Az Uránusz 2020. május 11-i naksatraváltása okán e transzcendens bolygó működését, hatását tekintjük át. A tradicionális indiai asztrológia nem foglalkozik a transzcendens bolygókkal (Uránusz, Neptunusz, Plútó), de a modern szintézisekben fontos szerepük van.

Uránusz a Merkúr magasabb oktávja, magasabb rendű (szintű) gondolkodást szimbolizál. Egy adott felfogásból való kiszabaduláshoz, felsőbb fokú megértéshez segít hozzá bennünket a maga kiszámíthatatlan, meghökkentő megoldásokkal operáló módján abban a jegyben és házban, ahol tartózkodik. Övé a látás, a harmadik szem (hatos csakra), a belső látás.

Nem ura a Vízöntőnek, de hatása, működése alapján ehhez a jegyhez társítják. Ahol jár, struktúrát bont, átalakít. Felerősíti a közösségi aktivitást, a szociális érzékenységet, az adott téma jövőképét. A szabadság, függetlenség, szuverenitás jelzője is.

A születési képletben azt mutatja meg, milyen értelemben (jegyben), milyen életterületen (házban) kell felszabadulnunk, mert ott feladatunk egy nagyon más látásmódhoz jutni. (Például egy Mérleg Uránusz a kapcsolati szabadságot, esetleg szabadosságot mutatja, egy 3. házas Uránusz pedig a gondolati szabadságot, a tudat szuverenitását.)

Tranzitban – átlagosan 7 évet tölt egy jegyben – az adott jegy jelentéstartományában tanítja ugyanezt. A sziderikus tranzit Uránusz 2016. június 27. – 2024. június eleje között halad a Kosban, ahol egy új tudatosság kialakításán dolgozik. Itt, a Mars jegyében utoljára 1932-1940 között járt, jócskán hozzájárulva a II. világháború kirobbanásához.

Az Uránusz haladása a Kos naksatráiban:

2016. június 27.-2020. május 11. – Asvini (Kétu naksatra)

2020. május 11.-2023. június 13. – Bharani (Vénusz naksatra)

2023. június 13.-2024. június 2. – Krittika (Nap naksatra)

Ennek a 8 éves Kos jelenlétnek az első 4 évét a Kétu energiájú Asvini holdházban töltötte, mindenkor szoros kölcsönhatásban a jegyúr Marssal és a naksatraúr Kétuval. Azaz bárhol járt a Mars, vitte magával az Uránusz átalakító, felforgató energiáit, és ugyanez érvényes a Kétura is. Utóbbi hatás különösen erős volt 2020. január közepe (Múla Kétu) óta, mert mindketten, az Uránusz és a Kétu is Kétu-energiában voltak, ráadásul kölcsönösen aspektálva is egymást. Ennek nem kis szerepe volt a Covid-19 pandémia kialakulásában és sokkoló átalakító hatásában, e tekintetben még messze nem vagyunk a folyamat végén.

Az Uránusz vénuszi energiába lépése május 11-től azt jelenti, hogy az uránikus átstrukturáló hatások a Vénusz témáiban (párkapcsolatok, kapcsolati minőségek, női energiák, kapcsolatra és biztonságra törekvő vágyak, anyagiak, értékrend, kötődés, valamint a művészetek), illetve az ezekről való felfogásunk terén fognak megnyilvánulni.

Bharani a szélsőségek, szenvedélyek, kötődés, függés naksatrája. Minden Bharani bolyó (tehát ami a születési képletben itt van vagy tranzitban itt halad át) felfokoz, szenvedélyessé tesz a testiség, az anyagiak, a szerzés, az étkezés, a párkapcsolat vagy akár a munka terén. A Bharani energiában nehéz mértéket tartani, mert a túlzások csábításában tart.

A Kos Bharani Uránusz 3 éves időszakában ezért

  • a gazdasági élet, az anyagi biztonság, az élet anyagi oldala jelentősen megváltozik, kiszámíthatatlanság fogja jellemezni. Figyelmünk, aktivitásunk zömét ez fogja lekötni. Nagyon szeretnénk kontrollálni, de kérdés, mennyire fog sikerülni;
  • a párkapcsolati minőségek átalakulása, felszabadulása várható, a vágyak elszabadulhatnak, másként fogunk vélekedni a szexualitásról;
  • a Vénusz mint női bolygó a női oldal, az anima erősödését, térnyerését fogja támogatni, bár nem éppen tradicionális módon, a fakanálon, a hagyományos női szerepeken keresztül. A női megnyilvánulás (külső megjelenés és gondolkodásmód is) felszabadul;
  • a művészetekben új irányzatok nyilvánulhatnak meg még meghökkentőbb, szabadosabb , formabontóbb alkotások, koncepciók formájában.

A vénuszi naksatrás Uránusz 3 évében szoros kölcsönhatásban áll a Vénusszal, azaz bárhol jár az égi Vénusz, hordozza az uránikus jelleget, a ki- és felszabadulás, markáns átalakulás tendenciáit. (A Marssal való kapcsolódása értelemszerűen folytatódik.)

Ez különösen érdekes most, amikor május 13-án – a tripla fordulat hetében – a Vénusz 6 hétre retrográd haladási irányba fordul a Bikában, azt felkérdezve, milyen módon kell az anyagiakkal, a birtoklással, érzelmi és anyagi biztonsággal, partnereinkkel kapcsolatos tudásunkat, érzéseinket, esetleges beragadásainkat átértelmezni.

A Bharani Uránusz segíthet abban, hogy megértsük, ezt a biztonságvágyat, kötődést nem tudjuk pusztán a külső, anyagi világunkban megteremteni. A biztonság végső soron bennünk, belső világunkban, önvalónkban rejtőzik, ott kell megtalálnunk.

Namasté

Vishakati

Write A Comment