Június hónap szeszélyesnek és eseménydúsnak ígérkezik, amelynek góca az Ikrek-Nyilas jegytengelyen csoportosuló bolygókhoz, az ott létrejövő intenzív találkozókhoz és fényszög-kapcsolatokhoz köthető. A hónap leginkább próbára tevő időszaka a 14-19-e közötti napokra esik, ezeket érdemes kellő tisztelettel és óvatossággal kezelni.

A Nyilas-Ikrek tengely értelmezhető a hit kontra racionalitás ellentéteként, máshonnan nézve a rugalmatlanság-nyitottság viszonyulásaként. Ezek megnyilvánulását a hónap során számtalan konstelláció, de különösen a Nyilas SzaturnuszIkrek Mars hónap közepi szembenállása élezi ki. Szélsőséges nézetek, előítéletek  csapnak össze (Nyilas), hogy idővel majd kaput nyissanak új meglátások, megengedőbb megközelítések (Ikrek) felé is.

A fejlődés természete szerint a veszélyes, radikális ideológiák, extrém viselkedések  gyógyulásuk előtt felerősödnek, most ennek az időszakát éljük. Ezt a Nyilasban szoros közelségben hátráló Plútó-Szaturnusz-Kétu hármasa mélyíti el, mert szeretnének egy egyetemes igazság felé terelni bennünket. A végletesség, előítéletesség, a „csak nekem lehet igazam” nézőpont, a bőrszín, nemzetiség, vallási vagy politikai hovatartozás szerinti megkülönböztetés helyett az ítélkezéstől mentes elfogadás, közismert nevén szeretet irányába tartunk, legalábbis a három Nyilas bolygó tisztító, rendező munkálkodása efelé mutat. A Nyilas országokban (például Magyarország, Spanyolország, dél-amerikai spanyol ajkú országok) a megosztottság különösen mély, itt a legintenzívebb a tisztulás szükségessége.

A tengely másik oldalán, az Ikrekben a Rahu a felforgató, amely a Nyilasban foglalt végletes rugalmatlansággal szemben az alkalmazkodás, a megengedőbb megközelítés, egy nyitottabb tudati hozzáállás témáját feszegeti, ebben terel bennünket a maga felzaklató módján. A terelést alkalmazkodási problémákban, nehéznek érzett együttműködésekben, illeszkedési próbatételekben élhetjük meg.
Az Ikrek jegyhez tartozó további témákban (közlekedés, kommunikáció, kereskedelmi és informatikai területek) is érzékelhetünk nehézségeket, megannyi zavart, késést, terelést, kimaradást. Számítógépünk és azon tárolt anyagaink most megérdemelnek egy biztonsági mentést, mert gyakrabban fordulhatnak elő informatikai problémák.

A Mars az időszak kulcsa, mert az ő jegyében hátrál a Skorpió Jupiter, amely viszont a Nyilasban rendezkedő hármas bolygóegyüttes jegyura. Az uralmi láncolat tetején a Mars áll, ő tehát az időszak végső jegyura (diszpozitora), az ő mozgását érdemes a figyelem középpontjába tenni.
A Mars jelenleg az Ikrekben tölti az idejét, sőt, a hónap közepén a Rahuval szoros együttállásba kerül. Ezért júniusban – legalábbis 23-ig – a prominens Ikrek-Nyilas tengely Ikrek fele az aktívabb, ott fogunk több eseménnyel találkozni. Ekkor csúcsosodnak majd a közlekedési és kommunikációs zavarok, és ekkorra tehető az Ikrek jellegű Egyesült Államok erős kitettsége politikai, közéleti aktivitás és fegyveres atrocitás terén.

Nézzük a naptárban a fontosabb lépéseket!

Június 1. – A Merkúr belép az Ikrekbe, ezzel 3 hetes időtartamra csatlakozik a Mars-Rahu kettőséhez. Minden merkúri témában kiszámíthatatlanság várható (közlekedés, kommunikáció, informatika, média, utazás, szállítás). A Merkúr-Rahu együttállás napjai június 16. körül kifejezetten balesetveszélyes napok.

Június 3. – Délben Újhold a Bika közepén, a Rohini holdházban. Ennek a Nap-Hold együttállásnak az üzenete két témát tesz a fókuszba: gondolkodásunk, tudati hozzáállásunk megváltoztatását, és természeti környezetünk fontosságát.

Június 4. – A Vénusz saját jegyébe, a Bikába lép, előtérbe helyezve a földi örömöket, az étkezést, a családi együttlétet. Szintén ezen a napon a Hold az Ikrekbe vált a következő 2,5 napra, ezek érzelmileg nyugtalanabb napokat jelentenek majd számunkra.

Június 14. – Mars-Rahu együttállás az Ikrek Ardra holdházában, pontosan szemben a Szaturnusz-Kétu kettősével. Idegesség, túlfűtöttség, közlekedési balesetveszély, verbális és fizikai erőszak fenyegetése. Különösen erős kitettség az Egyesült Államok vonatkozásában, és nagyvárosi, zsúfolt környezetekben.

Június 15. – Ikrek Nap: fővilágosítónk csatlakozik az Ikrek bolygótársasághoz. Időközben június 14-17. között hármas együttállás a Mars-Rahu-Merkúr között, baleset- és terrorveszély napjai. Fennakadások valószínűsíthetők a közlekedésben, különös tekintettel a légi forgalomra. Utazással, informatikával, közlekedéssel kapcsolatos előkészületeinket több elővigyázattal tervezzük.

Június 17. – Telihold az Ikrek (Mrigasira) Nap és a Nyilas (Múla) Hold között, különösen komor, rosszindulatú nap. Mivel ez a Nap-Hold szembenállás az amúgy is terhelt Ikrek-Nyilas tengelyen történik, mindkét oldalon 4-4 planétával, mind a Nyilas oldali ideológiai szélsőségek, mind az Ikrek oldali balesetveszélyes, robbanékony helyzet a végsőkig kifeszül. A Nyilas Hold június 17-19. között további igen zaklatott érzelmű napokat okoz.

Június 20. – A Merkúr kilép az Ikrek vészterhes energiáiból, és a Rákba vált. Hozadéka érzelmes gondolkodás, múltidézés, családdal foglalkozás.

Június 21. – A Neptunusz retrográddá válása egy olyan 5 hónapos időszak kezdetét jelenti, amelyben számos, idáig lappangó titok kerül majd napvilágra.

Június 23. – A Mars is kilép az Ikrek Rahu jelentette veszélyzónából, és a Rák jegybe vált. A feszültség csökken, de energiáink is, mivel a Rákban a Mars esésben van. Ezért innen kevésbé tudja támogatni aktivitásunkat, kezdeményezőképességünket.

Június 28. – A gyors léptű Vénusz az Ikrekbe lép, most ő csatlakozik a Rahu társaságához. Szerencsére kettejük viszonya támogatóbb, így együtt tartózkodásuk hetei kevésbé lesznek zaklatottak, mint a Rahu Marssal és a Merkúrral töltött hetei. A Vénusz képviselte vágyaink mindenesetre változékonnyá és szórttá válnak, kevésbé tudjuk koncentrálni őket.

Vigyázzunk magunkra és egymásra ebben a konfliktusos hónapban. Elfogadással, türelemmel közelítsünk helyzeteinkhez.

Namasté
Vishakati

 

Write A Comment