Stephen Hummel fotója: Vörös lidérc

A Mars szeptember 10-i irányváltásával megkezdődik a nagy szeptemberi átrendeződés. Hátrafordulásával néhány napig 6 retrográd bolygó lesz az égen (Mars, Szaturnusz, Jupiter és a 3 transzcendens: Uránusz, Neptunusz, Plútó). Erős visszatekintő tendenciák.

A Mars hozzávetőleg 2 évente tölti 2 hónapos retrográd időszakát. Érdemes visszatekinteni, milyen emlékeink vannak az utolsó ilyen periódusáról, amely 2018. június és augusztus vége között telt. A jelenlegi retrográd periódus november közepéig tart, és igen változatos szakaszai lesznek, lásd Hosszú menet – Kos Mars.

A Mars az aktivitás, cselekvés, bátorság, szélsőséges esetekben a harag, erőszak és háború jelzője. Eddig élvezhettük azt, hogy saját jegyében energikussá, kezdeményezővé tett bennünket, bár a képet árnyalja a szintén e jegyben hátráló Bharani Uránusz. Augusztus 16. és szeptember 10. között egymás felé haladtak, a Mars előre, az Uránusz a Mars felé hátrálva. Az ebből adódó közelítő fényszög kölcsönhatásukat felerősítette, kiszámíthatatlanságot, indulatokat, és tűzzel, balesetekkel kapcsolatos veszélyt kavarva.

A Mars 10-i hátrafordulásával az Uránusz-Mars közelítő fényszög és annak hatása megszűnik, viszont új befolyás indul el. Maga a fordulat napja a már sokszor hangoztatott módon a zűrzavart fokozhatja, mert nagy energia átrendeződéssel jár. A fordulat szeptember 10. első órájában történik meg. A fordulat napját s környékét (szept. 9-10.) óvatosan kezeljük, feszültebbek lehetünk, és környezetünkben is több idegességet érzékelhetünk. Balesetveszély áll fenn.

A hátrafordulással a Mars új megnyilvánulásait fogjuk érzékelni. Visszaröpíthet bennünket régi, a múltból felbukkanó, megoldásra váró témákhoz, amelyek indulati kérdésekkel kapcsolatosak. Felnagyíthatja a haragot, az ellenségességet bennünk, felénk és körülöttünk.

Mivel a retrográd Kos Mars visszahat az előtte álló jegyre, a Halakra, a két jegy témái együttesen foglalkoztatnak majd bennünket. Kos a tűz (agni), indulat, agresszió, Halak a víz (apas), érzelmek, lelkiség, áldozatiság, két nagyon ellentétes jelleg. Most mindkettő és egyidejűleg kér figyelmet. Például nyilvánvalóbb lesz, milyen lelki hatásokat okozunk indulatainkkal, türelmetlenségünkkel. Hogyan tudjuk az erő túlhasználatából fakadó áldozatiságot megélni, megemészteni? Hogy fér meg bennünk az önérvényesítés és az empátia?

A retrográd Kos Mars 2 hónapja elsősorban a Kos és Skorpió szülöttekre lesz nagy hatással. Energiavesztést, sikertelenséget, céljaik elbizonytalanodását élhetik meg. Lehet, hogy felül kellene vizsgálni azokat, lehet, hogy általában erős tempójukból vissza kellene venni, mindenesetre igyekezzenek a lassítást türelemmel, bölcsességgel kezelni. A néha nehezen emészthető spirituális mondásnak (mindig minden értünk van) ez esetben is fontos üzenete van.

A retrográd Mars október 4-én lép majd vissza a Kosból a Halakba, ahol ismét átkel egy gandantán, és egy teljesen más természetét fogja megmutatni.  Annak idején azt is figyelemmel követjük majd, ahogy a Jupiter közelgő, 13-i irányváltását is.

Szeretettel

Vishakati

Write A Comment