Category

Aktuális tranzit elemzése

Category

Az előttünk álló 3 napos hétvége a védikus asztrológiában kedvező konstellációkkal kecsegtet. Először is a Merkúr saját jegyében, a Szűzben, két héttel az előre fordulása után immár felvette utazó sebességét. Ez egy erős Merkúr, amely minden módon támogatja racionális dolgainkat. Üzleti aktivitásunk, szervezőképességünk, utazási ötleteink, munkahelyi feladataink mind-mind sokkal könnyebben alakulnak, mintegy a helyükre kerülnek. Sikeresek vagyunk, lehetünk. Kirándulásra, mozgásra, tervek szövögetésére kiváló napok. Október 25-én, vasárnap a Merkúr átlép a Szűz marsikus területére. Ez a tény még inkább fokozza aktivitásunkat, de vitakedvünket is. Sportra, fizikai aktivitásra érdemes cserélni többletenergiánkat. Figyelemre méltó a 3 bolygó (Jupiter, Mars, Vénusz) az Oroszlán vénuszi területén, a Purvaphalguni naksatrában. A Vénusz minden földi jó ura, a szerelemtől a művészetig, az anyagi javaktól a luxusig. Sok bolygó vénuszi energiában annyit jelent, hogy több jut ezekből a kellemes dolgokból. Társasági élmények, kellemes beszélgetések, minőségi együtt töltött idők várnak ránk, ha mi is úgy akarjuk. Változatlan tartalommal érvényes a Jupiter…

Sok szó esett már az Oroszlán Jupiterről, az utóbbi hónapokban az Oroszlán jegyén átvonuló bolygókról, de most néhány finom árnyalatot szeretnék kirajzolni azok közül, amelyeket az Oroszlán Jupiter éve hoz az életünkbe a védikus asztrológia időszámítása szerint. A Jupiter bárhol áll, tartózkodási helyén megnöveli a dolgokat, azonosulást hoz velük, és tapasztalásokon át alaposan belemélyít a témákba. Az Oroszlán jegye olyan fogalmakkal kapcsolatos, mint egó, hatalom, apánktól hozott energiamintáink, a kreativitás, a teremtés, és a gyerekek. Ezeken a fogalmakon át részesülünk jupiteri tanításban 2015 júliusa és 2016 augusztusa között, amíg az Oroszlánban halad a Jupiter. Túl a felfújt egón, a felfokozott hatalmi megnyilvánulásokon, apánkkal kapcsolatos mindennemű örökségünk megtapasztalásán sok jelzést kapok mostanában arról, hogy a gyerek téma mennyire megerősödött sokunknál. Megszületett és meg nem született, valamint tervezett gyermekeink, de saját gyerekkorunk, és belső gyermekünk, gyermeki énünk is szót kér mostanában. Halljuk meg ezeket a hangokat, és próbáljuk megfejteni, mit üzennek nekünk. Biztosak lehetünk…

Október közepén néhány változás módosítja a dolgainkat: a védikus rendszerben a Merkúr és a Vénusz naksatrát vált, a Nap pedig átlép a Mérlegbe. A Merkúr a Szűz jegyen belül holdi energiába (Hasta) érkezik október 15-én, s ezzel némileg elbillenti irányultságunkat. A Merkúr szerepe nagyon fontos ezekben a hetekben, továbbra is pörget bennünket a munkában, feladatokban. Ehhez adódik most egy mentális időutazás: gondolkozásunk elmúlt dolgainkra vetül annak érdekében, hogy jövőnket jobban megtervezzük. Rendrakás a múltban a jövő érdekében.  Szombaton, 17-én a Vénusz lép be saját holdházába (Purvaphalguni) az Oroszlán jegyén belül. Ezzel csábítóbb arcát, társaságibb vonatkozásait mutatja majd felénk. Szép beszéd, kellemes napok, laza szövetkezés karriercélok érdekében, de semmi komoly erőfeszítés. Aznap ugyanebben a holdházban szorosan együtt áll a Jupiter és a Mars, gondoskodva az ego és a férfias játszmák, az Oroszlán témák felnagyításáról. Szintén ezen a napon a Nap megkezdi 30 napos útját a Mérleg jegyében. Ebben a hónapban fontosak lesznek a kapcsolatok, nem…

Október 13-án, kedden hajnalban a Hold és a Nap találkozik az égen, a védikus rendszerben a Szűz marsikus energiájában (Chitra). Mivel a Szűz jegye igen fontos mostanság a dzsottish egén, ez az Újhold egy izgalmas startjelet ad az elkövetkező 4 hétre. Az Újhold a Hold és Nap, jin és jang, belső és külső, tudattalan és tudatos találkozója, amikor ezek az ellentétes energiák – a pontos Újhold előtt és után 1-1 napig – harmóniába kerülnek. Hétfőn tehát már egész nap abban leszünk.  Ha ilyenkor nem terelné el a figyelmünket a külvilág zaja, és kicsit befelé figyelnénk, meglepődnénk, hogy milyen csend és nyugalom van bennünk. Ebbe az ürességbe Újholdkor intuíciók, ötletek töltődnének be – ha fogadóképesek lennénk. Érdemes próbálkozni. A mostani Újhold esetében a Hold innen a 11., a Nap a 12. ház uraként szerepel Ennek jelentése: jövőnk rejtett, nem láthatjuk tisztán sorsbéli irányunkat. Jövőbeni nagyobb szabadságunkért, illetve közösségeinkért áldozatokat kell hoznunk. Ez…

A védikus asztrológia számításai szerint október 7-én hajnalban a Mars naksatrát váltott, s az Oroszlán jegyén belül vénuszi energiába lépett. Ezzel a változással az erős égi Mars letesz néhány nehéz vonatkozást, és kinyitja előttünk a világot, legalábbis ami a társasági részét illeti. A Mars az Oroszlánban jól érzi magát, bár a Skorpió Szaturnusszal való kölcsönös egymásra hatásuk miatt nem tudja teljes energiáját kibontakoztatni. Egyszerre érezhetjük magunkat energikusnak, és gátoltnak.  Azt is érzékelhetjük, hogy az erősebb Mars hatására a változásokon, átalakulásokon, elengedésen dolgozó Skorpió Szaturnusz megalapozottabbá válik. Minden olyan változás, amely megérett az életünkben, kedvező impulzusokat kap. Bele tudunk vágni, meg tudjuk lépni ezeket. Igen erős változásban vagyunk mi is, és világunk is. A Mars a naksatraváltást előtt Kétu-energiában volt, s ezzel minden, a Kétuhoz tartozó területet aktivizált. Márpedig a Kétunak 2 arca van: az egyik a spiritualitás, a szellemi régió felé fordul (e tekintetben emel, tisztít), a másik pedig fizikai dolgainkat nézi, amelyekben rendet kíván tenni, de sokszor hoz konfliktust vagy veszteségeket. A…

Október 3-án a védikus rendszerben a Merkúr visszahátrált a Szűz Nap-energiájába, az Uttaraphalguni naksatrába.    A Szűzben most 3 elem található: a sajátjegyes Merkúr, a Rahu, valamint a Nap. Az Oroszlánban szintén 3, a Jupiter, a Mars és a Vénusz. A konstelláció karmesterevégső soron a Merkúr, amely  a Napnak is a főnöke, s ily módon közvetetten az Oroszlánban – azaz a Nap jegyében – levő 3 bolygónak is. Mit jelent ez számunkra? A jelen bolygóállásban a Szűz jegy – amely többek között alárendelődésről, szolgálatról, munkáról szól – olyan módon lesz hangsúlyos, hogy ebbe bevonja  a tőle 12. házban levő Oroszlán témákat (egó, hatalom, uralkodás, individualitás). Vagyis a Szűz, amely leginkább egy szürke eminenciáshoz hasonlítható, dominálja az Oroszlánt, a királyt. Ezért a lényeg, a főnöki akarat, a hatalmi kérdések, az igazi vezetői döntések (az Oroszlán témák) háttérben és titokban maradnak, miközben a felszínen komoly erőfeszítések és hangyaszorgalom (Szűz jelleg) látszik, s ez…

Ezen a hajnalon Telihold van, melynek helye a védikus rendszerben a Szűz – Halak jegytengely 10. foka. Ez alkalommal érdekes jelenségek sorával kapcsolódik össze. A mostani Teliholdat szuperholdnak is nevezik, mert a Hold Föld körüli, ellipszis alakú pályájának a Földhöz legközelebb eső szakaszán van. Ilyenkor kicsit nagyobbnak és fényesebbnek tűnik, mint a teliholdak általában. Csillagászatilag a Halak Hold és vele szemben álló Szűz Nap igen közel lesz a holdcsomópontokhoz, a Hold és a Nap közé kerülő Föld árnyéka részben vagy egészben a Holdra vetül. Ezért ez a Telihold teljes holdfogyatkozással fog együtt járni. A Hold nem tűnik el teljesen, hanem narancsszínűvé változik. A jelenség Magyarországról is megfigyelhető hajnali 3 és 6 óra között. A holdfogyatkozás, melynek energiájába körülbelül egy nappal előtte kerülünk bele,  hamar hat, szinte azonnal érezzük a hatását. Elsősorban a Halak aszcendensűek fognak gyorsan bekövetkező változásokat megélni az életükben. Azok is számíthatnak mozgalmasságra, akiknek szeptember 17-28. között van a születésnapjuk. De mindannyiunknak tudnunk kell, hogy az eklipszis…

Szeptember 17-én két jelentős konstellációváltás is van a védikus égbolton: a Nap jegyváltása és a Merkúr visszafordulása. A Nap saját jegyéből lép át a Szűzbe, ahol ereje nem az egó vagy a hatalom fitogtatásából ered, hanem a feladatból, a szolgálatból, a munkából. A Szűzben a tevékenység, a hasznosság és az egészséglesz a fontos. A Nap szűzbeli haladását jócskán megbonyolítja, hogy találkozik a hátráló Merkúrral, valamint a Rahuval, amely ősi ellensége a Napnak. Találkozásuk tetőpontja a szeptember 28-i holdfogyatkozás (és szuperhold), erről majd akkor részletesen szólunk. A Nap útja részletesen: Szeptember 17-27. között saját energiájában haladva vezető szerepünkre emlékeztet: elismerésre vágyunk jól ellátott feladataink nyomán. A hatalom nem önmagáért, hanem problémamegoldó szerepéért fontos. Szeptember 24-e egy nehéz energiájú nap: ekkor  áll pontosan együtt a Nap a Rahuval. Ez hatalomvesztést, pozíciócserét valószínűsít, mert a Nap jelentései erős csorbát szenvednek. Szeptember 27.-október 11. Holdi energiában araszolva a Nap segít a jövőnkkel foglalkozni, és közösségek…

Szeptember közepén több nagy változást fogunk érzékelni a védikus égen. A Mars jegyváltását rövidesen követi a Nap átlépése a Szűzbe, a Merkúr irányváltása és a Jupiter naksatraváltása.   Az első nagy váltás 15-én délután a Mars belépése az Oroszlán jegyébe. A fordulónap előtt és után 1-1 nappal érdemes lelassítani magunkat, mert a Mars a Rák-Oroszlán jegyhatár gandanta pontján halad át, és itt mindig bizonytalanabbak az energiák. Ügyeljünk erre a néhány napra, ne most akarjuk megváltani a világot. A 15-i fordulónapig  minden marsi vonatkozás gyengélkedett,  leginkább az energiahiánytól szenvedhettünk. Közülünk elsősorban a Skorpió és a Kos aszcendensűek kínlódtak sokat a Rák Mars idején (augusztus elejétől), s most, szeptember második felében végre visszatér a lendület az életükbe. (Ne feledjük, a védikus rendszerben vagyunk, közel 24 fokkal hátrébb, mint a nyugati asztrológiában.)    Az Oroszlánba lépve azonban a Mars igen kedvező energiákra talál, ezért aktívabbak és erőteljesebbek leszünk, jobban tudunk kezdeményezni és végigvinni dolgokat, és például több kedvünk és erőnk…

Szeptember a fogyatkozások hónapja lesz. Szeptember 13-án napfogyatkozás, 28-án pedig szuperhold és holdfogyatkozás. Most nézzük a közelebbi eseményt. Szeptember 13-án, vasárnap reggel a Nap és a Hold találkozik az Oroszlán vénuszi energiájában.  Nap-Hold együttállás, azaz Újhold lesz.  Ez a konstelláció sokféle energia rövid ideig tartó harmóniája, ami mindig alkalmas új dolgok elkezdésére, kinek-kinek egyéni késztetése és horoszkópja szerint. Ez az Újhold azonban egyúttal részleges napfogyatkozás is, mivel az egyik holdcsomópont, a Rahu mindössze 12 fok távolságra lesz tőlük. A holdcsomópontok a fővilágosítók ősi ellenségei, és bizonyos távolságon belül  részben vagy egészben elfogyasztják őket. A jelenség asztrológiai elnevezése eklipsz, annyit tesz, fogyatkozás, elsötétülés. Beszédes elnevezés a történés valódi természetéről, amely alapjában véve nem tekinthető harmonikusnak vagy jóindulatúnak. A horoszkópban érintett területen okoz valamilyen mértékű fogyatkozást, érzékenyítést. Mivel a mostani napfogyatkozás az Oroszlán területen következik be, az e jegyhez tartozó jelentések (hatalom, vezetés, férfi részünk, apai energiák), valamint testrészek (szív, keringés, gerinc) terén idézhet elő valamilyen problémát, csökkentett működést. A tradicionális asztrológia…