Április utolsó napján a Nyilas jegyében izgalmas fordulatok következtek be, amelyek hónapokon át erőteljesen befolyásolják majd az életünket.

Ezek a változások a Kétu és a Szaturnusz mozgásához kapcsolódnak: a már 2 éve a Nyilasban mozgó Szaturnusz a jegy 27. fokán szorosan megközelítette a Nyilasba 2 hónapja érkezett Kétut. Ezt követően a  Szaturnusz  április 30-án irányt váltott, és hátrálásba kezdett. Az ily módon retrográddá vált Szaturnusz szeptember közepéig hátrál – mindvégig 1 fokon belüli, rendkívüli közelségben, mintegy egymásba karolva – a Kétuval, amelynek ez a természetes haladási iránya.

Együttállásuk május 9-én tovább erősödik, mert ekkor a Kétu is megérkezik a Szaturnusz tartózkodási naksatrájába (Purvasadha). Együttes hatásukat elmélyíti a Plútó, amely szintén itt, a Nyilasban hátrál, bár csak szeptember 7-én érkezik meg majd ugyanebbe a naksatrába.

Ezek a változások külön-külön is érdekesek, együttes hatásuk azonban kiemelkedő mértékű és tartamú. Vizsgáljuk meg ezeket!

A Nyilas a dharma (törvény, vallás, igazság, kötelesség, tan, alapelv) jegye, mindennapjainkban a vallott és kimondott – vallási, spirituális, szellemi, morális vagy például politikai – hittel, meggyőződéssel és az ezekhez kapcsolódó tapasztalásokkal, fejlődéssel írható le.

A Nyilasban 3 év alatt (2017. január-2020. január között) átvonuló Szaturnusz, a karma bolygója  vezet bennünket. Bár jócskán részesülünk az álhírekből, láthatjuk az igazság számtalan módon történő meghajlítását, nyilvánvaló tények meghamisítását, e kavargó világban a Nyilas Szaturnusz Isten ujjaként mutat az igazság felé.

A Plútó a védikus rendszer időszámításában 2005. február-2020. február között tartózkodik a Nyilasban. E 15 évben a Nyilas Plútó hatására fanatizálhatók vagyunk, belemegyünk olyan helyzetekbe, amelyeket téves vagy szélsőséges ideológiák kísérnek, de ezeknek a helyükre kell kerülniük.

Kétu mint karmajelző a múltat idézi, spirituális síkon mélyít, fizikai világunkban lezár folyamatokat. A 2019. március-2020. szeptember közti 1,5 éves Nyilas tartózkodása alatt hozhat idealizált elképzeléseket, fanatizmust, de két másik nagy hatású társával együtt végső soron a hitbéli rendrakáson dolgozik.

A három – egyébként malefikus, azaz ártalmas – planéta tehát a Nyilasban foglalt ideológiai szélsőségek és elhajlások tisztításán munkálkodik. Itt tartózkodásuk közös idejében, 2019. március és 2020. január között a legintenzívebb a hatásuk.  Zömében a Purvasadha holdházban fejtik ki hatásukat, amely a szélsőségek, ideológiai fétisek és tévelygések területe. Már eddig is sok erőszakot, támadást szenvedtek el vallási közösségek és épületek, mert mind a rugalmatlan Szaturnusz, mind a harcias Kétu intoleráns a mássággal, az eltérő nézetekkel szemben, s ez erőszakban is kifejeződik.

Hármójuk közel 5 hónapos együtt hátrálása minden Nyilas téma alapos felrázása és rendbetétele, amely közelebb akar vinni az igazsághoz. Most sokszorosan érvényes: szennyezett hitrendszereknek, ideológiáknak, jövőképeknek kell megtisztulniuk a gyökeres átalakulás révén. Mindenkinek színt kell vallania, hová tartozik moralitás, segítőkészség, tolerancia szempontjából. Továbbá szembesülni kell az ítélkezéssel annak, aki maga is ítélkezik másokkal szemben.

Az előttünk álló időszak nem lesz engedékeny azokkal, akik valamilyen módon nem akarnak szembenézni a Nyilasban foglalt karmájukkal: hit, meggyőződés, igazság, erkölcsiség terén hozott korlátoltságukkal, dogmatizmusukkal, rugalmatlanságukkal. Most gyorsabban visszajelez a karma.

Legnehezebb dolguk a Nyilasoknak és a Skorpióknak lesz. A Nyilasoknak azért, mert személyes életükben, kapcsolatrendszerükben sok tisztáznivalójuk adódhat esetleges illúzióikkal kapcsolatban. A Skorpióknak pedig azért, mert a jegyükben dolgozó Jupiter nem hagy kétséget afelől, megúszhatják-e a belső tapasztalást.

Legnagyobb segítség az időszakban a türelem magunkkal és másokkal szemben. Május 7-én, kedden, a védikus hagyomány szerint az év legjobb napján (Aksaya Tritiya) további segítséget kérhetünk és kaphatunk. Az ezen a napon elhatározott vagy elindított bárminemű tervet, megvalósítást áldás kíséri. Ha olyan helyzetben vagyunk, hogy aznap épp nem tudunk alapítani, szerződni, költözni, házasodni, életmódot váltani, stb., akkor érdemes terveinkről, elhatározásainkról, céljainkról listát készíteni úgy, mintha azok már megvalósultak volna: jelen időben felsorolva és elértnek leírva azokat. Szánjunk egy fél órát vágyainkra, írjuk le őket egy darab papírra, és köszönjük meg a lehetőséget.

Sok szeretettel és türelemmel
Vishakati

Write A Comment