2020-ban június 20-ra esik a nyári napforduló, azaz az év legrövidebb éjszakája. Másnap reggel pedig Újhold van, azaz Nap-Hold együttállás az Ikrek marsikus területén (Mrigasira), részleges Napfogyatkozás mellett.

A jelenség jó idő esetén Délkelet-Magyarországról látható 21-én reggel fél 8-tól a délelőtt folyamán, de maga a Napfogyatkozás tiszta ideje csupán 38 másodperc. (A megfigyelés megfelelő védőfelszerelés nélkül súlyosan károsíthatja a szemet!)

Ahogy már sokszor szóltunk róla, minden fogyatkozás (idegen szóval eklipszis vagy okkultáció) valamely energia, képesség, lehetőség csökkenéséhez, átalakulásához kapcsolódik. Az asztrológiában baljós jelzésnek tartják, főleg a régiek tekintettek rá babonás félelemmel. A fogyatkozás hatása ott érvényesül, ahonnan fizikailag látható, ez a mostani tehát nekünk, Magyarországnak is szól.

Mit üzen ez a Napfogyatkozás számunkra?

Az Újhold és a fogyatkozás helye az Ikrek marsikus területe, a Rahu és a retrográd Merkúr között. A fogyatkozás helye az alkalmazkodási hajlandóságról, az egyenlőséghez, nyitottsághoz való viszonyról, a gondolkodás szabadságáról beszél, egy meglehetősen kihegyezett helyzetben. A tudati, hozzáállásbeli változás legsürgetőbb tényezője a Mrigasira Rahu, a változás pecsétje viszont maga a Mrigasira Újhold az Ikrekben.

Az Újhold és a fogyatkozás naksatraura a Mars, a Halak elején (a jupiteri Purvabadra naksatrában) az érzékenységről szól. Az akarat arra irányul, hogy az érzékenységen, áldozatiságon át gyűjtsön be tapasztalatot.

Ha még tovább lépünk, és a Mars diszpozitorát – a helyzet kulcsát – keressük, a hátráló, esésben levő Bak Jupitert találjuk, ahogy közelít a Nyilasba történő visszalépésre a Plútó közeli társaságában, mindketten Nap naksatrában (Bak Uttarasadha): a Nap viszont épp fogyatkozik.

A konstelláció üzenete így fordítható le: alkalmazkodásban, a másság elfogadásában, az egyenrangúságért (Ikrek) való megküzdésben (Mrigasira), ebbéli gondolkodásunkban van megkerülhetetlen fejlődési feladatunk, akár áldozatok (Halak Purvabadra Mars) árán is. A fejlődés viszont azt igényli, hogy mondjunk le egónk (Nap) azon részéről, amely már nem szolgálja fejlődésünket, és amely a túlzott önérvényesítés, hatalmi játszmák irányítója.

Végső soron gondolkodásunk, be- és elfogadókészségünk tágítása a feladat, melyhez elengedhetetlen az egó, az autoritás, a vezetői hozzáállás (vezetési minőség) átalakulása. Ebben erős jelzés a június 21-i Napfogyatkozás.

Namasté

Vishakati

Write A Comment