Egyéb – Oldal 9 – vishakati
Category

Egyéb

Category

2014. október 31.Az indiai rendszerben novemberben Skorpió dominancia lesz jellemző. A hónap legfontosabb eseménye a Szaturnusz jegyváltása, amely egy 3 évre szóló új tendenciát indít el, de nem leszünk híján más változásoknak sem, miközben belső törekvésünk mindenekelőtt a biztonságunk megtartására irányul. Azokon a területeken, ahol érzékeljük a változás kényszerét, próbáljunk rugalmasabbak lenni, ne feszüljünk bele a helyzetbe.- november 2-án a Szaturnusz, amely az idő, a fegyelem, a célok és a szisztematikus szembesítés bolygója, jegyet vált, s közel 3 évnyi Mérlegben tartózkodás után a Skorpió jegyébe lép (részletesebben majd az aznapi bejegyzésben).Amíg a Mérlegben a mindennemű kapcsolatok csiszolásával és auditálásával foglalkozott, a Skorpióban a dolgok mélyére fog hatolni, és tudati, gondolkozásbeli, valamint radikális gazdasági változásokat fog beindítani – kinek-kinek személyes horoszkópja szerinti területen. Mindannyian érzékelni fogjuk ennek a váltásnak a hatásait már az első napoktól kezdődően.- Bár eddig sem panaszkodhattunk, most tartósan, hónapokig még több csapadék várható, mert két fontos bolygó…

A karma (szanszkrit szó, jelentése cselekedet, tett) az ok és okozat törvénye, mely szerint minden cselekedetünk annak megfelelő következménnyel jár, illetve minden, ami történik velünk, az maga is egy következmény. Előző gondolataink és cselekedeteink váltak jelenlegi állapotunkká – s most, e pillanatban is a holnap csíráit ültetjük el. A védikus asztrológia sokrétűen utal a karma és a sors alakulására, illetve a lélek fejlődésére. A következőkben sorra vesszük a legfontosabb eszközöket, amelyek mutatják és megértetik a hozott karmánkat. A védikus asztrológiában a karmikus fejlődés irányát a Ráhu-Ketu tengely mutatja. Rahu (a felszálló holdcsomópont) és Ketu (a leszálló holdcsomópont) egymással pontosan szemben lévő árnyékbolygók (energiapontok) a Nap- és Hold-pálya metszéspontjaiban. Ők a karma főnökei, s a tradicionális indiai asztrológia szerint képviselik a kozmikus törvényt, aminek minden, még a Nap és a Hold is köteles engedelmeskedni. Ők mutatják meg, honnan (Ketu) hová (Ráhu) tartunk lelkünk fejlődésében. A Ketu a lélek megszabadítója, már sok életben begyakorolt képességek eszenciáját…

Az indiai asztrológiában október 17-én lépett a Nap a Mérleg jegyébe, s november 16-ig marad itt. A Nap az életenergia, a lélek (atma), a jelen, az individualitás és tehetség témákkal analóg, s mindig utal az apára, az apaképre is. A Hold alapú védikus rendszerben a férfias, jang oldalt mutatja. Benne van az önmegvalósítás, de az önzés is, s ezért az összes jegy közül a Mérlegben – ahol a kapcsolat a lényeg, nem pedig az önösség – a leggyengébb (asztrológiailag bukottnak mondjuk itt a Napot). Amikor az égen a Mérleg jegyében jár a Nap, saját jegye, az Oroszlán innen számítva a 11. házban van. Ezért a 11. ház felelősségi körébe tartozó témákkal (a közösségek, baráti körök, jövőképünk, szociális érzékenységünk, politikai kérdések) foglalkozik ebben az időszakban. S mivel maga a Mérleg a kapcsolatokról, az együttműködésről, a külvilággal való viszonyunkról kérdez, számíthatunk arra, hogy az említett témákban sokféle esemény, emberi kapcsolatainkat befolyásoló történés,…

November 2-án délután a Szaturnusz (szanszkrit nevén Kála, vagyis idő) a védikus rendszer szerint belépett a Skorpió jegyébe, s ezzel jó időre alaposan átrendezi az égi hatásokat. Ezt megelőzően a Szaturnusz a Mérlegben töltött 3 évet 2011. november 15-től 2014. november 2-ig. Érdemes mindenkinek végiggondolnia, hogy ez a 3 év mit hozott az életében, milyen témát tudott /kellett rendbe tenni, átszervezni, megoldani. Mivel a Mérleg a kapcsolatok és együttműködés jegye, minden bizonnyal van személyhez fűződő vonatkozása az előző 3 évnek, de mindenkinek a saját horoszkópjából derül ki, hogy ez konkrétan milyen életterületen zajlott. A Szaturnusz témái a felelősségvállalás, az időhöz való viszonyulásunk (sokszor késlelteti a dolgok beteljesülését), a célok, ambíciók, s hozzá tartozik mindenféle struktúra – a testben a csontok, és a bőr mint elhatárolódás. Ő a nagy auditor, azaz szigorúan elszámoltatja illúzióinkat, kompromisszumainkat, s amit megalapozatlannak, tünékenynek ítél, azt leradírozza. Általában nem lehet alkudozni vele, hatókörében sorsszerű, predesztinált dolgok…

Ahogy az októberi prognózisban már írtam, a Merkúr október 4-től 3 héten keresztül hátráló mozgásban van. Mit jelent ez az indiai asztrológiában, és mit hoz számunkra?A hátráló mozgás – akárcsak a nyugati asztrológiában – nem egy fizikai jelenség, hanem egy relatív visszafordulás, amely csupán bolygónkról látszik hátrálásnak. (Mint amikor egy álló járműből a mellettünk elinduló járműhöz képest úgy érezzük, hogy visszacsorgunk.) A hátráló bolygó az indiai asztrológiában igen erős lesz, mert nem csak abban a jegyben hat, ahol éppen van, hanem az előzőben is, ahová a hátrálás során visszalép. Kétszeresen dolgozik. (A mostani, a Mérleg 9. fokán álló Merkúr tehát hat a Mérleg jegyében és hat őt megelőző Szűz jegyében is, valamint aspektál is mindkettőből.)A Merkúr (szankszrit nevén Buddha) a Naphoz legközelebb keringő bolygó. Évente háromszor, amikor nagyon eltávolodna, a Nap visszahúzza (többnyire ekkor látjuk retrográdnak), s ilyenkor találkoznak is. Ezért a Merkúrt az isteni hírvivőnek is nevezik, mivel találkozásaik révén…

Miben más a védikus asztrológia?Ez a leggyakoribb kérdés, amit asztrológus kollégák és kliensek is nekem szegeznek.A védikus asztrológia (szanszkrit nevén dzsottish) a Védák egyik ága, egy ősi bölcselet. Az alábbiakban a nyugati asztrológiához képest meglevő legfontosabb eltéréseket mutatom be.1. A leglátványosabb különbség az, hogy a két asztrológiai rendszer eltérő állatövet használ: az európai az úgy nevezett tropikus rendszert, az indiai a sziderikus rendszert. Anélkül, hogy belemélyednénk a csillagászati rejtelmekbe, úgy foglalható össze a különbség, hogy az európai (tropikus) rendszer mint szoláris asztrológia a Nap mozgását követi, és elszakad a fizikai csillagoktól, míg az indiai (sziderikus) a valós csillagképekhez fixált. A két rendszer közti eltérés (az ajanamsa) ma kb. 24 fok, ennyivel van jelenleg hátrébb a védikus képlet minden egyes eleme. Ennek az következménye, hogy az indiai rendszerben az Aszcendens és a bolygók zöme más jegybe kerül a nyugati horoszkóphoz képest. A csillagászati alapú különbség azt eredményezi, hogy a két rendszerben…

Egy modern asztrológia keleti és nyugati hagyományok találkozásábólAsztrológiai kurzus, kiscsoportos képzés formájábanSokéves nyugati asztrológiai tanulás és elemzés után, már praktizáló asztrológusként ismerkedtem meg a tradicionális védikus asztrológiával (idegen szóval dzsottish), majd ennek egy sajátos, nagyon modern és szemléletes magyarországi ágával Csom Mari tanításában. A védikus asztrológiában egy, a nyugatinál mintegy 3-4 ezer évvel öregebb bölcseletet találtam, amely sokkal árnyaltabb értelmezést tesz lehetővé minden szempontból, mégis leginkább a hozott, karmikus témákat illetően, mivel több olyan eszközzel is rendelkezik, amelyet a nyugati asztrológia az idők folyamán – talán az alexandriai nagy könyvtár leégésekor – elvesztett.Csom Mari érzékeny, szeretetteljes, és látnoki pontosságú asztrológiája nagyszámú követője (Facebook/Átjárók) és több ezer kliense, valamint tanítványai számára ismert. Az ő hozzájárulásával és támogatásával most az ő felfogásában megismert modern védikus asztrológiát szeretném kiscsoportos képzésben, heti 2 órás találkozások során átadni. A tanulás elméleti képzésen, folyamatos példákon és házi feladatok megoldásán keresztül történik.A tanfolyam előképzettséget nem tételez fel,…

Az egyszerűnek tűnő kérdésre elég összetett a válasz, mert az indiai rendszer legbonyolultabb eszköze, a holdházak rendszere van elrejtve mögötte.A nyugati asztrológiában valami hasonlót a dekádok (a 30 fokos állatövi jegy egy-egy 10 fokos része, tehát 1/3-a) jelentenek, mivel minden dekád más-más színezetet ad a benne álló bolygónak. Az asztrológusok tudják, hogy mást fog jelenteni a Kos első 10 fokán belül álló Nap, mint a tizenvalahányadik fokon vagy a jegy vége felé álló.Az indiai asztrológiában szintén van ilyen finomhangolás, s mivel egy Hold alapú bölcseletről van szó, ezt itt a holdházak, azaz a naksatrákjelentik. Összesen 27 naksatra van, amelyek a teljes, 360 fokos horoszkópot 27 egyenlő részre osztják. (A 27-es szám onnan adódik, hogy a védikus mitológia szerint a Holdnak 27 felesége volt.) A naksatrák igen bonyolult rendszere a jegyektől (amelyek az indiai rendszerben is 30 fokosak) eltérő ritmusú és tagolású színezetet ad a horoszkópnak, ahogy ezt kicsit az alábbi illusztráció…

Bár az október a legszebb őszi hónap lehetne, idén nem sok nyugalmat ígér. A hónap váratlan eseményeinek fő felelőse, a Merkúr hol hátráló mozgásával, hol zavarkeltő bolygókkal való találkozásával, hol mint a fókuszba kerülő jegyterület ura aktivizálódik. Október 4-25-e között minden, ami kommunikációval, üzleti ügyekkel, utazással, mozgással kapcsolatos, lelassul, mintha akadályozva lennénk ezeken a területeken. Mindezekért a Merkúr a felelős, amely ebben a 3 hétben hátráló mozgású. Amire remek ez az időszak: tegyünk rendet elmúlt kapcsolataink emlékeiben, hagyjunk időt és lehetőséget arra, hogy régi történetekről kavargó gondolataink felszínre kerüljenek, és megértve végleg elengedjük őket. Sok rejtett dolog napvilágra kerülhet ebben az időszakban. Október 8-án dél körül Telihold – azaz Nap-Hold szembenállás – a Halak-Szűz tengelyen. Ez az októberi Telihold nagy feszültségek mellett fog beállni, mert a Halak Hold mellett a két nagy felforgató, az Uránusz és a Ketu (leszálló holdcsomópont), vele szemben pedig a Szűz Rahu (felszálló holdcsomópont) garantálják a…

2014. október 16. Reggel 9 órától már 4 bolygó lesz a Szűz jegy marsikus részén, az úgy nevezett Chitra naksatrában.  A Chitra egy erőteljes naksatra, uralkodó istensége Tvastrí, a mennyei építész, akinek az a dolga, hogy a nyers és szükségtelen részek lefaragásával napvilágra hozza a dolgok értékes belső lényegét. A Chitra szimbóluma, a gyöngy is erre emlékeztet: a kagylónak szét kell nyílnia, fel kell törnie ahhoz, hogy a gyöngy előbukkanjon. A Chitra elsődleges impulzusa ez: átalakulni, a felesleges, meghaladott részeinktől megválni, s mint tudjuk, ez sosem könnyű. Most itt áll a Nap – már csak 1 napig marad e jegyben -, a Vénusz, a Ráhu (felszálló holdcsomópont) és hátrálva megérkezett a Merkúr is. Sok égitest egy jegyben (asztrológiai zsargonnal stellium) mindig sok eseményt, történést jelent az adott területen (a Szűzben munka, szolgálat, egészség, gyógyítás – gyógyulás, testtel kapcsolatos témákban).  Jó időszak egészségvédő terápiák, kúrák keresésére, általában erős a késztetés ezekre, ha…