Augusztus 30-án Kétu, a leszálló holdcsomópont fontos lépést tett: a Bak jegyben hátrálva (ez az ő kizárólagos haladási iránya) a holdi naksatrából (Sravana) a Nap energiájába (Uttarasadha) lépett, s itt is marad 2019.március 7-ig.

Kétu a múlt hordozója. Energiája fizikai szinten tisztító, szeparáló, lezáró, szellemi, spirituális szinten pedig a haladást, mélyülést támogatja. A Bak jegyben mindenkor a felelősség kérdését firtatja abban a témában, amelyet a személyes horoszkópban érint.

Most, a Nap naksatrájába lépve a Nap jelentéstartalmait fogja tetemre hívni: a hatalomhoz, autoritáshoz, apánkhoz való viszonyunkat, az apaság kérdéseit, egónk megnyilvánulásait. Mennyire viseljük el az autoritást magunk felett? Hogyan viszonyulunk a felettünk álló tekintélyhez, főnökünkhöz, apánkhoz, és viszont: hogyan gyakoroljuk a hatalmat, annak bármely szintjén. Mennyire felelős a hatalmunkhoz való hozzáállásunk? S nem is kell nagy dolgokra gondolni: hogyan bánunk mindazokkal, akik valamely tekintetben alárendelt helyzetben vannak hozzánk képest, vagy ki vannak nekünk szolgáltatva (gyerek, beosztott, ügyfél stb.) E tekintetben tehát vizsgáztatja szellemiségünket.

Az Uttarasadha Kétu problémákat is hoz a Nap analógiáiban. Bukás, méltatlanná válás a legváltozatosabb szinteken, pozícióvesztés. Ez a konstelláció a hatalomgyakorlás és fensőbbség elszámoltatása. Igazságot szolgáltat a tekintetben, ha valaki érdemtelen a pozícióra, azaz kívül (a való életben) vagy belül (gondolati síkon) nem vállalja a felelősséget – mert nem tudja, vagy nem akarja vállalni – az adott státuszban. Fordítva is igaz: hiteles mestereink, szellemi vezetőink nagyon felértékelődnek ebben az időszakban.

Egészséggel kapcsolatban is adódhatnak nehézségek. Sajnos gyakoribbak lesznek a szív és a vérkeringés, valamint a gerinc problémái, és életerőnk is hullámzóbb lesz. Mindezek az Oroszlánhoz, azaz a Nap jegyéhez tartozó területek. Földrajzilag Olaszország és Franciaország – mint Nap-ország – számíthat több történésre politikailag és/vagy a természet erőit tekintve.

Az Uttarasadha Kétu legrázósabb időszaka augusztus 30-tól szeptember 21-ig tart, addig – egy naksatrában a Marssal – közelít egymás felé a két felforgató. Ez a közelítő fényszög felerősíti mindkettőjük hatását. A Bak Mars és Kétu május 6. óta tartó táncának ez a 3 hét a legkritikusabb időszaka: növekvő feszültség, baleset-, terror- és tűzveszély, természeti csapások, hallatlan energiák kisülése várható.

A 3 hetes közeledés beteljesülése szeptember 21-én következik be, ez a Mars és Kétu idei harmadik találkozása. Ez az időpont, ameddig a  Bakba eső életterületen el kell számolnunk felelősségünkkel, beleértve gondolataink, hozzáállásunk ódiumát is.

Most sem félni kell tehát, hanem őszintén, játszmamentesen beletekinteni lelkiismeretünkbe.

Az óvatosság azért nem árt.

Namasté
Vishakati

 

Write A Comment