Július 12-e ismét egy fontos nap az égen. A Szaturnusz – 2,5 hónapos Vízöntőben tett bemutatkozó látogatása után – visszalép a Bakba, hogy befejezze összességében 3 éves (2020 január – 2023 január között) átalakító munkáját az egyéni karma, a felelősségvállalás terén. Emlékezzünk 2020-as belépőjére a Bakba: ez a covid világjárvány berobbanásához köthető.

A Szaturnusz a Bakban nem büntetni akar, hanem itt, az egyéni karma jegyében mindenkit a saját valódi, játszmamentes, felnőtt énjéhez akar eljuttatni, azon a módon, ahogy azt képesek és hajlandóak vagyunk felismerni, alkalmasint megszenvedni. A Bak Szaturnusz 3 évében a megérkezés és a jutalom elnyerése ugyanúgy benne lehet, mint a kapálózás és a beragadás érzése. Mindenki a maga módján tud haladni az úton, minél több tudatossággal, annál hatékonyabban.

A Bak a kormányzás, az államhatalom területe is, e téren várható több intézkedés, szigorítás, amely valamilyen értelemben korlátoz, behatárol.

A Bak Szaturnusz 2022. július 12-én megkezdődő utolsó 6 hónapja – 2023. január 17-ig – tehát lehetőség a 2020 januárjában megkezdett fejlődés befejezésére, a beérésre. Ezt a munkálkodást erősíti és elmélyíti a szintén a Bakban és szintén retrográd Plútó, amely – a jegy Nap naksatrájában, az Uttarasadhában – elsősorban a vezetői felelősséget, a hatalommal való élés felnőttségét kéri számon. Mindenkinek van kisebb-nagyobb hatalma valami vagy valaki felett, és minél nagyobb ez a hatalom, annál nagyobb felelősséggel kellene azt gyakorolni. Ez a feladat, ennek tanulása, és az esetleges visszaéléssel, annak következményeivel való szembesülés.

Itt, a Bakban, a Szaturnusszal ebben a női jegyben mindannyian ismét érezhetünk egy befelé fordító késztetést, esetleg korlátozást, bezárulást, hiszen belül, önmagunkban kellene tisztáznunk helyzetünket, lehetőségeinket, céljainkat. 6 hónapos időszakában mindennemű befelé fordító külső hatást fogjunk fel egy oknak – nem pedig okozatnak – és segítségnek, amellyel az univerzum hozzájárul belső vizsgálódásunk feltételeinek megteremtéséhez.

A retrográd Bak Szaturnusz – és persze a retrográd Plútó is – visszahat a megelőző jegybe, a Nyilasba is, újfent felerősítve az ideológiai vitákat, és mindennemű szélsőséget. Amíg tehát a Szaturnusz retrográd és a Bakban van – 2022. október 23-ig – külső környezetünkben az ideológiai megosztottság, a túlpolitizálás, a demagógia ismét felerősödhet világszerte. (A Bak Plútó mintegy 2 héttel korábban, október 8-án befejezi retrográd időszakát és elindul előre.)

A Szaturnusz jegyváltása után másnap, július 13-án este Telihold van az Ikrek jupiteri (Punarvaszu) Nap és a Nyilas Uttarasadha (Nap-energia) Hold szembenállásából. Az Ikrek Nap a tudatos én racionalitását és sokszempontú megközelítését képviseli, míg a Nyilas Hold a hit, lelkesedés, fanatizmus sokszor egyoldalú felfogását. Gondolkodásbeli rugalmasság, nyitottság kontra meggyőződésbeli dogmatizmus (nekem van igazam), amely egyúttal a retrográd Plútó és Szaturnusz október közepéig tartó időszakát is leírja.

Ne feledkezzünk meg a Kos csillagképben zajló folyamatokról sem, ahol a Mars, az Uránusz és a Rahu közeledik július végi hármas együttállásához. Ennek közelgő lépései az Uránusz és a Rahu egymáshoz 1°-on belül kerülése a Bharaniban július 14-től, és a Mars megérkezése ugyanebbe a naksatrába július 16-án. A 3 nehéz – a védikus asztrológiában ártalmasnak cimkézik őket – bolygó indulataink, belső tüzünk kezelését tanítja, megint csak mindenkit a maga módján.

Ettől kezdve azt tapasztalhatjuk, hogy túl sok tűzenergia van bennünk és körülöttünk: az amúgy is felszaporodó közlekedési balesetek száma tovább növekedhet, és az élet bármely területén elszabaduló indulatokkal, erőfitogtatással, harciassággal, agresszivitással találkozhatunk. Fizikai testünkben a fej (fejfájás, migrén, vérnyomás) és a máj, epe a jelzőrendszerei a túl sok és nehezen kezelhető tűz (pitta) energiának.

A feszültségkezelés bármely módja helyénvaló és kívánatos a Kosban működő nehéztüzérséggel szemben. Segítségünkre lehet, hogy a Bak marsikus naksatrájában, a Dhanisthában hátráló Szaturnusz is a Mars használatát, erőnk beosztását, indulataink kanalizálását kéri, tanítja.

Szeretettel

Vishakati

Write A Comment