2016 őszét egy érdekes védikus konstelláció teszi hullámzóvá: a Kala Sarpa jóga. Az elnevezésből Kala jelentése idő, Sarpa pedig kígyó.

Jóga az indiai asztrológia szakkifejezése. Bizonyos planéta konfigurációkat hívnak így, melyeknek igen régóta állandósult jelentéstartalmat tulajdonítanak. A tradicionális hindu asztrológiában mintegy 800 féle jógát tartanak számon, s megjelenésüket nyomon követik mind a születési képletben, mind az égi állásokban. (Az Uránusz, Neptunusz és Plútó, azaz a transzcendens bolygók nem játszanak a jógákban.)

Nézzük meg a Kala Sarpa jóga kialakulását, jelentését.

A hindu mítosz szerint a kígyó fejét Rahunak hívják (felszálló holdcsomópont), a kígyó farkát Kétunak (leszálló holdcsomópont). Ők ketten mindig pontosan szemben állnak, és soha nem találkoznak. Árnyékbolygók a Nap és a Hold keringési pálya metszéspontjaiban, nem láthatók sem szabad szemmel, sem teleszkóppal. Nincs fizikai testük, mert csupán energiapontok, mégis a legfontosabb karmikus tanítók.

A Kala Sarpa, azaz Időkígyó jóga akkor áll elő, amikor  az egymással szemben álló Rahu és Kétu közé csoportosul az összes bolygó, azaz a kígyó feje és farka között található mind a hét tradicionális planéta (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Szaturnusz, Jupiter). Eközben értelemszerűen a másik oldal kiürül, az ég kettéválik.

Kala Sarpa jóga idején a bolygók direkt haladási iránya  a Rahu felől a Kétu felé tekint. Ez a jóga materiális kérdésekben, és elsősorban a mundán asztrológiával leírt, nem az egyén dolgaival foglalkozó történésekben érvényesül. Így például országok, népek, városok, politikai események, időjárás stb. eseményeiben. Nagyfokú polarizálódással jár, amelyben a körülöttünk történtek bizonytalanságba és megosztottságba tartanak bennünket.

(Érdekesség: ha a másik oldalon, a Kétu és a Rahu között halad az összes bolygó, annak neve Kala Amrita jóga, amely inkább hat a egyéni és spirituális vonatkozásokban.)

Egy kommentelőm szerint a Kala Sarpa jóga „bizonyos összefüggések „feltekeredése”, ahol spirituális gyakorlatok (böjt-ima-adakozás stb.) segítenek összekötni a pontokat, látni a teljesebb képet. ”

A Kala Sarpa jógát rövid távon, két hetente a Hold szakítja meg, mivel a gyorsjárású Hold 2 hétig a kígyó feje-farka között van (a bolygókkal teli oldalon), majd 2 hétig az egyébként üres másik oldalon. Ezért a Kala Sarpa jóga  2 hétig van, majd 2 hétig nincs – a Hold miatt – egészen addig, amíg egy másik bolygó át nem lép a Kétun, ezzel egy időre  kiiktatva a Kala Sarpát.

Az alább felsorolt 4 Kala Sarpa periódust érdemes megjegyezni, mert amikor ezekben vagyunk, több belső nyugtalanság és kétség gyötörhet bennünket, s a Kala Sarpában történt események nagyobb megosztottságot, hullámzást hoznak az életünkbe:

  • szeptember 28. – október 13. között
  • október 26. – november 9. között
  • november 22. – december 6. között
  • december 19-29. között, ekkor azonban a Mars túlmegy a Kétun, s ezzel megtöri a holdcsomópontok mentén kialakult  egyoldalúságot, azaz a Kala Sarpa jógát.

A Kala Sarpa időszakai beleesnek a Dzsjéstha Szaturnusz periódusába. Adjuk meg magunkat a belső munkának, és meditációval, felajánlásokkal, elcsendesedéssel könnyítsük meg a folyamatot.

Namasté
Vishakati

 

Write A Comment