Tag

direkt Sravana Szaturnusz

Browsing

Október az előre fordulások hónapja. A Plútó 6-i direktté válása után a Szaturnusz is így tesz 11-én. Egy héttel később, 18-án pedig majd a retrográd Jupiter és Merkúr fordul előre. A retrográd szezon végét jelentik ezek a fordulatok, vagyis annak az időszaknak a végét, amikor a retrográd planéták képviselte témák erősebben és ismételten kérik figyelmünket, mintha egy bizonyos kérdéshez újra és újra vissza kellene térnünk, értelmeznünk. Ez a visszatérés történhet belül, rágódva, aggódva, de eseményekben is, amikor egy lezártnak vélt téma ismét felbukkan az életünkben. A retrográd szezon vége annyit jelent, hogy ennek az intenzívebb belső munkának, agyalásnak többé-kevésbé vége van, s ezt megkönnyebbülésként fogjuk érzékelni. Jobban kézben tudjuk tartani dolgainkat, megerősödünk, haladást tapasztalhatunk életünkben. A retrográd bolygók előre indulása azt is jelenti, hogy az általuk képviselt témában már nincs helye kettősségnek, billegésnek. Eldőlnek a dolgok. Nézzük például a Bak Uttarasadha Plútót, amely október 6-tól direkt. Az általa szimbolizált kérdés,…