Category

Uncategorized

Category

Március nem ígérkezik könnyű hónapnak. A 9-i nap- és 23-i holdfogyatkozás vegyes energiákat hordoz, igaz, elsősorban távoli földrészek lakóinak, hiszen onnan láthatók majd teljes egészében. (Az asztrológiai hagyomány értelmében az eklipszisek arra a földrészre üzennek, ahonnan láthatók.)Az Oroszlánban folytatódik a Jupiter-Rahu együttállás, a Skorpióban pedig a Mars-Szaturnusz.A már lassuló Szaturnusz március 25-én fordul meg, ettől kezdve 5 hónapon át hátrálva halad. A retrográd Szaturnusz közelítő kapcsolatba kerül a Marssal, szigorú számadásra késztetve energiáinkat, aktivitásunkat, erőbeosztásunkat. De a Mérlegbe is visszatekint, elmaradt tételeket rendezve együttműködéseink, kapcsolataink terén.Olyan hónapunk lesz tehát, ahol türelemre és tervezésre lesz szükségünk, ha továbbra is szeretnénk megőrizni tudatosságunkat, és kézben tartani életünket.Nézzük a főbb történéseket, amelyeket a hónap során megvizsgálunk majd részletesebben.Március 1. – A gyorsan haladó Merkúr a Vízöntőbe lép át alig 2 és fél hétre. Gondolkodásunkban nagyobb szerepet kap a szociális érzékenység, humanitárius kérdések. Emeli kreativitásunkat, vállalkozó kedvünket, de hozhat felismeréseket testi, életmódbeli, munkát érintő változások szükségességéről is.Március 7. – A Vénusz a Vízöntőbe vált,…

Az év második hónapjának végén érdemes egy kicsit megállni és felpillantani az égi helyzetre.2016 első nagy védikus fordulata, az Oroszlán Jupiter retrográddá válása óta már közel két hónap telt el. Azóta – az Oroszlánból a Rákba is – visszatekintő Jupiter érzelmi megtapasztalások sorát hozza. Alig van életterület, amelyen nem kapunk belső átéléseket, mély érzelmi hatásokat. A retrográd Jupiter május 9-ig tart.A Jupiterhez január 29-én csatlakozott a Rahu amely ugyancsak felkavarta a kedélyeket, főként Oroszlán, Kos és Nyilas területeken. Az átlépés óta eltelt 1 hónapban már körvonalazódik, hogy a holdcsomópontok jegyváltása más energiákba helyezett bennünket az előző 18 hónaphoz képest. Késztetéseink és nyugtalanságunk, felismeréseink és elmélyülésünk más életterületre tevődik át. Több a feladat egónkkal, a gyermekek témájával és teremtőképességünk, kreativitásunk megélésével (Oroszlán Rahu), ugyanakkor tapasztaljuk, hogy változások indultak be barátaink, közösségeink, és szociális érzékenységünk vonatkozásában (Vízöntő Kétu).Február 20-án kezdődött az év egyik legmegpróbálóbb konstellációja: a Mars belépett a Skorpióba, csatlakozva a Szaturnuszhoz. A visszajelzések szerint nagyon…

Február 20-án, szombaton délben a Mars belép a Skorpióba a Szaturnusz mellé, és szeptember közepéig marad. A Mars 2 évente megjárja a Skorpiót, és 2 évente találkozik a Szaturnusszal is, idei témája azonban különleges, mert a Skorpióban tölti retrográd időszakát. Ettől kiváltképp hosszú és emlékezetes lesz itt tartózkodása.A Szaturnusz a Skorpióban karmikus adósságaink rendezésén dolgozik, s vele az együttműködés pont annyira nehéz, amennyire nagy bennünk a változással szembeni ellenállás. A Mars ugyanitt saját jegyébe lép, radzsa jógába kerül (=minden negyedik jegyet aspektál), és nagy erejével csatlakozik a Szaturnuszhoz. Ezzel kikerülhetetlenné teszik azokat a kérdéseket, amelyek horoszkópunk Skorpió területére esnek (munkánk, családi életünk, kapcsolatunk, stb.). A megoldáshoz azonban tudnunk kell együttműködni velük.A Mars-Szaturnusz együttállás azoknak fog segíteni, akik ebben az energetikai hullámverésben is fegyelmezettek, türelmesek, és – jó értelemben véve – alázatosak tudnak maradni. A legjobb magatartás a szívós munkálkodás és a kitűzött irány megtartása, ezért érdemes viszonylag hosszú távú célokat kitűzni,…

Égi tanítómesterünk, a Jupiter január 8-ánfordult vissza az Oroszlán utolsó fokáról. Itt, dupla Nap-energiájában (Uttaraphalguni) csatlakozott hozzá a Rahu január 29-én. Azóta mindketten araszolnak visszafelé az Oroszlánban: a Jupiternek ez retrográd iránya, az árnyékplanéta Rahunak pedig a szokásos, ő ugyanis mindig hátrafelé megy.Kettejük tánca az égen kissé aszimmetrikus: a Jupiter gyorsabban szökik hátrafelé, míg a Rahu lassabban követi. Távolságuk most még nagyobb mértékben nő, mert a Jupiter február 17-én visszalép a vénuszi energiába, ezzel külön naksatrába, tehát más-más energiába kerülnek.Miért érdekes számunkra ez az összjáték?Jupiter a gurunk, amely sokféle tapasztaláson át tanít bennünket abban a jegyben és házban, ahol jár. Az Oroszlánbanférfioldalunkat, apai témáinkat, vezetői minőségeket, és szívünk örömét mutatja nekünk, mindenkinek abban a házában, amelybe az aszcendensétől számítva jut. Felnagyítja a dolgokat, helyzetbe hoz, történéseket generál, amelyeken keresztül Oroszlán részünket jobban megtanuljuk.Amikor január cégén egy jegybe került a Rahuval, az elkezdte befolyásolni tanulási, tapasztalási folyamatainkat. Bölcsebbé válásunk folyamatában olyan…

Február a nagy égi átrendeződések időszaka.A január végi holdcsomópont jegyváltásmár érezteti hatását, új jegyeiben dolgozik a Rahu és a Kétu. Különösen az Oroszlán Rahu-Jupiter együttállás érzékelhető, amely fél évig tart, és Oroszlán részünk, vezetéssel kapcsolódó és férfi oldalunk, valamint vezetőink változásáról szól. A közeli napokban, február 20-án csatlakozik a Mars a Szaturnuszhoz a Skorpióban, ők szeptember közepéig maradnak majd egy jegyben.Mindkét váltás igen komplex asztrológiai hatással jár, amely óvatos hozzáállást és együttműködést igényel. Előfordulhat, hogy kudarcot, zavarodottságot hoznak az életünkbe, de ha megértjük őket, nagy lépést tehetünk céljaink elérése és saját magunk meghaladása felé. A napokban két kisebb váltás történik a védikus égen, amelyek a nagy változásokkal összedolgoznak. Február 12-én, pénteken a Vénusz a Bakba lép át. A jegyváltás fontos a Mérlegeknek és Bikáknak, mert aszcendensük ura kilép a Plútó baljós társaságából, megnyugszanak a kedélyek, elülnek a váratlan fordulatok. A Vénusz a Bakban (a Szaturnusz jegyében) egy zodiákusba kerül a Merkúrral. Ők hárman…

Február 8-án, hétfőn fontos események lesznek a védikus égen: délután 4 óra körül találkozik pontosan a Nap és a Hold, azaz Újhold van a Bakban, majd ugyanezen a napon éjfél előtt a Merkúr jegyet vált, és átlép a Bakba.Az Újhold mindig érdekes időszak (előtte-utána 1-1 napig vagyunk az energiájában), mert tudatos és tudatalatti, jang és jin, férfi és női, vagy éppen apai és anyai hangoltságunk időleges egybeolvadását jelenti. Elhatározások indítására is alkalmas, mint egy nagy levegővétel: innen tudunk belekezdeni új periódusunkba, legyen az életmód, tanulás, ritmus. A Nap-Hold most a Bak jegy marsikus energiájában (Dhanistha) áll együtt, különös fontosságot adva a Szaturnusznak (Bak jegyura) és a Marsnak (a naksatra ura). Maga a Dhanistha naksatra e két ellentétes energiát hordozó bolygó hatását tükrözi. Ez az Újhold arra a közelgő nehéz konstellációra is felkészít bennünket, amely február 20-án, a Mars Skorpióba lépésével indul, s 7 hónapos Mars-Szaturnusz együttállást jelent majd.Ez az Újhold felelősségünkre és magányhoz való…

A mozgalmas január után mozgalmas február következik a védikus asztrológia tükrében. Kiemelendő konstellációk a Mars belépése a Skorpió Szaturnusz mellé, a Plútó-Uránusz fényszöge, valamint a szorosan együtt hátráló Rahu-Jupiter.A február legizgalmasabb eseménye a Mars csatlakozása a Skorpió Szaturnuszhoz, amely több szempontból is meghatározó. Az egy jegyben átlagosan 6 hetet eltöltő Mars ezúttal 7 hónapig lesz a Skorpióban, mert itt lesz retrográd periódusa is. A tény, hogy ezt a 7 hónapot a Szaturnusszal egy jegyben tölti, egy energetikailag megterhelő és tanulságos időszakot hoz majd valamennyiünk számára. Aktivitás és fegyelem, kiáradás és visszafogottság, akaratunk és annak korlátozása – egymást erősen kontrolláló, ellentétes energiák tanítására számíthatunk.Nagyon dolgozik a Nyilas Plútó és a Halak Uránusz fényszöge is, ők kendrában (=kvadrátban) vannak az égen a két jupiteri jegyben. Aktív egymásra hatás, amely hatalmi konstellációkat feszeget. Rájuk is hat az Oroszlánban hátráló Jupiter és az őt követő Rahu, amelyek felpörgetik az Oroszlán, a Nyilas és a…

Bár a konstellációváltás hatása egy nagyon sok faktoros téma, az alábbiakban összefoglaljuk az elkövetkező 18 hónapban várható leglényegesebb tendenciákat az egyes aszcendensek számára. A prognózisok első fele a Vízöntő Kétu, a második az Oroszlán Rahu – egymástól nem elválasztható – hatását írja le. A védikus aszcendenst a nyugati aszcendens fokszámából 24 fok levonásával kapjuk meg vagy itt. Nézzük az egyes aszcendensek kilátásait. Ha Kos az aszcendensünk, a váltás baráti körünk átalakulását hozhatja, jövőképünk letisztulásával, spirituális vagy mély lelki élményt hozó utazásokkal, zarándoklattal, ugyanakkor több eseményt gyermekeinkkel, vállalkozásunkkal. Fej-ügyek, vérnyomás több figyelmet fog kérni! A Bikák hivatásukat fogják átértékelni, lehetőségük lesz rátalálni a valódi céljaikra, másfelől nyitnak költözés, ingatlanprojekt felé, otthonukban nagy nyüzsgés várható. Az Ikrek lezárhatják peres, jogi dolgaikat, vagy apai részről hozott problémáikat, és nagy fejlődési lehetőséget élhetnek meg kommunikációjukban, legyen az írás, tanítás, médiumi képességek vagy akár üzleti aktivitás. A Rákok számára mély belső utazást, egy lelki elengedés történetet jelent,…

Január 29-én a holdcsomópontok jegyet váltanak, s ezzel az év egyik legfontosabb konstelláció változása következik be a védikus asztrológiában. 2014. július 12-től idáig a Halak-Szűz tengelyen fejtették ki hatásukat. Most a Kétu a Halakból a Vízöntőbe, a Rahu pedig a Szűzből az Oroszlánba lép át. A két holdcsomópont hatása egymástól elválaszthatatlan, működésük a közlekedőedényekéhez hasonló. A Kétuval lezárul egy ciklus, a Rahuval újraindul. A Kétu spirituális dolgokra jó, a Rahu materiálisra. Mindkettő olyan energia, amellyel nem érdemes szembemenni, nem lehet kiváltani, de amit lehet: az általuk szorgalmazott tendenciák alá dolgozni. Nézzük részletesebben. A Kétu a spiritualitás jelzője, mutatja lelki, szellemi fejlődésünk állapotát, irányát. Ahol az égi Kétu átvonul, ott fizikai értelemben letisztít, elengedésre tanít, magasabb tudatossághoz segít. A mostani Vízöntő Kétu egy racionálisabb, levegősebb energiába terel bennünket, kikerülünk az érzelmi tapasztalás nehéz közegéből. Ez a következő 18 hónap mindenki számára fejlődést fog hozni a szociális érzékenység és közösségi működés terén. Elengedjük majd…

Sokak beszámolója – és a magam érzékelése is – azt mutatja, hogy változékony, nyűgös, zizegős heteket élünk.Ilyenkor érdemes igazán megnézni, mik a fő asztrológiai okok, és főleg hogy meddig tart ez a próbatétel.Asztrológiailag a két retrográd bolygó (Merkúr és Jupiter), a nagy váltás előtt álló holdcsomópontok, és a küszöbön álló Telihold az okok. Nézzük meg ezeket a tényezőket a védikus rendszerben.Január 24. – Telihold a Bak-Ráktengelyen. A Telihold eleve hordoz egy növekvő feszültséget, amely majd a pontos Nap-Hold szembenálláskor fog kisülni. Ez valamikor vasárnap hajnalban következik be, de gyakorlatilag egész hétvégén a Telihold energiájában leszünk. A Bak Nap arra a felelősségünkre figyelmeztet, amely hibás hatalmi működés vagy apai minta kapcsán merülhet fel bennünk. Vele szemben a Rák merkúri részén áll a Hold, régi tudásunkra emlékeztetve bennünket. Érdemes férfioldalunk, egónk, autoritásunk jelzésein elmélkedni, hátha találunk tennivalót.Január 25. – Egy nappal később, hétfőn este a Merkúr direktbe fordul, hogy racionális témáink lassan-lassan magukhoz térjenek majd. Merkúri…