A Mars április 17-i visszafordulása érdekes tapasztalatokat hozott. Sokak számára nehezebb és energiaszegényebb napokat jelentett a megfordulást megelőző néhány nap – ekkor stacioner, tehát szinte álló helyzetű volt a bolygó. Sokan észlelték magát a fordulatot is kedélyben, tetterőben, történések révén.
A retrográd Mars-Szaturnusz– akárcsak a többi retrográd bolygó – két jegyben, s ezáltal (legalább) két síkon is hat. Lehetőségünk van visszafelé korrigálni, de sokunknak előrevivő dimenziók is megnyílhatnak. A retrográd bolygók nagyon erősek, és a Skorpióban, a karmikus adósságok jegyében működésünk és megértésünk legmélyére visznek le bennünket. 
 
Ne álljunk ellen, hanem próbáljunk segíteni nekik. Vegyük észre megváltozott reakcióinkat, fordítsunk több figyelmet belső világunkra. Legyünk türelmesek, mert akaratunk (Marsunk) nem a szokásos módon működik. Különösen azon az életterületen legyünk belátóak, ahol a retrográd Mars-Szaturnusz próbára tesz bennünket.
A Mars hátra fordulása után egy nappal a Plútó is retrográddá vált a Nyilas vénuszi területén. A Nyilas Plútó hitbéli fanatizmusunk, téves meggyőződéseink kijavításán dolgozik, gyökeres átalakító és regenerációs lehetőségeket hordozva. Retrográd periódusában – szeptember végéig – visszatekint a Skorpióba is, besűrítve itt az energiákat és feladatokat. Az elkövetkező hónapok több elengedést, lélek szintű veszteséget, halálélményt hoznak majd, de a megújulás és gyógyulás csodáit is.
Az égi kaleidoszkóp április 22-én reggel Teliholdat mutat a Kos-Mérleg tengelyen. A Telihold mindig egy energetikai tetőpont,amelynek 2 pólusa van, s ezek egyensúlyát kellene megtalálnunk. 
Az egyik pólus most a Kos Nap, Kétu energiában (Asvini): itt kollektív közösségi karmánkra és hatalmi felelősségünkrefigyelmeztet, amely bennünk vagy velünk kapcsolatban nyilvánul meg. 
Vele szemben a Mérleg Hold a Rahu felségterületén (Szváti) együttműködési képességeink hiányosságaira, ebbéli tanulnivalóinkra mutat.
Kettejük szembenállása vezetési felelősségünk és kapcsolódási készségünk összevetése, az együtt vagy egyedül, de nem akárhogy  kérdése. 22-én, pénteken még egész nap ebben vagyunk, de már csökkenő feszültséggel, jobb éjszakai pihenéssel.
Igyekezzünk kissé lelassítani tempónkat, és türelemmel, jó értelemben vett alázattal szemlélődni megváltozott energiájú közegünkben. Egy hét múlva a hátraforduló Merkúr tovább fékezi dolgainkat,  és azt is el kell majd fogadnunk.
Namasté
Vishakati
 
A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati 
Community  oldalamat.
 

 

Write A Comment