Karácsony napjaiban sűrűsödik a 7 bolygós Nyilas csoportosulás, ideológiai kérdésekben magasfeszültséget, asztrológiailag érdekes fejleményeket hozva.

A feszültség megjelenhet az ünnepi asztalnál, beszélgetésekben, de a családlátogatások, közlekedési helyzetek során is. Nem kellene próbálkozni a másikat meggyőzni a saját álláspontunkról, főleg ha nagy a különbség a vélemények között.

Az alábbiak megvilágíthatják, miért érdemes türelmet, mértékletességet gyakorolni karácsony napjaiban (is). E napok védikus konstellációit ugyanis az jellemzi, hogy

  • reggel 6 tájban együtt áll a Nap és a Hold a Nyilas Kétu-naksatrájában, a Múlában, azaz Múla Újhold van;
  • részleges és Magyarországról nem látható Napfogyatkozás van a Kétu közelsége miatt;
  • az Újhold, s vele a Napfogyatkozás a Jupiter közvetlen szomszédságában történik, emiatt a Jupiter égetett lesz.

Ez a karácsonyi fogyatkozás egy jelentős esemény, amelynek igen fontos átalakító hatása lehet. Már az is ritka, hogy hét planéta (Nap, Hold, Merkúr, Jupiter, Szaturnusz, Plútó és Kétu) van egy jegyben, de még ritkább az, hogy Napfogyatkozás is legyen ezzel egyidőben. Ez a Kétu közelsége okozta fogyatkozás az év folyamán felgyülemlett feszültséget valamelyest tudja oldani, előtte azonban meglehetősen felcsavarja a kedélyeket.

A Nyilas mint a szellemiség, spiritualitás jegye izgalmas hely e konstellációnak: a spirituális megértés, befogadás nagy lépést tehet előre. Ugyanakkor a Napfogyatkozás szomszédsága jelzi, valamilyen tekintetben gyengülést, hiányt kell elszenvednünk, illetve valami rejtve marad előttünk akár politikai, akár vallási vagy egyéb ideológiai téren. A 2019-es év folyamán sok olyan dolog derült ki, amelyre nem gondoltunk volna, például a politikai dzsungel botrányai, vagy a keresztény egyházon belül elkövetett visszásságok. A sor folytatódni fog 2020-ban.

Az Újhold helye a Múla naksatra, amelynek Nairitti, a rombolás istennője az ura. Istennőjéhez méltóan a Múlában a hitbéli struktúrának kell alapjaiban átrendeződnie, lerombolódnia ahhoz, hogy az újnak, a másnak, az igaznak adja át a helyét. (Megdolgozta ezt a területet a Szaturnusz 2018 folyamán.) A Múla Újhold és Napfogyatkozás  a változások közvetlen előjele, bár a Kétu még a Purvasadha naksatrában van, tehát még nem tudja segíteni a tisztánlátást. Ez majd a Kétu Múlába érkezésével indul el ténylegesen 2020. január közepétől.

A Napfogyatkozás bizonytalan energiáit tehát érzékelni fogjuk, de a változások nem ezen a napon kezdődnek el. A bizonytalanságot fokozza a Nap által megégetett Jupiter, amelynek bölcsessége nem adhat kielégítő bizonyosságot a fogyatkozás és a Nap-Jupiter közelség idején. Nyugtalanság, aggódás kísérheti ezeket a napokat. Ezért, bár bizonyára folynak a családi találkozók és tervezgetések, a nagy döntéseket halasszuk el, január első napjai alkalmasabbak lesznek.

Karácsonykor két másik nagy jelentőségű lépés is történik: a Szaturnusz naksatrát vált – a Nyilas Nap-energiájába (Uttarasadha) lép -, valamint a Mars 6 hétre saját jegyébe, a Skorpióba költözik. Ezek hatásairól lesz szó a közeljövőben.

Namasté

Vishakati

Write A Comment