November 20-án reggel a Jupiter ismét belép a Bak jegybe, ahol jövő április elejéig marad. Járt már itt idén március végétől 4 hónapon át, megtapasztalhattuk hatását. A Bak Szaturnusszal együtt a korábbi évek, évtizedek Nyilas túlzásaival – túlpörgés fogyasztás, utazás, élettempó tekintetében, élvezetek hajszolása, ideológiai fanatizmus, politikai szélsőségek – és azok következményeivel szembesített, és nem utolsósorban a Föld, a természet, a jövő nemzedékeinek védelmében korlátozott bennünket, az emberiséget.

A tavaszi bezáró hónapok után a két sorsbolygó (a Bak Jupiter és a Bak Szaturnusz) május közepén retrográd lett, azaz a Nyilasba is visszahatott. Míg a Bak energia a mértéktartás, szembesülés felé terelt, a Nyilas egy visszatérés lehetőségét jelentette a régi pörgés, az úgynevezett normális élet felé. Közel 5 hónapos hátráló időszakukban lehetőséget adtak a választásra: mennyi önkorlátozást, önfegyelmet tudunk gyakorolni a tavaszi tanulságok okán. Kellett volna, már csak azért is, mert a covid nyilvánvalóan itt volt közöttünk hatásos vakcina nélkül.

Mivel sem belső fegyelmünk, sem a külső szabályok nem voltak elegendőek az önmérséklethez, az utazás, bulizás, tömegrendezvények kerüléséhez, a retrográd időszak végén, szeptember közepétől ismét a Bak energia és annak korlátozó jellege került fölénybe – és kerül egyre inkább március végéig. Ahogy fent, úgy lent, tartja a hagyomány: az égen a Bak bezáró energiája erősödik, a Földön pedig az újult erővel terjedő covid okozta tömeges megbetegedések zárnak be bennünket, kénytelenek leszünk visszavenni a tempóból.

Továbbra is a Bakban, saját jegyében tartózkodik  a  Szaturnusz, amely erős pillért, szilárd kereteket, tehát támogatást nyújt az elkövetkező hónapokban is. A Bak Szaturnusz mértéktartásra, fegyelemre, felelősségvállalásra tanít. Jó hír, hogy teret ad mindennek, amiben alapos munka van, és amelynek helye, része van az egyén vagy az adott közösség, nemzet jövőjében.

Az ismét a Bakban haladó Jupiter  pedig – mivel itt esésben van – jó guruként megtapasztaltatja velünk az összehúzódást. Bak működését alaptermészetével ellentétesen gazdasági szűkülés, recesszió jellemzi. A Bak Jupiter kedvező hatása lehet a pandémia lassulása is, de ehhez a távolságtartó intézkedéseket szigorúan be kell tartani.

Nagy különbség a tavaszi bezártsághoz képest a Bak jegyet aspektáló Bika Rahu hatása, amely fájóbbá teszi az értékek átalakulását, és sürgetőbbé a helyzet (át)rendezését.

A Bak Jupiter átvonulása a jegy naksatráin:

November 20.-január 6. között az Uttarasadha naksatrában (Nap-energia) halad. Itt lesz egy fontos együttállása a Szaturnusszal december 21-én, december 31-én pedig megérkezik mellé a Plútó. Összességében a vezetői pozíciók, az autoritás és az ehhez kapcsolódó felelősségi viszonyok átrendeződését, megváltozását tanítja.

Január 6.-március 4. között a holdi Sravana naksatrában halad. Itt résztvevője egy erős Bak stelliumnak, adott esetben 7 bolygóval. Mint holdi energia múltbéli karmikus tartozásokat és szintén régi, akár előző életbéli kapcsolati témákat hoz fel személyes és bármely más vonatkozásban. Bezártság, korlátozottság, befelé fordulás időszaka.

Március 4.-április 5. között pedig a marsikus Dhanistha naksatrában halad, lassan enyhítve a szorításon. Április 5-én lép majd át a Vízöntőbe, ahol merőben más energiákat mozgat meg.

Mindennemű rendrakást – kívül-belül – , racionalizálást, egyszerűsítést támogató, meglehetősen befelé forduló időszakra számíthatunk. Javasolt ezen tendenciák békés elfogadása.

Szeretettel

Vishakati

1 Comment

Write A Comment