Június a jegy- és irányváltások hónapja. Miután átkelünk a Jupiter és a Rahu találkozásának feszültségteli napjain (átlagolt számítású holdcsomóponttal május 26-28. között, valódival június 2-án), olyan hetekben találjuk magunkat, ahol jegyet vált a lassabb bolygók közül a Mars, irányt a Szaturnusz és a Neptunusz, naksatrát az Uránusz, a Neptunusz és a Kétu.

Ahogy már tudhatjuk, a bolygók jegy-, naksatra- és/vagy irányváltása olyan impulzus, amely életünkben általában nehezen kézben tartható, fordulatot hozó, magyarán általában kizökkent bennünket a szokásos mederből.

Vigyázat, magasfeszültséggel kezdődik a hónap, JupiterRahu együttállás van a Kos csillagképben, az Asviniben. Ezt megelőzően hetekig közeledtek egymáshoz, amely növekvő tenzióban nyilvánulhatott meg. Ők ketten 7 évente találkoznak, utoljára 2016. június végén álltak együtt az Oroszlán vénuszi területén. Együttállásuk egy jógát képez, melynek neve Guru Chandala jóga: ebben Jupiter a guru, az isteni mester, míg Rahu az antiguru, a felforgató. Találkozásuk egy, a hagyományost felülíró, rendhagyó nézetet, politikai vagy ideológiai állásfoglalást és ebből fakadó fordulatot eredményezhet.

A legnagyobb hatású irányváltás a Vízöntő Szaturnuszé, amely január közepi Vízöntőbe lépése után most ismét kettős hatású, tanít a Vízöntő energiákban, és visszaküld a Bakban felejtett, lezáratlan karmikus kérdésekhez.

A legnagyobb hatású jegyváltás pedig a Marsé, amely 30-án az erőtlen Rák pozícióból megérkezik az energikus, aktív, kiáradó Oroszlánba. Valamennyien érzékelni fogjuk ezt a kedvező fordulatot, a Mars jegyei, a Kos és Skorpió aszcendensek és Holdak kiváltképp.

Nézzük a naptárban a fontosabb váltások napjait.

Június 2. – Jupiter-Rahu együttállás a Kos csillagképben, az Asviniben, egy hetek óta növekvő tenzió tetőzése. Ettől kezdve június végéig az ingerültség,  belső nyugtalanság, a bennünket az átlagnál gyakrabban megtaláló konfliktusok csillapodnak.

Június 4. – Telihold a Bika Rohini Nap és a Skorpió Dzsjéstha Hold között, miközben a Merkúr (a Hold naksatraura) az Uránusszal áll együtt a Kosban. Ez a rendkívül spirituális Telihold arról szól, hogyan használjuk intellektusunkat, milyen módon hatunk másokra, és van-e híd elménk és szívünk között. A Merkúr-Uránusz együttállás miatt érkezhetnek új megértések, intuíciók.

Június 5. – Neptunusz a Halak szaturnikus naksatrájába, az Uttarabhadrába érkezik. Itt régről hozott lelki blokkokat, érzelmi elzáródásokat segít oldani. Ebben most a Vízöntő Szaturnusz, a közösségi aktivitás, a szolidaritás kollektív élményei támogatják.

Június 7. – Merkúr vált a Bikába. Ezzel az előző, Kos tartózkodása magasfeszültségét leteszi, és némileg békésebb és gyakorlatiasabb időszakba kezd. Bő két hetet tölt itt, a Bika csillagképben, eközben majd 11-én, a Plútó fényszögétől érintve élünk meg némi nyugtalanságot, esetleg anyagi veszteséget.

Június 13. – Uránusz, amely az utolsó, 8. évét kezdi meg a Kos csillagképben, annak Krittika holdházába lép. Ez a Kos terület Nap energiája, ahol az egó, az apához, apasághoz való viszony, a vezetői képességek, a kreativitás, a vállalkozó szellem, a tudatos én átalakítása, felszabadulása zajlik majd segítségével. Rengeteg új ötletet, találmányt hoz majd életünkbe.

Június 15. – Az Ikrek Nap hónapja kezdődik, amikor társasági kedvünk, kommunikációs igényünk, nyitottságunk megélénkül. Eközben a Vízöntő Szaturnusz 17-i irányváltása előtt már stacioner, jóformán álló helyzetben van. A stacioner bolygók rendkívül erősek, most a Szaturnusz kb. 4 napig ebben lesz. Jól kihasználható napok közösségi szerveződésre, csoportos aktivitásra valamilyen kollektív vagy a jövőt szolgáló cél érdekében.

Június 17. – A hónap legerősebb változása: a Vízöntő Szaturnusz kora esti retrográddá válik a jegy 13°01′-en a Szatabisha holdházban. A nagybolygó irányváltásának napja mindig mély átrendeződés, zűrzavaros, nehezen kezelhető nap, óvatosságot kér. Retrográd periódusa november 4-ig tart.

Június 18. – Egy nappal a Szaturnusz irányváltása után Újhold az Ikrek marsikus naksatrájában, a Mrigasirában – miközben a Mars esésben tartó jegyében, a Rákban gyengélkedik. A versengésre invitáló Mrigasira most erőtlen, ne menjünk bele hiábavaló vitákba, rivalizálásba, viszont szót emelhetünk másokért, megvédhetünk arra szoruló embert, elvet, történést.

Június 21. – A Kos Jupiter megérkezik a Bharani naksatrába (vénuszi terület), s ezzel külön naksatrába kerül és nagy eltávolodó lépést tesz a felforgató Asvini Rahutól. MiutánJupiter a tapasztaláson át tanít, a Bharaniban a végletek, a mértéktelenség és a szenvedély valamilyen értelmű felfedezése és tanulsága vár ránk. Hogy milyenek, az mindig az égi Vénusz aktuális helyzetétől meg a személyes képletünktől függ.

Június 26. – A Mérlegben tartózkodó Kétu a jegy marsikus naksatrájába, a Chitrába érkezik, ez a kapcsolati függés naksatrája. A Kétu itt töltendő 4 hónapjában a kapcsolatainkban követett értékrend, a másokétól való függés tisztulása, a sajátunk kikristályosodása a téma.

Június 30. – A hónap utolsó napján és utolsó órájában a Mars végre kilép gyenge helyéről, a Rák csillagképből, és megérkezik az Oroszlánba. Mindenki – de a Kosok és a Skorpiók a leginkább – visszakapja erejét, tettvágyát, aktivitását. Ugyanezen a napon a Neptunusz irányt vált, és december 6-ig retrográd lesz. Érzékenységünket kissé könnyebb lesz megmagyarázni, intellektualizálni.

Szeretettel

Vishakati

Write A Comment