Március 25-én délben a Skorpió merkúri energiájában a Szaturnusz hátrafordul, és augusztus közepéig retrográd marad. Ezzel a fordulattal megváltoznak a Szaturnusz rezgései (azaz tanítása), és megváltozik viszonya a védikus rendszerben vele egy jegyben haladó Marssal is.

A fordulat egy olyan időpontban történik, amikor egy nehéz energiájú Teliholdon épp hogy túl vagyunk, a már napok óta gyakorlatilag álló helyzetű Szaturnusz a holdcsomópontok tengelye felett – a T kvadrát csúcsán -őrködik, s égi gurunk, a Jupiter is ideges hatások (Rahu) alatt áll. Mintha kimerevedne az égen egy feszült pillanat, s ebben következik be a fordulat.

Mit várhatunk hát tőle?

A Skorpió Szaturnusz elsődleges mondanivalója karmikus tartozásaink törlesztése –   szükséges változásaink, elengedéseink megélése révén. A Szaturnusz megfordulása a merkúri energiában (Dzsjéstha =  határvidék a látható és láthatatlan mezsgyéjén) valamiféle árnyékot, lassítást hoz a világra, amikor nem az a dolgunk, hogy előre loholjunk. Nagyon erős a megállj parancsa, a helyzetfelmérés szükségessége, de elmebeli megértést és korrekciós lehetőséget is kaphatunk.

A védikus retrográd Szaturnusz 2 jegyben: a Skorpióban és a Mérlegben is hat. Ezért a Skorpió témák mellett visszatér előző témájához, a kapcsolatok, együttműködések csiszolásához. Félbehagyott partneri dolgokat, múltbeli együttműködési élményeket hozhat vissza, hogy jobbítsuk őket. Lehet, hogy tökéletesít párokat, vagy ellenkezőleg, elválaszt olyanokat, akiknek már lejárt az ideje, csak valamilyen okból nem tudták megtenni a távolító lépéseket. Megértéseket is hoz kapcsolati területen, mit miért tettünk, kaptunk.

A retrográd periódus az időhöz való viszonyunkat is bevizsgálja. A Szaturnusz-Mars együttállás jelentősen megnövelte időbeli terhelésünket, s ennek intenzitása még fokozódik. Többségünk igen jelentős nyomás alatt áll, amely sokfelől érkezhet, de közös benne, hogy időnk minden korábbinál jobban meg van pakolva tenni-szervezni valókkal. Nincs más választás, mint okos szelekcióval megszabadulni elviselhetetlen leterheltségünktől. A Szaturnusz maga az idő, s időnk értékesebb, mint bármikor.

A hátráló Szaturnusz viszonya megváltozik a Marshoz is: elkezd közelíteni feléje. A Mars egyre aktívabb, a Szaturnusz pedig egyre inkább szelektál. Azt érzékeljük majd, hogy kezdeményezéseinken, aktivitásunkon szigorúan dolgozik a szaturnuszi kontroll. Karmikus feladatainkhoz igazodó törekvéseink megerősítést kapnak, többi próbálkozásunk viszont el fog vérezni. A két bolygó ilyen jellegű együttműködése április 19-ig tart, akkor majd a Mars is hátrafordul, s ismét átrendeződik a konstelláció.

Mint minden időbeli pontnak, a Szaturnusz visszafordulásának is elkészíthető a képlete. Ennek fő üzenete az, hogy ebben a nagyon spirituális 5 retrográd hónapban bele kell helyezkednünk középpontunkba, és meg kell tanulnunk a szívünkkel gondolkodni. Így juthatunk el az igazi megértéshez.

Namasté

Vishakati

 

 

 

 

 

Write A Comment