2019 januárjának első napjaiban annyi fordulat történt a védikus égen, hogy a figyelem perifériájára került egy lényeges váltás: a Rahu naksatracseréje a Rákban.

A Bak-Rák jegytengelyen 2017. augusztus 17. óta haladó – pontosabban folyamatosan hátráló – Kéturól és Rahuról sok szó esett. A holdcsomópontok idén, március 7-én váltanak majd ismét jegyet. Ez előtt a nagy fontosságú jegyváltás előtt e mostani az utolsó pozíció módosulásuk, amikor a Rák Rahu január 3-án a Rák  utolsó naksatrájába, a jupiteri Punarvaszuba lépett.

A két holdcsomópont egymástól elválaszthatatlan, hatásuk mindig együttesen vizsgálandó, értelmezésük a védikus asztrológia egyik legelvontabb területe. Kétu a múlt, a lezárás, a spiritualitás, Rahu az ellentéte, a jövő, a fejlődésenergia,  az anyagi világ. Vizsgálatuk először mindig jegyszinten, majd naksatraszinten történik.

Jegyszinten a jelenlegi Bak Kétu felelősségünket firtatja családdal, párkapcsolattal, hivatással, és természetesen saját magunkkal kapcsolatban, a vele szemben levő Rák Ráhu pedig érzelmi fejlődésünkben terel.

Az adott jegyben tanító hatásukat mindig az aktuális naksatrahelyzetük pontosítja. Jelenleg a Bak Kétu a Nap-naksatrában (Uttarasadha) van, hatalommal kapcsolatos obligókon és lelkiismereten dolgozva. Karmikus tanítóként távolít az olyan hatalomtól (autoritástól, tekintélytől), ami bezár, elszigetel, és ellehetetleníti az egyesítést, az integritást. Hatására távolodunk attól a bennünk lévő férfi/apaminőségtől, -résztől, amelyet már meghaladtunk, vagy amelytől meg kívánunk válni – s amelyre sokszor apánk, főnökünk, vagy éppen párunk emlékeztet bennünket.

Vele szemben pedig – a Rák szaturnuszi Pusjából érkező – Punarvaszu Rahu most jupiteri módon,  azaz tapasztalásokon keresztül hat fejlődésünkre. A Rákban, a múlt jegyében visszavisz a múltba, életünk korábbi szakaszába vagy előző életünkbe, visszahozza az elszigeteltség, megosztottság érzetét, miközben mélyülésre késztet. Lehetőséget ad a régi szellemi gyökerekhez, az anya, a gyerekkori család minőségéhez való visszatalálásra, de régi lelki sérüléseket is felidézhet. Nehezen kezelhető emóciókat hoz fel bennünk. Időszakában újbóli megéléseken keresztül gyógyítjuk régi lelki, érzelmi sérüléseinket.

A Bak-Rák tengelyen tanító holdcsomópontok utolsó két hónapjukban tehát erőteljesen, sok érzelemmel szólnak apai és anyai részünk megtisztításán, feldolgozásán. Mivel nem nagyon tehetünk mást, adjuk át magunkat ezen áramlatoknak, és igyekezzünk levonni, megérteni a tanításukat, amely 2019.március 7-ig tart.

Namasté
Vishakati

 

 

Write A Comment