2022 novemberének a – két nappal korábban irányt váltó – retrográd Ikrek Marssal indulunk: ő most egyszerre működik az Ikrek és a Bika csillagképben. Előbbiben versengésre, szóbeli ütközetekre késztet, a Bikába visszanyúló hatása azonban mindennemű gazdasági, pénzügyi, mezőgazdasági, élelmiszeriparral kapcsolatos témát, értékrendet megmozgat. Fontos mozzanat november 13-i visszahátrálása a Bikába – idén már töltött itt 2 hónapot -, ahol további 4 hónapig tartózkodik majd. A retrográd Bika Mars (november 13. és január 12. között) visszahat a Kosba is, és egyszerre mozgat gazdasági kérdéseket, és spannolja a Kos kedélyeket, azaz a gazdasági változások több harciasságot, vagy fordítva, a háború több gazdasági hatást válthat majd ki.

Hogy mennyire fontos bolygó jelenleg a Mars, az is jelzi, hogy a marsikus jegyekben történnek ebben a hónapban a Telihold (Kos Bharani Hold) és a Holdfogyatkozás, illetve a Skorpióban az Anuradha Újhold. Mintha majdnem minden a Marsunkat (erőnk, indulataink, bátorságunk, aktivitásunk, szenvedélyességünk, de harciasságunk, erőszakosságunk kezelését is) tanítaná: maga a retrográd Mars, a jegyeiben zajló novemberi Teli- és Újhold, a marsikus naksatrában vonuló Dhanistha Szaturnusz, a Kos Rahu és Uránusz.

November 8-án teljes Holdfogyatkozás van, amely Magyarországról ezúttal nem látható. Ez a Holdfogyatkozás 2 héttel követi az október 25-i részleges, tőlünk is észlelhető Napfogyatkozást. A fogyatkozások (okkultációk) baljós asztrológiai események, mindig előhozhatnak valamit, ami addig rejtve volt előttünk.  A november 8-i Kos Holddal előálló Telihold és Holdfogyatkozás az Uránusz (a hirtelen változások és váltások bolygója) szoros közelségében történik, ami előrevetíti ilyen jellegű történések lehetőségét. Készüljünk a váratlanra!

A hónap fontos bolygó irányváltása a Jupiteré, amely 24-én a Halak 4. fokán fordul majd előre. Ezzel megszűnik a Vízöntőre is visszanyúló hatása, és teljes egészében saját jegyében, a Halakban tanít érzelmi, lelki tapasztalásokon át.

Egész hónapban érzékelhetjük a Bakban utolsó 3 hónapját töltő Szaturnusz hatásait: a közelgő terminus miatt zsúfolódnak a feladatok. Érett felelős gondolkodás, rendrakás életünkben, de – mivel a Bak a kormányzat, az állami adminisztráció is – a hatalomgyakorlás felelőssége is vizsgázik világszerte.

November érzékeny napjai a 8. (Holdfogyatkozás), a 13. (Mars visszalépése a Bikába) és 24. (Jupiter irányváltása). Ezek a napok járnak a legnagyobb energia átrendeződéssel, amelyeket emberi életünkben erős történések, impulzusok formájában érzékelünk.

Nézzük a naptárban a fontosabb konstellációváltásokat.

November 8. – Pontban délben Telihold a Kos Bharani Hold és a Mérleg Vishaka Nap szembenállása révén. A Hold a Rahu és az Uránusz között, az Uránusz szoros közelségében áll, meglehetősen viharos energiákban. Telihold a holdcsomópont tengely közelségében mindig Holdfogyatkozást eredményez, ezúttal teljeset, amely azonban tőlünk nem látható. A fogyatkozások igen spirituális időszakok, amelyek tiszteletet kérnek. A Bharani naksatrában bekövetkező Holdfogyatkozás a naksatra tüzes minőségéből adódóan a tűz elemmel kapcsolatos problémákat (harag, indulatok, harciasság, akaratosság, de fizikai síkon tűzzel kapcsolatos veszélyhelyzetek is) vethet fel.

November 11. – A Vénusz a Skorpió csillagképbe érkezik. A szexepil, a testi vágyak intenzívebb megnyilvánulásán túl ez az állás jobban megmozgathatja a tőzsdéket, a biztosítási piacot is. Játékosként csak óvatosan.

November 13. – A retrográd Mars jegyet vált: visszalép az Ikrekből a Bikába. Ettől kezdve felerősödnek a gazdasági, financiális, mezőgazdasági történések (Bika). A retrográd Bika Mars azonban visszahat a Kosba is, emiatt az indulatok, a harciasság, a katonásdi (Kos) is jobban teret nyer, illetve a Bika-Kos kettős érintettség miatt a két terület (gazdasági, élelmiszeripari és fegyverkezés, háború) egymástól függése és kölcsönhatása erősödik.

Szintén ezen a napon a Merkúr belép a Skorpióba, ahol az üzletelést, a pénzcsinálást, esetleg a manipulatív gondolkodást erősíti fel. Törekedjünk túlműködő elménk lecsendesítésére! Az üzleti manőverezésekre nézve nehezítő tényező a jegyúr Mars retrográd volta.

November 16. – A Nap is belép a Skorpió csillagképbe. A hosszabbodó éjszakák, a fokozódó sötétség időszaka. A Skorpió Nap alapjában véve erős üzleti, karrier beli pozíciót jelent, mivel azonban a jegy ura, a Mars – a Skorpióból tekintve épp szemben, a Bikában – hátrál, ez a hatás a világi célok elérésében hátráltatásként jelenhet meg. Befelé fordulásra, belső munkára kiváló időszak.

November 23. – Néhány perccel éjfél előtt a hátráló Mars jegyében, a Skorpióban Anuradha Újhold, egy naksatrában a Vénusz-Merkúr együttállással, mindez Oroszlán aszcendenssel. Ez az Újhold az őt követő asztrológiai hónap (pontosabban 4 hét) beharangozója: értékrendünk vonatkozásában szükséges tudati hozzáállásunk felelős megváltoztatása. Minél inkább képesek vagyunk racionalizálni fontossági sorrendjeinket, prioritásainkat, annál könnyebb lesz követni a retrográd Bika Mars folytán beálló, pénztárcánkat (is) érintő változásokat.

November 24. – Ezen a napon a Jupiter válik direktté a Halak 4°37’-én. Amíg retrográd volt, lelki működésünk megértésére, megmagyarázására több lehetőségünk volt. Ettől kezdve ismét a megtapasztalásé a főszerep.

Szeretettel

Vishakati

Write A Comment