2015. február 23. 
Az indiai asztrológiában most minden a múltról és az érzelmekről szól, valamint rugalmasságunk próbájáról.
A 4 nagyágyú (Szaturnusz, Jupiter és a holdcsomópontok) közül most 3 áll az érzelmi jelentésű vizes jegyekben.
 Ez a tény sok feladatot hoz érzelmeinken keresztül: túláradó emóciók, erős belső tapasztalás a lelkünkben, másrészt számíthatunk rá, hogy a természetben is (túl) sok vízzel fogunk találkozni. A megélés kötelező, a szenvedés opcionális. Jó időszak arra, hogy rendbe tegyük érzelmi emlékeinket, s lomtalanítsunk e téren.
A vizes, érzelmi témákat a Rákban hátráló Jupiter és a Halak Mars nyomatékosítja.
A Jupiter a jegyura a Halakban csoportosuló 4 bolygónak, és a Jupiter is vizes jegyben van, méghozzá a múlthoz, a családhoz és érzelmi emlékeinkhez kötődő Rákban. Ráadásul retrográd, figyelmét tehát nem előre, a haladásra fordítja, hanem múltbéli elmulasztott vagy tökéletlen emlékek restaurálására, néha pedig retusálására.
Az Ikrek terület is igen aktív, mert ide hátrál a Jupiter,  és a Mars aspektusa is érinti. Az Ikreké az egyenrangúság, alkalmazkodás és intellektus, a testvértéma, de övé a nagyvárosi élet, és például a védikus asztrológia szerint ehhez a zodiákushoz tartozik Amerika is. Az Ikreket érő hatások részben a rivalitást ébresztgetik, részben Amerika érintettségét valószínűsítik sok folyamatban.
A helyzetet tovább finomítja, hogy a Jupiter nem csak a Halak jegyura, hanem a Nyilasé is, ahol a Plútó áll. Ezért a vallási, ideológiai kérdések gyökeres átalakulása, e téren sok-sok élmény, tapasztalat gyűjtése (Nyilas) összekapcsolódik a belső megéléssel (Halak), most éppen robbanás közeli helyzetekben. Újra és újra erőszakos cselekmények jönnek a vallási fanatizmus köpenyében, amíg az együttműködés és tolerancia semlegesíteni nem tudja ezeket.
A szintén vizes jegyben haladó Szaturnusz most olyan, mint egy nagy rugó. Változtatásra, elengedésre való hajlandóságunkat firtatja, miközben erősen összenyomott állapotban tart bennünket. Minél jobban megértjük a változtatás szükségességét és értelmét, annál kevésbé présel bennünket. Ekkor viszont engednünk kell a változásnak.
Alaptémája a Skorpióban a tudati rugalmasság és változás érlelése, valamint a gyökereklakóhely,  szülőföld mozgásban tartása. Nagyszámú költözés, növekvő helyváltoztatás, migrálás, illetve a téma hangsúlya tapasztalható már a jelenben is, és várható az elkövetkező időszakban. Ebben lehet most egy ugrásszerű változás, mert a Szaturnusz főnöke, a Mars is vizes jegyben van a hirtelen változásokat előidéző Kétu és Uránusz társaságában.
Ígéretükhöz híven a Vénusz és a Mars ismét találkozik a Halakban. Napnyugta után a nyugati égen szabad szemmel is kivehető a kékes színű Vénusz és a narancsos Mars. A Vénusz itt nagyon jól érzi magát, erősek az általa keltett vágyak, amelyek a Mars társaságában meg is tudnak valósulni. Most érdemes jól kívánni, okosan vágyni, és érzékenyen szelektálni abban, hogy miben hozunk áldozatot a másikért.  Akaratunk szembesíthet bennünket tetteink következményeivel is.
Szeretettel

Vishakati

 

 

 

Write A Comment