Március a nagy fordulatok hava, amelyben a legfontosabb változások a Kétu-Rahu tengely jegyváltásához, a Merkúr irányváltásához és a jegyváltás előtt álló Jupiterhez kötődnek. Ezek közül a leglényegesebb történés a holdcsomópontok jegyváltása. Ez március 7-én történik,  ekkor a karmajelzők 18 hónapra a Bak-Rák tengelyről a Nyilas-Ikrek tengelyre helyezik át tanításukat.

Kétu a Nyilasban – csatlakozva a Szaturnuszhoz és Plútóhoz -, az igazság és spiritualitás jegyében hoz tisztító hatást:  a dogmatizmus,  a meghajlított vagy leszűkített igazság,  a megvezetett teóriák, ideológiai szélsőségek és a vallás kérdéseiben.  Vele szemben a Rahu az egyenrangúság-vetélkedés, testvérek, nyitottság, alkalmazkodás terén hoz majd fejlődni valót.  Velük többször és hosszan fogunk még foglalkozni.

Március nagyobb része retrográd Merkúrral fog telni, mert a Merkúr március 5-én visszafordul, és 3 hétig hátrál a Halakban, valamint a Vízöntőben. A retrográd Merkúr időszaka – mint minden retrográd planétáé – retrospektív időszak, amikor múltbeli kérdések merülnek fel, befékeződnek a jelen dolgai, és kevésbé tudjuk irányítani életünket. A Merkúr hátrafordulásával egyúttal megtörik a január eleje óta tartó direkt időszak lendülete.

Március harmadik nagy védikus fordulata a Jupiter mozgása, amely a hónap közepétől belép a Skorpió-Nyilas jegyhatár körüli gandantába, annak lelki (és földi) viharos zónájába. A Skorpió vége az állatöv egyik legnehezebb területe, ahol érzelmi elengedések, megrázkódtatások kísérik az ott tartózkodó bolygót.

A hónap lényegesebb konstelláció váltásai a naptárban:

Március 5. – A Merkúr retrográddá válása. Érzelmileg összetett 3 hét vár ránk, amikor a lélek jegyében, a Halakban hátrál az égi közvetítő, jól összekavarva a kommunikáció, közvetítés, közlekedés, utazás, ügyintézés területeit is.

Március 6. – Újhold a Vízöntő jupiteri nakstrájában (Purvabadra). Ez a Nap-Hold együttállás a Neptunusz szoros közelségében történik. Neptunusz az illúziók, a ködösítés, és nem mellesleg a magasabb rendű szeretet planétája. A vele való találkozó régóta takargatott titkok leleplezését valószínűsíti az Újholdat követő hetekben.

Március 7. – A nagy horderejű holdcsomópontváltás napja: Rahu az Ikrekbe, Kétu a Nyilasba lép. A holdcsomópontok mint karmajelzők működése 2020 szeptemberéig áthelyeződik  az új jegytengelyre. Hangsúly és felbolydulás az Ikrekhez tartozó testvér/alkalmazkodás témán, földrajzilag az Egyesült Államok és nagyvárosi kultúrák vonatkozásában. A másik oldalon a Kétu révén lezárások, tisztulások a Nyilashoz tartozó ideológiai kérdésekben, földrajzilag Magyarország, Spanyolország és egyes dél-amerikai  országok életében.

Március 13. – Jupiter belép a Skorpió-Nyilas jegyhatár 1°-on belüli övezetébe, a gandanta zónába. Ettől kezdve a Jupiter jegyváltásáig, március 29-ig személyes életünkben érzelmileg hektikus periódus van, a világban pedig vízzel kapcsolatos, szélsőséges történésekre (viharok, jeges-havas áradások, szökőár) számíthatunk.

Március 15. – A Nap a Halakba lép, tovább mélyítve az időszak lelki munkálkodását, érzelmi tanulását.

Március 21. – Telihold a Halak Nap és a Szűz Hold szembenállásából. A testi-lelki harmónia helyreállításának igénye, a praktikum és lelkiség viszonyának összehangolása a fő téma. Mennyire engedjük meg magunknak az érzelmeink megélését, vagy fordítva, miként vagyunk hajlamosak elnyomni belső hangunkat, érzékenységünket  munkával, feladatorientáltsággal. Érdemes testi jelzéseinkre figyelni, tüneteink szeretnének segíteni lelki üzeneteink megértésében.

Március 22. – A Mars a Bikába vált, s ezzel kiszabadul a Kos Uránusz impulzív szomszédságából. Akaratunk, energiánk 6 hetes stabilizálódására számíthatunk, a május 7-i újabb Mars jegyváltásáig. Ugyanezen a napon a Vénusz a Vízöntőbe lép, kissé szeszélyesebb, de társaságibb heteket hozva. Ezekben a napokban szintén a Vízöntőben áll együtt a hátráló Merkúr és a Neptunusz, konstellációjuk egy hosszabb időszak titkolózásának végét jelentheti.

Március 28. – A Merkúr direktté válik, ezzel meglódulnak dolgaink, bár a teljes rendeződés még kér 1-2 hetet. Időközben az egymáshoz közelítő Kétu és Plútó szoros együttállásba került, ahol a Kétu lezáró, tisztító hatása összeér a Plútó gyökeres átalakító energiáival a Nyilas jegyben. Személyes életünkben és tágabb világunkban, bármely területen régóta titkolt vagy elferdített igazságok kerülhetnek napvilágra.

Március 29. – A Jupiter Nyilasba lép, s ezzel kóstolót kapunk a Nyilas Jupiter működéséről. Most mintegy 3 hetes itt tartózkodása lesz, aztán visszalép a Skorpióba. Végleges Nyilasba lépése csak november elején esedékes. Most kezdődő 3 hetes Nyilas időszakában konkrét történésekben tapasztalhatjuk meg a már ott levő bolygók – Kétu, Plútó, Szaturnusz – átrendező hatását a szellem és igazság jegyében. Jupiter marad a gandantában, de annak a tüzes Nyilas oldalán.

Namasté
Vishakati

 

 

Write A Comment