Szaturnusz március 14-én, szombaton délután megkezdi több hónapos retrográd időszakát, amely augusztus 2-ig tart.
A védikus rendszerben a hátráló bolygók nagyon megerősödnek, mert nemcsak valós tartózkodási helyükön hatnak, hanem az eggyel előttük levő jegyben is. Így a Skorpió Szaturnusz most a Mérlegbe tekint vissza, és az aktuális Skorpió téma mellett (lásd Szaturnusz jegyváltása – 2014. november 2.) visszatér mindazokra a kérdésekre, amelyeket a Mérlegben tartózkodása 3 évében (2011. november – 2014. november között) valamilyen értelemben nem fejezett be. 
 A Mérlegben az alaptéma az emberi kapcsolatok, az együttműködési képesség és hajlandóság, az összecsiszolódás. A Szaturnusz a Mérlegben ezek átalakításán dolgozott – mindenkinek azon az életterületén, amely a horoszkópjában a Mérleg jegyébe esik – pl. a párkapcsolaton, családi relációkon, munkahelyi viszonylatokon stb. keresztül.
Most arra számíthatunk, hogy valamiféle emlékeztetést vagy ismétlést kapunk ebből a leckéből.
Ehhez szeretnék egy kis segítséget adni az 5 szeretetnyelvvel, amelyek ismerete jól jöhet az elkövetkező 4 és fél hónapban, de aztán utána is. Fogadjátok szeretettel ezt az összefoglalót, s akit mélyebben érdekel a módszer, utána tud járni.
Az öt szeretetnyelv fogalmát Gary Chapman író, párkapcsolati terapeuta alkotta meg. Felfogása szerint az emberek egymás közötti kommunikációjának 5 lehetséges alapnyelve=szeretetnyelve van, s az egyes emberek egymás közti optimális kommunikációjához meg kell találni és használni a másik (elsődleges) szeretetnyelvét. Vagyis szeretetünket a másik nyelvén kell számára kifejeznünk, különben nem fogja érezni azt.
Az öt szeretetnyelv a következő:
1.Elismerő szavak  2.Minőségi idő   3.Ajándékozás   4.Szívességek   5.Testi érintés
Az, akinek az elsődleges szeretetnyelve
elismerő szavak: az a szavakból ért a legtöbbet, a dicsérő, kedves, elismerő verbális gesztusokból, erre van a legerősebb igénye (többnyire merkúri személyiségek, levegős jegyűek);
minőségi idő: az a rá irányuló figyelemből érzi a leginkább, hogy őt szeretik: ez lehet egy jó beszélgetés, egy kettesben eltöltött vacsora, vagy néhány  együtt töltött nap, számára az osztatlan figyelem a kulcs (többnyire a tüzes jegyűek);
ajándékozás: neki döntő fontosságú, hogy látható jeleket kapjon a szeretetről. Nem az ajándék értéke a fontos, hanem a jelképes, apró ajándékok személyre szabott volta (vizes és földjegyűek, vénuszi lelkek);
szívességek: a helyette elvégzett feladatok, cselekedetek az élet bármely területén rengeteget jelentenek számára, de az a tervezés, fáradság és idő is, amelyet a másik erre rászán (inkább földjegyek, Szűz, Bak);
testi érintés: a fizikai jelenlét és az elérhetőség, az átölelés, megsimítás, egy kedves mozdulat mindennél többet jelent neki (általában vízjegyűek).
A zárójelbe tett asztrológiai alkat egy gondolatkísérlet, amely segíthet, de a feltérképezéshez lehet használni a következő tesztet:
 
Derítsük fel először saját elsődleges szeretetnyelvünket, majd a környezetünkben levőkét,  és használjuk is a jobb kapcsolatokért.
Sok sikert kívánok szeretettel
Vishakati
(nálam a minőségi idő kicsivel vezet az elismerő szavak előtt…)

 

Write A Comment