytatja régi érzelmi történetek, igazságtalanságok felelevenítését és oldását, az Ikrekben pedig intellektualizál, megmutatja a dolgokat több oldalról, és az Ikrek klasszikus témáit is bevonhatja (kommunikáció, gondolkodás, testvér, egyenrangúság). Kinek milyen házába esik, az adott életterületen duplázhat is: 6. házban munkahelyet, 7-ben partnert, stb.
Az emelt Jupiter innen hat az amúgy is erős Marsra és a Szaturnuszra, további erőt adva nekik.

– December 16-án a Nap a Nyilas jegyébe lép, az ide érkező többi gyors bolygóval (Vénusz, Merkúr) együtt Nyilas bolygócsoportosulást (stellium) létrehozva. Ekkor a Nyilas kérdéskörei elevenednek meg: az apai oldalról hozott energiák, tanulnivalók, valamint ideológiai kérdések, hitbéli vagy politikai meggyőződések felkérdezése várható. Hozhat ez a bolygóállás nyitást természeti dolgok, kirándulás, téli sportok felé, erős késztetést arra, hogy minél több élményt, tapasztalatot begyűjtsünk.

– December 22-én újhold a Nyilas Ketu területén (Múla). Az újhold mindig felkínálja a megújulás, újrakezdés lehetőségét. Itt ez erősen kötődhet valamilyen, a Nyilashoz kapcsolódó, hitbéli vagy meggyőződésen alapuló kérdéskörhöz. Kiszakadhatunk egy régi, már túlhaladott berögzülésünkből, vagy hirtelen új megvilágításban pillanthatjuk meg dolgainkat. Ebben segíthet az is, hogy aznap az Uránusz, a magasabb rendű gondolkodás és intuíció bolygója – hónapok óta tartó hátrálás után – irányt vált, és elindul előre.

December utolsó hetében maradnak ugyan a rendkívül energikus égi konstellációk, talán sikerül az ünnepek bűvkörében megcsendesíteni hatásukat. Addig azonban még beszélgetünk.

Szeretettel
Vishakati

Write A Comment